Zmena názvu osobných priečinkov na navigačnej table

Keď v programe Microsoft Outlook súčasne otvoríte viac ako jeden súbor osobných priečinkov (.pst), môže byť zložité rozlíšiť, ktorá skupina priečinkov patrí k danému súboru .pst. Všetky súbory .pst sa totiž na základe predvoleného nastavenia zobrazujú na navigačná tabla s názvom Osobné priečinky.

Ako pomôcku na rozlíšenie jednotlivých súborov .pst máte k dispozícii možnosť zmeniť predvolený názov Osobné priečinky na jedinečný názov, ktorý by vám uľahčil orientáciu. Môžete to vykonať pri vytváraní nového súboru osobných priečinkov alebo vtedy, keď je súbor .pst otvorený a zobrazený na navigačnej table programu Outlook.

Obsah tohto článku

Úvod do používania viacerých súborov .pst

Zmena názvu priečinka Osobné priečinky pri vytváraní nového súboru s údajmi vo formáte .pst

Zmena názvu existujúceho priečinka Osobné priečinky na navigačnej table

Úvod do používania viacerých súborov .pst

Pri ukladaní položiek programu Office Outlook do počítača sa používa súbor osobných priečinkov (.pst). Súčasne môžete otvárať a zobraziť položky z jedného súboru .pst alebo aj z viacerých súborov .pst.

Mnohí ľudia používajú len jeden súbor .pst a predvolený názov Osobné priečinky pre priečinok najvyššej úrovne, ktorý sa zobrazuje aj na navigačnej table, môžu používať bez problémov. Ak však vytvoríte viacero súborov .pst a nezmeníte ich predvolený názov, pre každý otvorený súbor .pst sa zobrazí ten istý názov priečinka najvyššej úrovne Osobné priečinky. V takomto prípade môže byť zložité zistiť, ku ktorej skupine priečinkov daný súbor s údajmi patrí.

Kedy by ste mohli potrebovať dva súbory .pst? Takýchto prípadov je mnoho a zahŕňajú napríklad archivovanie starších položiek, presúvanie položiek do druhého súboru .pst, aby sa zmenšila veľkosť súboru, archivovanie priečinka Odoslaná pošta do samostatného súboru .pst alebo práca na projektoch, pri ktorých sa generuje veľké množstvo e-mailových správ.

Poznámka : Ak v programe Outlook používate funkciu Automatická archivácia, súbor .pst, ktorý sa vytvára na uloženie starších položiek, nepoužíva názov priečinka najvyššej úrovne Osobné priečinky. Tento súbor má názov Archívne priečinky.

Na začiatok stránky

Zmena názvu priečinka Osobné priečinky pri vytváraní nového súboru s údajmi vo formáte .pst

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook zadajte do poľa Názov súboru názov pre súbor a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov vymažte text Osobné priečinky v poli Názov a zadajte zobrazovaný názov pre priečinok .pst.

  Tento názov sa zobrazí ako názov priečinka najvyššej úrovne na navigačnej table programu Outlook. Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať jednotlivé súbory s údajmi programu Outlook, ak pracujete s viacerými súbormi .pst. Odporúčame vám zadať názov, ktorý je jedinečný a zmysluplný.

 5. Ak chcete svoj súbor s údajmi chrániť heslom, prejdite do časti Heslo a zadajte svoje heslo do textových polí HesloPotvrdenie hesla.

  Poznámka : Na zvýšenie zabezpečenia sa pri zadávaní hesla zobrazujú len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

  1. Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  2. Ak chcete, zadajte heslo pre tento súbor s údajmi.

  3. Ak nechcete zadávať heslo pri každom otváraní tohto súboru, začiarknite políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel.

  Informácie o hesle

  Heslo môže pozostávať z najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých aj veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky nekombinujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslo by malo mať dĺžku 8 alebo viac znakov, ale ešte lepšie je použiť prístupovú frázu s dĺžkou 14 a viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana osobných informácií pomocou silných hesiel (v angličtine).

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, ak máte svoje používateľské konto systému Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy. Ak políčko nezačiarknete a nastavíte heslo, bude toto heslo nutné zadať vždy, keď otvoríte program Outlook a načítate tento súbor s údajmi.

  Dôležité : Ak toto heslo zabudnete, s obnovením obsahu súboru vám nepomôže ani spoločnosť Microsoft, ani poskytovateľ internetových služieb a ani správca e-mailu, pretože ani jeden z uvedených subjektov nemá prístup k tomuto heslu.

Na začiatok stránky

Zmena názvu existujúceho priečinka Osobné priečinky na navigačnej table

 1. Na navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Osobné priečinky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti priečinka Osobné priečinky.

  Poznámka : Tento priečinok sa bude vždy zobrazovať ako priečinok najvyššej úrovne na navigačnej table v časti Pošta.

 2. Kliknite na položku Spresnenie.

 3. Do poľa Názov zadajte vhodný názov, napríklad Janine údaje z programu Outlook.

  Tento názov sa zobrazí ako názov priečinka najvyššej úrovne na navigačnej table programu Outlook. Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať jednotlivé súbory s údajmi programu Outlook, ak pracujete s viacerými súbormi .pst. Odporúčame vám zadať názov, ktorý je jedinečný a zmysluplný.

 4. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×