Zmena nastavení e-mailového konta

Zmena nastavení e-mailového konta

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete zmeniť rôzne nastavenia e-mailu, ako je:

 • heslo,

 • profilový obrázok,

 • meno a e-mailová adresa (platí len pre kontá POP a IMAP).

Zmena hesla

Najskôr musíte zmeniť heslo u poskytovateľa e-mailu a potom aktualizovať program Outlook pomocou nového hesla.

Aktualizácia hesla v programe Outlook

Outlook zobrazí výzvu na aktualizáciu hesla. Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte nové heslo a voliteľne začiarknite políčko Zapamätať heslo.

Zmena hesla

Najskôr musíte zmeniť heslo u poskytovateľa e-mailu, ako je napríklad Gmail, Yahoo alebo Xfinity, a potom aktualizujte Outlook pomocou nového hesla.

Prejdite na webovú lokalitu poskytovateľa, ako je napríklad Gmail alebo Yahoo, a postupujte podľa pokynov na zmenu hesla.

Aktualizácia hesla v programe Outlook

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. V okne Zmena konta aktualizujte svoje heslo.

  Môžete zmeniť rôzne nastavenia konta
 4. Keď Outlook otestuje nastavenia konta, vyberte položku Zavrieť a potom sa kliknutím na položky Dokončiť > Zavrieť vráťte do Outlooku.

 1. Kliknite kartu Súbor a potom pod svojou fotografiou na možnosť Zmeniť.

  Zmena obrázka konta balíka Office z Outlooku

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte a vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť, a kliknite na položku Otvoriť.

Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie do aplikácie Outlook Web App, prihláste sa. Potom sa vám zobrazí tlačidlo Prehľadávať.

Poznámka : Outlook môže použiť súbory fotografie vo formáte .jpg, .png, .gif, .bmp alebo .tif.

Zobrazenie novej fotografie na kartách kontaktov môže niekoľko minút trvať.

V kontách Exchange, Outlook.com a Office 365 je možné zmeniť len niekoľko konkrétnych nastavení. Môžete si otvoriť ďalšie poštové schránky, zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, ovládať sťahovanie zdieľaných priečinkov a zmeniť nastavenia údajového súboru Outlooku.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Začiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou alebo jeho začiarknutie zrušte.

 4. Vybratím položiek Ďalej > Dokončiť > Zavrieť sa vráťte do Outlooku.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Vyberte položky Ďalšie nastavenia > Rozšírené.

 4. Vyberte položku Pridať, zadajte názov poštovej schránky, ktorú chcete pridať, a vyberte položku OK.

 5. Vybratím položiek OK > Dokončiť > Zavrieť sa vráťte do Outlooku.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Vyberte položky Ďalšie nastavenia > Rozšírené.

 4. V časti Nastavenie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou začiarknite políčko Stiahnuť zdieľané priečinky alebo jeho začiarknutie zrušte a vyberte položku OK.

 5. Vybratím položiek OK > Dokončiť > Zavrieť sa vráťte do Outlooku.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Vyberte položky Ďalšie nastavenia > Rozšírené.

 4. Vyberte položky Nastavenie údajového súboru Outlooku > Komprimovať.

 5. Dvakrát vyberte položku OK a potom sa vybratím položiek Dokončiť > Zavrieť vráťte do Outlooku.

V iných typoch kont, ako sú kontá POP a IMAP, Gmail, Yahoo, iCloud a ďalšie osobné e-mailové kontá, môžete zmeniť rôzne nastavenia vrátane mena, nastavení servera, predvolenej adresy pre odpovede a nastavení odoslaných položiek.

Poznámka: Nie je možné zmeniť typ konta z POP na IMAP. Je potrebné pridať nové konto. Ak máte e-mailové konto nastavené napríklad na používanie protokolu POP, konto budete musieť opäť pridať a počas procesu nastavenia vybrať možnosť IMAP. Potom skopírujte priečinky z konta POP do konta IMAP a konto POP odstráňte.

Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie e-mailu v Outlooku a Odobratie alebo odstránenie e-mailového konta z programu Outlook.

Vo väčšine typov kont si môžete vybrať meno, ktoré sa zobrazí príjemcovi vašej správy.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. V okne Zmena konta aktualizujte svoje meno.

  Môžete zmeniť rôzne nastavenia konta
 4. Keď Outlook otestuje nastavenia konta, vyberte položku Zavrieť a potom sa kliknutím na položky Dokončiť > Zavrieť vráťte do Outlooku.

Pri zmene e-mailovej adresy nezabudnite skontrolovať svoje meno používateľa. Outlook neaktualizuje meno používateľa automaticky.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. V okne Zmena konta aktualizujte svoju e-mailovú adresu, meno používateľa, server prichádzajúcej pošty alebo server odosielanej pošty.

  Môžete zmeniť rôzne nastavenia konta
 4. Keď Outlook otestuje nastavenia konta, vyberte položku Zavrieť a potom sa kliknutím na položky Dokončiť > Zavrieť vráťte do Outlooku.

Vo svojich e-mailových kontách môžete aktualizovať veľa rôznych nastavení. Tlačidlo Ďalšie nastavenia v okne Zmena konta umožňuje určiť e-mailovú adresu, kam ľudia pošlú odpovede na vaše správy, názov konta, umiestnenia, kam sa uložia rôzne typy položiek, šifrovanie e-mailového servera a nastavenia portu.

Poznámka : Niektoré e-mailové kontá neumožňujú zmeniť všetky nastavenia. Ak je nastavenie, ktoré chcete zmeniť, neaktívne alebo nedostupné, obráťte sa na správcu alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

  Zmena nastavení e-mailového konta

 3. Vyberte položku Ďalšie nastavenia.

  • Na karte Všeobecné môžete zmeniť názov konta. Toto sa zobrazí v zozname priečinkov Outlooku. Môžete zadať aj svoju organizáciu a e-mailovú adresu, na ktorú majú iní používatelia odosielať odpovede na vaše e-maily.

  • Na karte Odoslané položky môžete vybrať priečinok, kam sa budú ukladať odoslané položky, alebo vypnúť ukladanie odoslaných položiek.

  • Na karte Odstránené položky môžete nastaviť, čo sa stane po odstránení správy. Odstránené správy môžete presunúť do určeného priečinka alebo ich označiť na odstránenie, ale odstrániť ich až pri vyprázdňovaní schránky.

  • Na karte Koncepty môžete určiť priečinok, kam sa budú ukladať koncepty.

  • Na karte Nevyžiadaná pošta môžete určiť priečinok, kam budú presunuté nevyžiadané e-maily.

  • Na karte Server odosielanej pošty môžete riadiť nastavenia overovania servera odosielanej pošty. Vo väčšine prípadov používa server odosielanej pošty rovnaké nastavenia ako server prichádzajúcej pošty.

  • Na karte Rozšírené môžete zmeniť čísla portov e-mailového servera, typ šifrovaného pripojenia, časové limity servera a cestu ku koreňovému priečinku.

 4. Po vykonaní aktualizácie nastavení vyberte položky OK a Ďalej.

 5. Keď Outlook otestuje nastavenia konta, vyberte položku Zavrieť a potom sa kliknutím na položky Dokončiť > Zavrieť vráťte do Outlooku.

Ak ste zabudli heslo, myslíte si, že došlo k zneužitiu vášho hesla, alebo uplynula platnosť hesla, najprv si ho treba zmeniť u poskytovateľa e-mailových služieb, ako je napríklad Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo alebo Xfinity, a až potom aktualizovať heslo v Outlooku.

Zmena hesla u poskytovateľa e-mailových služieb

Aktualizácia hesla v Outlooku

Po zmene hesla u poskytovateľa e-mailových služieb môžete aktualizovať heslo v Outlooku. Podrobné pokyny sa zobrazia po vybratí typu konta.

Exchange, Office 365 alebo Outlook.com

V prípade kont Office 365, Outlook.com a Exchange vás Outlook vyzve, aby ste si aktualizovali heslo. Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte nové heslo a voliteľne začiarknite políčko Zapamätať heslo.

Kontá Gmail, Yahoo a ďalšie e-mailové kontá

 1. V Outlooku vyberte položky Nástroje > Nastavenie konta.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Zmeniť.

 3. V okne Zmena e-mailového konta aktualizujte svoje heslo.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 4. Voliteľne začiarknite políčko Zapamätať heslo.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Vyberte konto Exchange, Office 365 alebo Outlook.com a kliknite na položku Zmeniť.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ďalšie informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

  Keď používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, v počítači je uložená kópia poštovej schránky. Táto kópia sa často synchronizuje so serverom s programom Exchange a zabezpečuje rýchly prístup k údajom.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Správca mohol túto funkciu vypnúť    Správcovia servera Exchange majú možnosť vypnúť túto funkciu v programe Microsoft Office Outlook 2007. Informácie získate od správcu servera Exchange. Ďalšie informácie pre správcov sú k dispozícii v súprave Microsoft Office Resource Kit.

  • Nainštalovali ste Terminálové služby Microsoft   . Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou používa súbor priečinkov offline (.ost). Tento súbor nie je možné použiť, ak máte nainštalované Terminálové služby pre systém Microsoft Windows Server 2003. Inštalácia klienta terminálových služieb alebo klienta pripojenia vzdialenej pracovnej plochy však nezabraňuje prístupu k režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné v časti Konto servera Exchange zadajte názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Môj pracovný e-mail.

  • Na karte Všeobecné v časti Pri spúšťaní kliknite na možnosť určenia stavu pripojenia pri spúšťaní programu Outlook.

  • Na karte Rozšírené môžete zadať ďalšie poštové schránky na serveri Exchange, ktoré sa majú otvoriť. Túto možnosť môžete využiť, ak vám iná osoba poskytne prístup k niektorým priečinkom svojej poštovej schránky servera Exchange alebo ak vám niekto udelí prístup delegáta.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru .ost, na karte Rozšírené kliknite na položku Nastavenie súboru priečinkov offline a kliknite na položku Komprimovať.

  • Nastavenie zabezpečenia je možné zmeniť na karte Zabezpečenie. Tieto nastavenia by ste nemali meniť, ak vás o zmenu nastavenia nepožiada správca servera Exchange.

  • Ak chcete zapnúť funkciu Outlook Anywhere, na karte Pripojenie v časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Exchange použitím protokolu HTTP a kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange – nastavenie. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenie na ďalšie informácie o nastavení e-mailového konta.

  • Nastavenia služby Vzdialená pošta možno zmeniť na karte Vzdialená pošta .

Zmena mena zobrazovaného ostatným používateľom

Zmena e-mailovej adresy

Zmena adresy e-mailového servera

Ďalšie nastavenia

Zmena mena zobrazovaného ostatným používateľom

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. Do poľa Vaše meno v časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má zobrazovať ostatným.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

Zmena e-mailovej adresy

Niekedy sa môže zmeniť názov e-mailovej domény. Znamená to, že používateľ e-mailovej adresy meno@example.com bude musieť zmeniť časť example.com na doménu určenú poskytovateľom internetových služieb.

Predpokladajme napríklad, že vaša aktuálna e-mailová adresa je zuzana@contoso.com. Váš poskytovateľ internetových služieb, Contoso, Ltd., vám oznámi, že sa zlúčil s inou spoločnosťou, a preto sa vaša e-mailová adresa mení na zuzana@example.com.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. V časti Informácie o používateľovi do poľa E-mailová adresa zadajte úplnú e-mailovú adresu, ktorá bola priradená správcom e-mailu alebo poskytovateľa internetových služieb. Skontrolujte, či chcete zahrnúť používateľa @ názov domény, napríklad paula@example.com. Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. Ak ste na karte Všeobecné v časti Ďalšie informácie o používateľovi už zadali do poľa E-mail pre odpovede e-mailovú adresu, skontrolujte, či je ešte správna. Ak ponecháte pole E-mail pre odpovede prázdne, príjemcovia vašich e-mailov budú odpovedať na adresu, ktorú ste zadali v kroku 2.

Zmena adresy e-mailového servera

Hoci sa to nestáva často, server, ku ktorému sa pripájate pri prijímaní a odosielaní správ, sa niekedy zmení.

Povedzme, že vaše aktuálne e-mailové servery POP3 a SMTP sú incoming.example.com a smtp.example.com. Váš poskytovateľ internetových služieb vám oznámi, že vykonal aktualizáciu servera a zmení adresu POP3 e-mailového servera na mail.example.com.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail kliknite na požadované e-mailové konto a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  Bublina 2

 3. V časti Informácie o serveri vyberte zo zoznamu Typ konta buď POP3, IMAP alebo HTTP.

  Poznámka : Informácie o type konta získate u poskytovateľa internetového pripojenia, ale typ POP3 je zatiaľ najbežnejším typom.

  Dialógové okno Zmena e-mailového konta

 4. V časti Informácie o serveri zadajte do poľa server prichádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý správcom poskytovateľa internetových služieb alebo pošta. Často je hromadnej. nasleduje názov domény, napríklad mail.example.com.

 5. V časti Informácie o serveri zadajte do poľa server odosielanej pošty úplný názov servera poskytnutý správcom poskytovateľa internetových služieb alebo pošta. Často je smtp. nasleduje názov domény, napríklad smtp.example.com.

Ďalšie nastavenia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia a zmeňte nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné napíšte do poľa E-mailové konto typ a názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Súkromný e-mail.

  • Ak používate e-mailové konto IMAP, môžete určiť, kedy sa položky odstránia. V časti Možnosti vymazania začiarknite políčko Vymazať položky pri prepnutí priečinkov v režime online.

  • Na karte Priečinky môžete určiť, kam sa bude ukladať pošta odosielaná z tohto konta.

  • Na karte Server odosielanej pošty môžete zadať, či SMTP server odosielanej pošty vyžaduje overenie. To sa takmer vždy vyžaduje, ak vám poskytovateľ internetového pripojenia umožní posielať e-mailové správy z e-mailového konta poskytovateľa internetového pripojenia, keď nie ste priamo pripojení na sieť poskytovateľa internetového pripojenia, napríklad ak chcete poslať e-mailovú správu zo svojho súkromného e-mailového konta a ste v práci pripojení na sieť zamestnávateľa.

   Bublina 2

  • Na karte Pripojenie sa nastavuje, ako sa program Outlook pripája na e-mailový server.

  • Ak podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailov musíte zmeniť čísla portov alebo metódu šifrovania, môžete tak urobiť na karte Rozšírené.

   Bublina 2

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×