Zmena na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365

Kliknutím sem môžete získať pomoc pre Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University Tento článok sa týka služieb Office 365 for business

Ak sa zmenia vaše obchodné potreby alebo chcete využívať výhody služieb Office 365, ktoré nemáte vo svojom súčasnom pláne k dispozícii, niektorých alebo dokonca všetkých vašich používateľov môže byť možné previesť z vášho súčasného plánu na iný plán.

Čo sa podporuje:

 • Prechod medzi plánmi služieb Office 365 for business

  Tip   Sú to plány uvedené v tabuľkách 2 – 4 v článku Podnikové plány, na ktoré možno prejsť v Office 365.

 • Prechod zo služieb Office 365 Small Business, Small Business Premium alebo Midsize Business na plán služieb Office 365 for business.

 • Prechod medzi plánmi služieb Office 365 Education.

Čo sa nepodporuje:

 • Prechod medzi plánmi služieb Office 365 Small Business, Small Business Premium alebo Midsize Business.

 • Prevedenie používateľov z predplatného verzie Home, napríklad Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University, na plán služieb Office 365 for business alebo opačne.

Výber spôsobu zmeny plánov

Najjednoduchším spôsobom, ako zmeniť plány, je použiť sprievodcu zmenou plánov, ktorý je zabudovaný do centra spravovania služieb Office 365. Používanie sprievodcu zmenou plánov sa však nepodporuje vo všetkých situáciách. V tomto prípade možno budete môcť zmeniť plány manuálne. Tento článok vám pomôže si vybrať správnu riešenie vzhľadom na vašu situáciu.

Čo je sprievodca zmenou plánov?

Sprievodca zmenou plánov je vstavaný do centra spravovania služieb Office 365 v rámci všetkých predplatných služieb Office 365 for home a for business, ako aj predplatných služieb Office 365 Small Business, Small Business Premium a Midsize Business. Sprievodca zmenou plánov funguje takto:

 • Obsahuje postup zakúpenia plánu, na ktorý môžete prejsť z aktuálneho plánu.

 • Zmení priradenie všetkých používateľských licencií z plánu, z ktorého prechádzate, na plán, na ktorý prechádzate.

 • Dokáže zrušiť váš starý plán.

Čo sa myslí pod manuálnou zmenou plánov?

Manuálna zmena plánov znamená, že vykonáte nasledujúce samostatné procedúry namiesto použitia sprievodcu zmenou plánov. Medzi tieto procedúry patrí:

 • Zakúpenie licencií pre predplatné, na ktoré prechádzajú vaši používatelia.

 • Overenie, či je predplatné pripravené na prechod používateľov.

 • Opakované priradenie používateľských licencií

 • Odstránenie nepotrebných licencií z predplatného, z ktorého prechádzate.

 • Zrušenie pôvodného predplatného (v prípade prechodu všetkých používateľov).

Sprievodca zmenou používateľov nepodporuje zmenu len niektorých používateľov

Sprievodca zmenou plánov podporuje prechod všetkých používateľov z jedného predplatného na druhé. Nepodporuje prechod len niektorých používateľov. Ak chcete uskutočniť prechod len vybraných používateľov na iné predplatné, pravdepodobne budete môcť ich prechod vykonať manuálne. Viac si o tom povieme v ďalšej časti tohto článku.

Overenie, či sprievodcu zmenou plánov je možné použiť na zmenu predplatného

Nasledujúce obrázky znázorňujú, ako vyzerá predplatné uvedené na stránke Predplatné v Centre spravovania služieb Office 365, keď je dostupný Sprievodca zmenou plánov a ako vyzerá, keď tento sprievodca nie je dostupný.

K dispozícii

Nie je k dispozícii.

Tlačidlo Zmeniť plány.

Hlásenie Bez zmeny plánov.

Ak sa zobrazí hlásenie Bez zmeny plánov, ukazovateľ myši môžete umiestniť nad ikonu informácií a zobrazí sa vám dôvod, prečo sprievodca nie je dostupný.

Správa o tom, prečo nemožno zmeniť plány.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sprievodca zmenou plánov môže byť nedostupný. Väčšina z nich je spôsobených dočasnými problémami alebo problémami, ktoré dokážete vyriešiť. Viac informácií nájdete v téme Prečo nemôžem zmeniť plány?.

Overenie, či je možné na prechod na požadovaný plán použiť sprievodcu zmenou plánov

Ak je dostupný sprievodca zmenou plánov, ďalším krokom je určenie toho, či je možné váš aktuálny plán previesť na požadovaný plán. Sprievodca zmenou plánov obmedzuje plány, na ktoré môžete prejsť, na základe služieb vo vašom aktuálnom pláne. Sprievodca uskutoční prechod iba na plán, ktorý obsahuje rovnaké dátovo orientované služby ako napr. Exchange Online alebo SharePoint Online, prípadne na ich vyššiu verziu. Tým sa zabezpečí, že používatelia pri prechode nestratia údaje súvisiace s týmito službami.

Sprievodca zmenou plánov tiež obmedzuje plány, medzi ktorými môžete prechádzať, aby sa zabezpečilo, že nemôžete prejsť na plán so službou nižšej triedy, ktorá by spôsobila stratu funkcionality. Sprievodca zmenou plánov napríklad nevykoná prechod zo služieb Office 365 Enterprise E4 (ktoré obsahujú Skype for Business Online Plan 3) na služby Office 365 Enterprise E3 (ktoré obsahujú Skype for Business Online Plan 2).

Článok Podnikové plány, na ktoré možno prejsť v Office 365 obsahuje zoznam predplatných, na ktoré môžete prejsť pomocou sprievodcu zmenou plánov, ako aj predplatných, na ktoré môžete prejsť manuálne.

Ktorý spôsob by som mal(a) zvoliť?

Nasledujúca tabuľka uvádza odporúčaný spôsob prevedenia používateľov na iný plán.

Chcem

Použite tento článok

 • Prepnutie všetkých používateľov

Zmena plánov balíka Office 365 pomocou sprievodcu zmenou plánov

 • Preveďte všetkých používateľov.

  (Keď sa sprievodca zmenou plánov nepodporuje).

 • Preveďte len časť používateľov.

 • Preveďte časť alebo všetkých používateľov z predplateného predplatného.

 • Preveďte používateľov na plán s nižším počtom služieb alebo nižšou verziou jednej alebo viacerých služieb v porovnaní s vaším aktuálnymi plánom.

Manuálna zmena služieb Office 365 for business

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Zmena na iný plán služieb Office 365 for home

Platí pre: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk