Zmena názvových serverov na nastavenie služieb Office 365 pomocou lokality Gandi.net

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Postupujte podľa týchto pokynov, ak chcete, aby služby Office 365 spravovali vaše Office 365 DNS záznamy za vás. (Ak je to pre vás vhodnejšie, môžete všetky svoje DNS záznamy v službách Office 365 spravovať na lokalite Gandi.net.)

Tento proces má dve hlavné čast: najprv musíte overiť svoju doménu na lokalite Gandi.net a potom je potrebné zmeniť záznamy názvového servera domény tak, aby smerovali do služieb Office 365. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Overenie vašej domény

Zmena záznamov názvového servera

Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365

Dôležité : 

 • Ak chcete v službách Office 365 overiť vašu doménu, musíte do zónového súboru danej domény pridať záznam. Na vytvorenie TXT záznamu, ktorý budete potrebovať, nie je možné upravovať aktívny zónový súbor lokality Gandi.net. Namiesto toho musíte vytvoriť kópiu aktívneho zónového súboru lokality Gandi.net, ktorý môžete následne použiť v procese overovania.

 • Tento nový zónový súbor slúži len ako pomoc pri overovaní vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v rozbaľovacom zozname Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne Copy a zone (Kopírovanie zóny) zadajte do poľa Name (Názov) nový názov zóny (napríklad Overenie služieb Office 365).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Po vytvorení zónového súboru prejdite na ďalšiu časť, kde môžete pridať záznam, ktorý budete potrebovať na overenie vašej domény lokality Gandi.net pomocou služieb Office 365.

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu na overenie

Dôležité : Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postup vytvárania zónového súboru na overenie v službách Office 365, ktorý nájdete v prvej časti tohto článku.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka : Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili na overenie služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. V časti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte do polí určených pre nový záznam nasledovné hodnoty.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ) a hours (hodiny).

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Po vytvorení súboru TXT, ktorý budú služby Office 365 používať na overenie vašej domény lokality Gandi.net, prejdite na ďalšiu časť, kde môžete aktivovať nový zónový súbor obsahujúci záznam.

Na začiatok stránky

Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365

Dôležité : Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365 a Pridanie TXT záznamu na overenie), ktoré nájdete v prvých dvoch častiach tohto článku.

Teraz aktivujte predvolené nastavenia lokality Gandi.net tak, aby sa zónový súbor určený na overenie služieb Office 365 zmenil na aktívny zónový súbor domény, ktorú meníte.

Upozornenie : V opačnom prípade nebudú môcť služby Office 365 overiť vašu doménu.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena súboru zóny) vyhľadajte nový súbor zóny a potom vyberte položku Choose (Vybrať).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Ak chcete dokončiť proces overenia vašej domény na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Na začiatok stránky

Overenie domény pomocou služieb Office 365

Dôležité : Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365, Pridanie TXT záznamu na overenie a Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365), ktoré nájdete v prvých troch častiach tohto článku.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Prejdite na stránku Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Teraz, po overení vašej domény na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365, môžete pokračovať zmenou záznamov názvového servery tak, aby smerovali do služieb Office 365. V nasledujúcej časti nájdete podrobný postup tohto procesu.

Na začiatok stránky

Zmena záznamov názvového servera domény

Dôležité : Ak ste svoju doménu na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365 ešte neoverili, urobte tak teraz podľa postupov, ktoré nájdete v prvých štyroch častiach tohto článku. Začnite časťou Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365.

Na dokončenie nastavenia domény so službami Office 365 treba zmeniť NS záznamy vašej domény u registrátora domén tak, aby smerovali na primárne a sekundárne názvové servery služieb Office 365. Na základe tohto nastavenia budú služby Office 365 automaticky aktualizovať DNS záznamy domény. Pridáme všetky záznamy, vďaka čomu budú e-maily, Skype for Business Online aj vaša verejná webová lokalita budú fungovať s vašou doménou a všetko bude nastavené správne.

Upozornenie :  Ak zmeníte NS záznamy domény tak, aby smerovali na názvové servery služieb Office 365, ovplyvní to aj všetky služby súvisiace s vašou doménou. Všetky e-maily odoslané do vašej domény (napríklad jan@vasa_domena.com) budú po vykonaní zmeny prichádzať do služieb Office 365.

Ste pripravení zmeniť svoje NS záznamy tak, aby mohli služby Office 365 nastaviť vašu doménu?

Dôležité : 

 • Po dokončení krokov v tejto časti by ako jediné názvové servery mali byť uvedené tieto štyri servery:

 • Pomocou nasledujúceho postupu zistíte, ako môžete zo zoznamu odstrániť akýkoľvek ďalší nechcený názvový server a ako môžete pridať správne názvové servery, ak sa v zozname ešte nenachádzajú.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS záznamy).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Upozornenie : Podľa týchto krokov postupujte len vtedy, ak sú názvové servery iné ako štyri správne názvové servery. (Z aktuálnych názvových serverov odstráňte teda len tie, ktoré nie sú nazvané ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com alebo ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Na stránke Domain Names (Názvy domény) odstráňte zo zoznamu všetky názvové servery ich výberom a stlačením klávesu Delete na klávesnici.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Do polí DNS1DNS4 zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Poznámka : Aktualizácie záznamov názvového servera v rámci celého DNS systému na internete môžu trvať až niekoľko hodín. Následne sa e-maily služieb Office 365 a ďalšie služby nastavia tak, aby fungovali s vašou doménou.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×