Zmena nastavení e-mailového konta

Zmena nastavení e-mailového konta

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existujú určité udalosti, ktoré sa vyskytujú, ktoré podporujú alebo vyžadujú aktualizáciu nastavení konta Outlook. Niektoré z týchto prípadov patria:

 • Hesla e-mailového konta platnosť predplatného uplynula alebo zmení.

 • Zmena nastavenia servera pošty, napríklad prichádzajúce alebo odchádzajúce poštový server alebo nastavenia protokolu SSL.

 • Zmeny názvu alebo chcete aktualizovať e-mailovú adresu.

Každý typ konta umožňuje zmeniť iné nastavenie množiny. Ak používate konto servera Exchange, napríklad iba správca servera Exchange môžete zmeniť spôsob zobrazenia názvu iným osobám.

Čo vás zaujíma?

Zmena nastavení konta Exchange alebo Office 365

Exchange a Office 365 kont, môžete zmeniť len niektoré špecifické nastavenia. Môžete otvoriť ďalšie poštové schránky, zapnite alebo vypnite režim Exchange s vyrovnávacou, ovládací prvok Stiahnuť zdieľané priečinky a zmeniť nastavenia údajový súbor programu Outlook.

 1. V Outlook, vyberte položky súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailového konta, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Vyberte položku Ďalšie nastavenia > Rozšírené.

  Poznámka : Môžete otvoriť ďalšie poštové schránky, zapnite alebo vypnite režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, ovládanie sťahovanie zdieľané priečinky a zmeniť Nastavenie údajového súboru programu Outlook.

  Otvorenie ďalších poštových schránok alebo zmeňte nastavenie údajového súboru

Zmena nastavenia konta POP alebo IMAP

Pre ostatné typy kont, vrátane všetkých POP a IMAP účtov, môžete zmeniť rôzne odlišné nastavenia, vrátane názvu, nastavenia servera, váš predvolený odpoveď na e-mailovú adresu a odoslané položky Nastavenia.

 1. V Outlook, vyberte položky súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailového konta, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Môžete zmeniť niektoré informácie na POP a IMAP účtu nastavenia stránky vrátane meno, e-mailovú adresu a heslo.

  Môžete zmeniť rôzne nastavenia konta
 4. Vyberte položku Ďalšie nastavenia > Rozšírené a zmeniť ďalšie nastavenia, ako predvolené porty používa sa na odosielanie a prijímanie pošty, časové limity servera a odoslané a odstránené položky Možnosti.

  Môžete zmeniť rôzne nastavenia konta

Stále potrebujete pomoc?

Ďalšie informácie o pridávaní a práci s kontami v Outlook, pozrite si tému Nastavenie e-mailu v Outlooku . Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok profilu, prečítajte si všetky potrebné informácie v téme Zmena fotografie.

Čo vás zaujíma?

Zmena nastavení konta Exchange

Zmena nastavenia konta POP3 alebo IMAP

Zmena nastavení konta Exchange

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte konto programu Exchange a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  • Predvolene sa na základe vašich sieťových poverení v systéme Microsoft Windows informácie o konte na serveri Exchange zadajú automaticky.

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ďalšie informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

  Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto programu Exchange. V tomto režime je kópia poštovej schránky uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a server, na ktorom je spustený Microsoft Exchange, ju pravidelne aktualizuje.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Vo vašom profile Microsoft Outlooku neexistuje e-mailové konto servera Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval konto servera Exchange.

  • Správca servera Exchange túto funkciu vypol     Správcovia servera Exchange môžu túto funkciu v Outlooku vypnúť. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange.

  • Sú nainštalované Terminálové služby spoločnosti Microsoft     Keď sú nainštalované Terminálové služby Microsoft, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je v počítačoch so systémom Windows Server dostupný.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné v časti Konto servera Exchange zadajte názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Môj pracovný e-mail.

  • Na karte Všeobecné v časti Pri spúšťaní kliknite na možnosť určenia stavu pripojenia pri spúšťaní programu Outlook.

  • Na karte Rozšírené môžete zadať ďalšie poštové schránky na serveri Exchange, ktoré sa majú otvoriť. Túto možnosť môžete využiť, ak vám iná osoba poskytne prístup k niektorým priečinkom svojej poštovej schránky servera Exchange alebo ak vám niekto udelí prístup delegáta.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime, kliknite na karte Rozšírené na položku Nastavenie údajového súboru programu Outlook a potom kliknite na položku Komprimovať.

  • Nastavenie zabezpečenia je možné zmeniť na karte Zabezpečenie. Tieto nastavenia by ste nemali meniť, ak vás o zmenu nastavenia nepožiada správca servera Exchange.

  • Keď sa nachádzate mimo siete vašej organizácie, služba Outlook Anywhere umožňuje pripojiť Outlook na server Exchange z akéhokoľvek internetového umiestnenia bez použitia pripojenia na virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Ak chcete zapnúť funkciu Outlook Anywhere, na karte Pripojenie v časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Microsoft Exchange použitím protokolu HTTP a kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange – nastavenie. Je nutné, aby správca servera Exchange túto funkciu aktivoval a poskytol vám nastavenia servera proxy.

Zmena nastavenia konta POP3 alebo IMAP

Zmena hesla e-mailového konta

Zmena e-mailovej adresy

Zmena e-mailového servera

Zmena spôsobu zobrazenia názvu iným osobám

Ďalšie nastavenia

Zmena hesla e-mailového konta

Ak chcete zmeniť heslo, ktoré sa používa na prístup k poštovému serveru, postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo e-mailového správcu. Keď sa zmení heslo pre váš poštový server, zmeňte heslo, ktoré je uložené v nastaveniach konta Outlooku.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete zmeniť heslo a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Prihlasovacie informácie do poľa Heslo zadajte heslo pridelené správcom poskytovateľa internetového pripojenia alebo e-mailového servera alebo heslo, ktoré ste sami vytvorili.

 5. Ak nechcete, aby vás Outlook vyzval na zadanie hesla vášho e-mailového konta pri každom odoslaní alebo prijatí správy, začiarknite políčko Zapamätať si heslo.

  Poznámka : Ak začiarknete políčko Zapamätať si heslo, vaše konto bude prístupné komukoľvek, kto má prístup k vášmu počítača.

Zmena e-mailovej adresy

Niekedy sa môže zmeniť e-mailová doména. Napríklad bruce@cohovineyardandwinery.com sa môže bruce@cohowinery.com.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať e-mailovú adresu, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Informácie o používateľovi do poľa E-mailová adresa zadajte úplnú e-mailovú adresu, ktorá bola priradená správcom e-mailu alebo poskytovateľa internetových služieb. Skontrolujte, či sú meno používateľa, symbolu @ a názov domény. Napríklad bruce@cohowinery.com je platnú e-mailovú adresu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Ak ste na karte Všeobecné v časti Ďalšie informácie o používateľovi už zadali do poľa E-mail pre odpovede e-mailovú adresu, skontrolujte, či je ešte správna. Ak ponecháte pole E-mail pre odpovede prázdne, príjemcovia vašich e-mailov budú odpovedať na adresu, ktorú ste zadali v kroku 4.

Zmena e-mailového servera

Server, ku ktorému sa pripájate, aby ste prijímali a odosielali e-maily, sa môže zmeniť.

Napríklad poskytovateľa internetových služieb s upozornením, že odchádzajúce alebo poštový server SMTP sa mení z outgoing.example.com na smtp.example.com. Môžete aktualizovať nastavenie v nastavení konta servera.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.
  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte E-mail kliknite na e-mailové konto, ktoré sa má zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server prichádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetových služieb alebo správcom pošty. Často pozostáva zo slova mail. a názvu domény, napríklad mail.example.com.

 5. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server odchádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetových služieb alebo správcom pošty. Často pozostáva zo slova smtp. a názvu domény, napríklad smtp.example.com.

Zmena spôsobu zobrazenia názvu iným osobám

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať zobrazované meno, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Do poľa Vaše meno v časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má zobrazovať ostatným.

Ďalšie nastavenia

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte konto, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia.

 4. Po kliknutí na tlačidlo Ďalšie nastavenia môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Do poľa Poštové konto na karte Všeobecné zadajte názov, ktorý vám pomôže identifikovať konto, napríklad Domáca pošta.

  • Ak používate e-mailové konto typu IMAP, môžete určiť, kedy sa položky odstránia. V časti Možnosti vymazania začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Vymazať položky pri prepnutí priečinkov v režime online.

  • Na karte Priečinky môžete určiť, kam sa bude ukladať pošta odosielaná z tohto konta.

  • Na karte Server odosielanej pošty môžete zadať, či SMTP server odosielanej pošty vyžaduje overenie. To sa takmer vždy vyžaduje, ak vám poskytovateľ internetových služieb umožní posielať e-mailové správy z e-mailového konta poskytovateľa internetových služieb, keď nie ste priamo pripojení na sieť poskytovateľa internetových služieb. Ak napríklad chcete poslať e-mailovú správu zo svojho súkromného e-mailového konta a ste v práci pripojení na sieť zamestnávateľa, vtedy je zvyčajne potrebné vybrať túto možnosť.

  • Pomocou karty Pripojenie môžete konfigurovať, ako sa bude Outlook pripájať k poštovému serveru.

  • Ak podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailového servera musíte zmeniť čísla portov alebo šifrovanie, ktoré používa e-mailový server, môžete tak urobiť na karte Spresnenie.

Čo vás zaujíma?

Zmena nastavení konta Exchange

Zmena nastavení konta POP3, IMAP alebo HTTP

Aktualizácia alebo Zmena fotografie

Zmena nastavení konta Exchange

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenia konta sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, tieto pokyny sa na vás nevzťahujú. Použite Pomocníka, ktorý je súčasťou vášho produktu. Ak sa v záhlaví okna programu zobrazí označenie Microsoft Outlook Express, potom používate iný program než Outlook. Ak budete potrebovať pomoc, pozrite si Pomocníka v programe Outlook Express.

 2. Vyberte konto servera Exchange a kliknite na položku Zmeniť.

  Predvolene sa na základe vašich sieťových poverení v systéme Microsoft Windows automaticky zobrazia informácie o konte na serveri Exchange.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ďalšie informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

  Keď používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, v počítači je uložená kópia poštovej schránky. Táto kópia sa často synchronizuje so serverom s programom Exchange a zabezpečuje rýchly prístup k údajom.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Správca služieb Exchange mohol túto funkciu vypnúť    Správcovia služieb Exchange majú možnosť vypnúť túto funkciu v programe Microsoft Office Outlook 2007. Informácie získate od správcu služieb Exchange. Ďalšie informácie pre správcov sú k dispozícii v súprave Microsoft Office Resource Kit.

  • Nainštalovali ste Terminálové služby Microsoft   . Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou používa súbor priečinkov offline (.ost). Tento súbor nie je možné použiť, ak máte nainštalované Terminálové služby pre systém Microsoft Windows Server 2003. Inštalácia klienta terminálových služieb alebo klienta pripojenia vzdialenej pracovnej plochy však nezabraňuje prístupu k režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné v časti Konto servera Exchange zadajte názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Môj pracovný e-mail.

  • Na karte Všeobecné v časti Pri spúšťaní kliknite na možnosť určenia stavu pripojenia pri spúšťaní programu Outlook.

  • Na karte Rozšírené môžete zadať ďalšie poštové schránky na serveri Exchange, ktoré sa majú otvoriť. Túto možnosť môžete využiť, ak vám iná osoba poskytne prístup k niektorým priečinkom svojej poštovej schránky servera Exchange alebo ak vám niekto udelí prístup delegáta.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru .ost, na karte Rozšírené kliknite na položku Nastavenie súboru priečinkov offline a kliknite na položku Komprimovať.

  • Nastavenie zabezpečenia je možné zmeniť na karte Zabezpečenie. Tieto nastavenia by ste nemali meniť, ak vás o zmenu nastavenia nepožiada správca servera Exchange.

  • Ak chcete zapnúť funkciu Outlook Anywhere, na karte Pripojenie v časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Exchange použitím protokolu HTTP a kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange – nastavenie. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenie na ďalšie informácie o nastavení e-mailového konta.

  • Nastavenia služby Vzdialená pošta možno zmeniť na karte Vzdialená pošta .

Zmena nastavení konta POP3, IMAP alebo HTTP

Zmena mena zobrazovaného ostatným používateľom

Zmena hesla e-mailového konta

Zmena e-mailovej adresy

Zmena e-mailovej adresy servera

Ďalšie nastavenia

Zmena mena zobrazovaného ostatným používateľom

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenie kont sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, nasledujúce pokyny nie sú relevantné. Použite Pomocníka k vášmu produktu. Ak záhlavie okna programu, ktorý používate, uvádza Microsoft Outlook Express, používate program, ktorý nie je totožný s programom Outlook. Potrebné informácie vyhľadajte v Pomocníkovi programu Outlook Express.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. Do poľa Vaše meno v časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má zobrazovať ostatným.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

Zmena hesla e-mailového konta

Ak chcete, aby bol váš systém dobre zabezpečený, mali by ste svoje heslo pravidelne meniť.

Používajte silné heslá, v ktorých sú kombinované veľké a malé písmená, číslice a symboly. V slabých heslách sa tieto znaky nekombinujú. Silné heslá neobsahujú celé slovo, meno používateľa, skutočné meno ani názov spoločnosti. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: Dom27. Heslá by mali mať 8 alebo viac znakov. Lepšie je používať prístupovú frázu, ktorá má 14 alebo viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v blogu Create stronger passwords and protect them (Tvorba a ochrana silných hesiel).

It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

Poznámka : Po zmene hesla prístupu k e-mailovému serveru zmeňte heslo uložené v programe Outlook. Heslo prístupu k e-mailovému serveru zmeňte podľa pokynov správcu poskytovateľa internetového pripojenia alebo e-mailového servera.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenie kont sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, nasledujúce pokyny nie sú relevantné. Použite Pomocníka k vášmu produktu. Ak záhlavie okna programu, ktorý používate, uvádza Outlook Express, používate program, ktorý nie je totožný s programom Outlook. Potrebné informácie vyhľadajte v Pomocníkovi programu Outlook Express.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Prihlasovacie informácie do poľa Heslo zadajte heslo pridelené správcom poskytovateľa internetového pripojenia alebo e-mailového servera alebo heslo, ktoré ste sami vytvorili.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 4. Začiarknite políčko Zapamätať si heslo.

  Poznámka : Ak zadáte heslo do poľa Heslo a začiarknete políčko Zapamätať si heslo, program Outlook si dané heslo zapamätá. Táto možnosť však predstavuje riziko zabezpečenia, pretože ku kontu môže získať prístup každý, kto má prístup k počítaču..

Zmena e-mailovej adresy

Niekedy sa môže zmeniť názov e-mailovej domény. Znamená to, že používateľ e-mailovej adresy meno@example.com bude musieť zmeniť časť example.com na doménu určenú poskytovateľom internetových služieb.

Predpokladajme napríklad, že vaša aktuálna e-mailová adresa je zuzana@contoso.com. Váš poskytovateľ internetových služieb, Contoso, Ltd., vám oznámi, že sa zlúčil s inou spoločnosťou, a preto sa vaša e-mailová adresa mení na zuzana@example.com.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenie kont sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, nasledujúce pokyny nie sú relevantné. Použite Pomocníka k vášmu produktu. Ak záhlavie okna programu, ktorý používate, uvádza Outlook Express, používate program, ktorý nie je totožný s programom Outlook. Potrebné informácie vyhľadajte v Pomocníkovi programu Outlook Express.

 2. V časti Informácie o používateľovi do poľa E-mailová adresa napíšte úplnú e-mailovú adresu pridelenú správcom e-mailov alebo poskytovateľom internetových služieb. Uistite sa, že obsahuje meno používateľa @ názov domény, napríklad zuzana@example.com. Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. Ak ste na karte Všeobecné v časti Ďalšie informácie o používateľovi už zadali do poľa E-mail pre odpovede e-mailovú adresu, skontrolujte, či je ešte správna. Ak ponecháte pole E-mail pre odpovede prázdne, príjemcovia vašich e-mailov budú odpovedať na adresu, ktorú ste zadali v kroku 2.

Zmena e-mailovej adresy servera

Hoci sa to nestáva často, server, ku ktorému sa pripájate pri prijímaní a odosielaní správ, sa niekedy zmení.

Povedzme, že vaše aktuálne e-mailové servery POP3 a SMTP sú incoming.example.com a smtp.example.com. Váš poskytovateľ internetových služieb vám oznámi, že vykonal aktualizáciu servera a zmení adresu POP3 e-mailového servera na mail.example.com.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenie kont sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, nasledujúce pokyny nie sú relevantné. Použite Pomocníka k vášmu produktu. Ak záhlavie okna programu, ktorý používate, uvádza Outlook Express, používate program, ktorý nie je totožný s programom Outlook. Potrebné informácie vyhľadajte v Pomocníkovi programu Outlook Express.

 2. Na karte E-mail kliknite na požadované e-mailové konto a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  Vlastnosti priečinka Kontakty v programe Outlook

 3. V časti Informácie o serveri vyberte zo zoznamu Typ konta buď POP3, IMAP alebo HTTP.

  Tip : Informácie o type konta získate u poskytovateľa internetového pripojenia, ale typ POP3 je zatiaľ najbežnejším typom.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 4. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server prichádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetových služieb alebo správcom pošty. Často pozostáva zo slova mail. a názvu domény, napríklad mail.example.com.

 5. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server odchádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetových služieb alebo správcom pošty. Často pozostáva zo slova smtp. a názvu domény, napríklad smtp.example.com.

Ďalšie nastavenia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  Príkaz Nastavenia konta chýba

  Príkaz Nastavenie kont sa nachádza v ponuke Nástroje programu Office Outlook 2007. Ak používate staršiu verziu programu Outlook, nasledujúce pokyny nie sú relevantné. Použite Pomocníka k vášmu produktu. Ak záhlavie okna programu, ktorý používate, uvádza Outlook Express, používate program, ktorý nie je totožný s programom Outlook. Potrebné informácie vyhľadajte v Pomocníkovi programu Outlook Express.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a zmeňte nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné napíšte do poľa E-mailové konto typ a názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Súkromný e-mail.

  • Ak používate e-mailové konto IMAP, môžete určiť, kedy sa položky odstránia. V časti Možnosti vymazania začiarknite políčko Vymazať položky pri prepnutí priečinkov v režime online.

  • Na karte Priečinky môžete určiť, kam sa bude ukladať pošta odosielaná z tohto konta.

  • Na karte Server odosielanej pošty môžete zadať, či SMTP server odosielanej pošty vyžaduje overenie. To sa takmer vždy vyžaduje, ak vám poskytovateľ internetového pripojenia umožní posielať e-mailové správy z e-mailového konta poskytovateľa internetového pripojenia, keď nie ste priamo pripojení na sieť poskytovateľa internetového pripojenia, napríklad ak chcete poslať e-mailovú správu zo svojho súkromného e-mailového konta a ste v práci pripojení na sieť zamestnávateľa.

   Bublina 2

  • Na karte Pripojenie sa nastavuje, ako sa program Outlook pripája na e-mailový server.

  • Ak podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailov musíte zmeniť čísla portov alebo metódu šifrovania, môžete tak urobiť na karte Rozšírené.

   Bublina 2

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×