Zmena na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365

Ak sa zmenia vaše obchodné potreby alebo chcete využívať výhody služieb Office 365, ktoré nemáte vo svojom súčasnom pláne k dispozícii, môžete prejsť zo súčasného plánu na iný. Pozrite si zoznam plánov služieb Office 365, na ktoré môžete prejsť.

Ak chcete prejsť zo skúšobného predplatného nejakého plánu na platené predplatné iného plánu, najskôr si kúpte plán, ktorý skúšate, a potom zmeňte plány.

Dôležité   Pri zmene plánov služieb Office 365 bude tiež potrebné zmeniť verziu balíka Office, ktorú ste predtým nainštalovali. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na inú verziu balíka Office pri zmene plánov služieb Office 365.

Zmena plánov pomocou Sprievodcu zmenou plánov

Sprievodcu zmenou plánov môžete používať, ak ste globálnym správcom (pre Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premium, Office 365 Business Essentials a Office 365 Midsize Business) alebo správcom (pre Office 365 Small Business).

Pomocou tohto videa alebo nasledovných krokov zistíte, ako použiť Sprievodcu zmenou plánov.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kroky

 1. Prečítajte si tému Ako zmena plánov služieb Office 365 ovplyvní moju službu a fakturáciu a získate informácie o zmenách prebiehajúcich v tomto procese.

 2. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 3. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 4. Vyberte položky Fakturácia > Predplatné (alebo Správa a kúpa predplatného).

 5. Na stránke Predplatné vyberte plán, ktorý chcete zmeniť, a potom v časti Akcie kliknite na položku Zmeniť plány.

  Poznámka   Ak sa prepojenie Zmeniť plány nezobrazuje, váš plán nie je možné zmeniť prostredníctvom Sprievodcu zmenou plánov. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo nemôžem zmeniť plány?.

 6. Na stránke Výber nového plánu vyberte plán a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi Pokladňa.

  Ak chcete pridať licencie, kliknite na prepojenie Upraviť na stránke Revízia, zmeňte počet licencií a kliknite na položku Aktualizovať košík.

  Poznámka   V rámci procesu zmeny plánov licencie nie je možné odstrániť. Počet licencií však môžete znížiť pred zmenou plánov alebo po nej. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie licencií z predplatného na Office 365 for business.

 8. Na stránke Objednávka dokončená kliknutím na položku Stav dokončite objednávku.
  Zobrazí sa stránka Zmena plánov: stav. Začne sa proces zmeny plánov a táto stránka zostane zobrazená, kým sa plán nezmení. Stránku Zmena plánov: stav môžete zavrieť a vrátiť sa späť bez prerušenia procesu zmeny plánov.

Poznámka   Ak sa nevyskytnú žiadne chyby ani problémy, zmena plánov zvyčajne trvá maximálne desať minút. Časť zahŕňajúca opätovné priradenie licencie by mala trvať maximálne minútu. Ak sa stránka Zmena plánov: stav zobrazuje aj po uplynutí jednej hodiny, obráťte sa na oddelenie technickej podpory služieb Office 365 for business. Pri prechode na iný plán sa možno vyskytol problém.

Kontrola kreditu a zmena plánov

Ak je potrebné skontrolovať kredit, zmena plánov môže trvať až dva týždne. Ak je potrebné skontrolovať kredit organizácie pred dokončením platby – ak ste napríklad vybrali spôsob platby pomocou faktúry s kontrolou kreditu alebo ste dosiahli určitú úroveň nákladov – nie je možné pridať nové predplatné ani zmeniť žiadne iné plány, kým prebieha kontrola kreditu. Na stránke Fakturácia > Predplatné sa pri existujúcich plánoch v stĺpci Možnosti plánu zobrazí text Žiadne možnosti. Počas tohto obdobia môžete k ostatným službám pristupovať v rámci existujúceho predplatného ako zvyčajne. Po schválení kreditu sa začne zmena plánov a správcom sa po prihlásení do služieb Office 365 zobrazí stránka Zmena plánov: stav.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Platí pre: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk