Zmena na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365 business

Ak sa zmenia vaše obchodné potreby alebo chcete využívať výhody služieb Office 365, ktoré nemáte vo svojom súčasnom pláne k dispozícii, môžete prejsť zo súčasného plánu na iný. Pozrite si zoznam plánov služieb Office 365, na ktoré môžete prejsť.

V tomto článku sa uvádza postup prechodu z jedného predplatného na iné. Ak chcete prejsť z predplatného skúšobnej verzie na iné predplatné, pozrite si tému Zakúpenie skúšobnej verzie služieb Office 365 for business.

Prechod na iné predplatné sa vykonáva v troch fázach, ktoré je potrebné vykonať v zobrazenom poradí:

 1. Príprava na zmenu plánov služieb Office 365

 2. Zmena plánov služieb Office 365 pomocou Sprievodcu zmenou plánov

 3. Inštalácia inej verzie balíka Office v PC po zmene plánov služieb Office 365

Príprava na zmenu plánov služieb Office 365

Ak chcete zvýšiť svoje šance na úspech pri prechode na iný plán služieb Office 365, pred vykonaním zmeny plánov si pozorne prečítajte túto časť.

Čo je Sprievodca zmenou plánov?

Sprievodca zmenou plánov je vstavaný do Centra spravovania služieb Office 365 všetkých predplatných na Office 365 Business a Enterprise. Sprievodca zmenou plánov funguje takto:

 • Obsahuje postup zakúpenia plánu, na ktorý môžete prejsť z aktuálneho plánu.

  Poznámka   V sprievodcovi sa zobrazujú iba plány, na ktoré sa dá prejsť z aktuálneho predplatného.

 • Dokáže presúvať používateľov zo starého predplatného na nové.

 • Priraďuje licencie na nový plán používateľom.

 • Dokáže zrušiť váš starý plán.

Overenie možnosti prechodu na požadovaný plán

Predtým než sa pokúsite zmeniť plány môže byť vhodné zistiť, či Sprievodca zmenou plánov podporuje zmenu z vášho aktuálneho plánu na požadovaný nový plán. Podnikové plány, na ktoré možno prejsť v Office 365 Článok obsahuje zoznam plánov, na ktoré môžete prejsť pomocou Sprievodcu zmenou plánov. Sprievodca zmenou plánov zobrazuje len plány, na ktoré môžete prejsť na základe svojho aktuálneho plánu.

Sprievodca zmenou plánov nepodporuje tieto scenáre:

 • Prechod na lacnejší plán sa v Sprievodcovi zmenou plánov nepodporuje, pretože lacnejšie plány poskytujú menej služieb. Ak chcete prejsť na lacnejší plán, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

 • Prechod z predplatného verzie Home, napríklad Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University, na plán služieb Office 365 for business sa nepodporuje.

Plán na administratívnu odstávku

Počas zmeny plánov používatelia nezaznamenajú žiadne prerušenie služby. Kým sa nedokončí Sprievodca zmenou plánov, budú mať úplný prístup k predplatnému, z ktorého prechádzajú, a potom získajú prístup k novému plánu.

Správcovia nebudú môcť používať Centrum spravovania služieb Office 365 počas prechodu na iný plán. V závislosti od počtu používateľov, ktorých máte, to môže to trvať niekoľko minút až hodín. Preto zmenu plánov naplánujte na čas, kedy nemusíte pomocou Centra spravovania služieb Office 365 vykonávať aktualizácie.

Kontrola kreditu pri zmene plánov služieb Office 365

Ak je potrebné skontrolovať kredit, zmena plánov môže trvať až dva týždne. Kontrola kreditu môže byť potrebná, ak ste sa rozhodli pre platbu na faktúru alebo nákup dosiahol určitú úroveň nákladov. V takom prípade nebudú mať správcovia prístup do Centra spravovania služieb Office 365, kým sa kontrola kreditu nedokončí. Používatelia však budú mať úplný prístup k plánu, z ktorého prechádzajú.

Používatelia, licencie, fakturácia a vlastné domény

Ak chcete pochopiť spracovanie používateľov a licencií počas zmeny, vplyv zmeny plánov na fakturáciu a spracovanie vlastných domén, prečítajte si tému Aký vplyv má zmena plánov služieb Office 365 na moju službu a fakturáciu?.

Zmena plánov služieb Office 365 pomocou Sprievodcu zmenou plánov

V tejto časti sa uvádza, ako použiť Sprievodcu zmenou plánov na prechod medzi plánmi.

Prechod na lacnejší plán sa v Sprievodcovi zmenou plánov nepodporuje, pretože lacnejšie plány poskytujú menej služieb. Ak chcete prejsť na lacnejší plán, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Tip   Prechod z predplatného verzie Home, napríklad Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University, na plán služieb Office 365 for business sa nepodporuje.

Návod na zmenu plánu služieb Office 365 pomocou Sprievodcu zmenou plánov
 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade predplatného na Office 365 Small Business Premium kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť predplatné... v časti Fakturácia.

   Prepojenie Zobraziť a upraviť predplatné, Zmeniť počet licencií.
  • V prípade všetkých ostatných predplatných Business a Enterprise vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

   Prepojenie na stránku Predplatné v službách Office 365 Small Business Premium.
 4. Na stránke Predplatné vyberte plán, z ktorého chcete prejsť, a potom v časti Akcie kliknite na položku Zmeniť plány.

  Prepojenie na zmenu plánov používané na zmenu plánu služieb Office 365.

  Poznámka   Ak sa prepojenie Zmeniť plány nezobrazuje, váš plán nie je možné zmeniť prostredníctvom Sprievodcu zmenou plánov. Namiesto toho sa zobrazí položka Bez zmeny plánov. Existuje mnoho faktorov, ktoré vám môžu zabrániť zmeniť plány. Nie je napríklad možné zmeniť plány predplatného pomocou kódu Product Key. Ak chcete zistiť, prečo nemôžete zmeniť plány pomocou sprievodcu, podržte ukazovateľ myši nad informačnou bublinou alebo kliknite na prepojenie Ďalšie informácie.

  Kľúčový ukazovateľ výkonu v doplnku PowerPivot
 5. Na stránke Výber nového plánu vyberte plán, na ktorý chcete prejsť, a potom vykonajte nasledovné:

  1. Skontrolujte medzisúčet nákupu.

  2. Kliknite na prepojenie Kľúčové informácie a zistite, ako zmena plánov ovplyvní vaše služby a fakturáciu.

  3. Začiarknite políčko.

  4. Po skontrolovaní objednávky kliknite na položku Ďalej.

  Obrázok tlačidla
 6. Na stránke Kontrola objednávky overte, či je všetko správne.

  Tip   Ak chcete pridať ďalšie licencie, kliknite na prepojenie Upraviť na stránke Kontrola objednávky, pridajte dodatočné používateľské licencie a kliknite na položku Aktualizovať košík.

  Prečítajte si podmienky stránky objednávky a vyjadrite svoj súhlas s nimi.

  Poznámka   V rámci procesu zmeny plánov licencie nie je možné odstrániť. Počet licencií však môžete znížiť pred zmenou plánov alebo po nej. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie licencií z predplatného na Office 365 for business.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak sa zobrazí stránka so zmluvou, dokončite položky na stránke a potom kliknite na položku Ďalej.

 9. Na stránke Platba postupujte takto:

  1. Vyberte požadovanú častosť platieb.

  2. Vyberte typ platby.

   Poznámka   Výberom možnosti platby na faktúru sa môže predĺžiť proces zmeny plánov až o dva týždne, ak sa bude vyžadovať kontrola kreditu.

  3. Ak používate kreditnú kartu, zadajte informácie do časti Informácie o platbe.

  4. Po dokončení kliknite v dolnej časti stránky na položku Zadať objednávku.

 10. Na stránke Objednávka dokončená môžete kliknutím na položku Stav zobraziť priebeh svojej objednávky.

  Keď sa zobrazí stránka Zmena plánov: stav, prebieha proces zmeny plánov a táto stránka sa bude zobrazovať dovtedy, kým sa plán nezmení. Túto stránku môžete zavrieť a vrátiť sa k nej neskôr bez prerušenia procesu zmeny plánov.

  Stránka stavu týkajúca sa zmeny plánov.

  Poznámky   Ak sa nevyskytnú žiadne chyby ani problémy, zmena plánov zvyčajne trvá maximálne desať minút. Časť procesu týkajúca sa opätovného priradenia licencie by mala trvať maximálne minútu. Po dokončení sa vedľa každej zo štyroch fáz zobrazia znaky začiarknutia.

  Ak sa sprievodca zasekne na fáze 3 (opätovné priradenie používateľských licencií) na dlhšie ako hodinu, riešenie tohto problému si pozrite v téme Problémy pri opätovnom priraďovaní licencií počas zmeny plánov v Office 365. Ak sa tým problém neodstráni, obráťte sa na technickú podporu služieb Office 365 for business.

 11. Po dokončení sprievodcu kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti stránky Zmena plánov: stav a vráťte sa na hlavnú stránku.

  Poznámka   Hlavná stránka sa môže spočiatku po zmene plánov zobrazovať prázdna, len s tlačidlom Ponuka. Môžete kliknúť na tlačidlo Ponuka a potom sa kliknutím na ikonu správcu vrátite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Ponuka Štart služieb Office 365

  Pri prvom návrate do Centra spravovania služieb Office 365 po zmene plánov sa môže zobraziť takáto správa.

  Zoznam produktov a služieb na prihlasovacej stránke služieb Office 365.

Inštalácia inej verzie balíka Office v PC po zmene plánov služieb Office 365

Ak ste v rámci predplatného na Office 365 nainštalovali do PC Office a prejdete na iný plán služieb Office 365, pri prechode z týchto verzií alebo na tieto verzie služieb Office 365 je nutné nainštalovať inú verziu balíka Office:

 • Office 365 Small Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

Po zmene plánu a reštartovaní balíka Office vás Office upozorní, že je potrebné nainštalovať inú verziu balíka Office. Zobrazí sa toto hlásenie:

Upozornenie konta. Vaše predplatné služieb Office 365 zahŕňa zmeny, ktoré čakajú na vybavenie. Ak chcete naďalej bez prerušenia používať svoje aplikácie, prihláste sa teraz.

Ak chcete tento problém odstrániť, najskôr nainštalujte inú verziu balíka Office a potom odinštalujte aktuálnu verziu. Tento postup je rýchlejší než odinštalovanie a následné nainštalovanie balíka Office, použiť však možno oba postupy.

Dôležité   V závislosti od nainštalovanej verzie balíka Office nemusia byť niektoré aplikácie, ako napríklad Access, v tejto verzii zahrnuté. Informácie o funkciách dostupných v plánoch služieb Office 365 nájdete v témach Možnosti plánov služieb Office 365 a Popis služby aplikácií balíka Office.

Inštalácia inej verzie balíka Office v PC po zmene plánov služieb Office 365
 1. Kliknutím na položku Prihlásiť sa v dialógovom okne Upozornenie konta prejdite na stránku Office. Prejsť na ňu môžete aj kliknutím na prepojenie http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Click Sign In in the Account Notice dialog box to install a different version of Office.
 2. Na stránke Office vyberte jazyk a potom možnosť Inštalovať. Nainštaluje sa 32-bitová verzia.

  Poznámka   Ak chcete nainštalovať 64-bitovú verziu, pred výberom možnosti Inštalovať vyberte v časti Verzia 64-bitovú verziu. Ak si nie ste istí, pozrite si ďalšie informácie v článku Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Microsoft Office.

  Stránka inštalácie najnovšej verzie balíka Office

 3. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Spustiť.

  V sprievodcovi inštaláciou vyberte položku Spustiť
 4. Postupujte podľa pokynov a vyjadrite súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.

 5. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení inštalácie, vyberte možnosť Hotovo.

  V Sprievodcovi inštaláciou balíka Office vyberte položku Hotovo
 6. Nasleduje odinštalovanie aktuálnej verzie balíka Office. Prejdite na položky Ovládací panel > Programy a súčasti.

 7. Na zistenie staršej verzie použite stĺpec Dátum inštalácie. Pravým tlačidlom myši kliknite na staršiu verziu balíka Office a potom kliknite na položku Odinštalovať.

  Ak potrebujete zistiť, ktorú verziu balíka Office treba odinštalovať, použite stĺpec Nainštalované

Dôležité   Na odinštalovanie balíka Office nepoužívajte nástroj Fix it, aj keď je to dané v KB2739501. Nástroj Fix it odinštaluje obidve verzie balíka Office.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Platí pre: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk