Zmena názvových serverov na nastavenie služieb Office 365 pomocou lokality Europe Registry

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Postupujte podľa týchto pokynov, ak chcete, aby služby Office 365 spravovali vaše Office 365 DNS záznamy za vás. (Ak je to pre vás vhodnejšie, môžete všetky svoje záznamy DNS v službách Office 365 spravovať na lokalite Europe Registry.) (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Europe Registry pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Dashboard (Tabule) vyberte položku MY DOMAINS (MOJE DOMÉNY).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-2

 3. V časti My Domains (Moje domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku DNS SETTINGS (NASTAVENIE DNS).

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Vyberte položku Use Europe Registry Name Servers (Používať európske názvové servery databázy Registry).

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Vyberte položku EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (UPRAVIŤ ZÁZNAMY ZÓNY (Rozšírené)).

  Snímka obrazovky EuropeRegistry-Konfigurácia-1-6

 7. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Hostiteľ

  Typ

  Obsah

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  EuropeRegistry-BP-Overenie-1-1

 8. Vyberte tlačidlo ADD (PRIDAŤ).

  EuropeRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Zmena záznamov názvového servera domény

Na dokončenie nastavenia domény so službami Office 365 treba zmeniť NS záznamy vašej domény u registrátora domén tak, aby smerovali na primárne a sekundárne názvové servery služieb Office 365. Na základe tohto nastavenia budú služby Office 365 automaticky aktualizovať DNS záznamy domény. Pridáme všetky záznamy, vďaka čomu budú e-maily, Skype for Business Online aj vaša verejná webová lokalita budú fungovať s vašou doménou a všetko bude nastavené správne.

Upozornenie:  Ak zmeníte NS záznamy domény tak, aby smerovali na názvové servery služieb Office 365, ovplyvní to aj všetky služby súvisiace s vašou doménou. Všetky e-maily odoslané do vašej domény (napríklad jan@vasa_domena.com) budú po vykonaní zmeny prichádzať do služieb Office 365.

Ste pripravení zmeniť svoje NS záznamy tak, aby mohli služby Office 365 nastaviť vašu doménu? Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Dôležité: 

 • Po dokončení krokov v tejto časti by ako jediné názvové servery mali byť uvedené tieto štyri servery:

 • Pomocou nasledujúceho postupu zistíte, ako môžete zo zoznamu odstrániť akýkoľvek ďalší nechcený názvový server a ako môžete pridať správne názvové servery, ak sa v zozname ešte nenachádzajú.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Europe Registry pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Dashboard (Tabule) vyberte položku MY DOMAINS (MOJE DOMÉNY).

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-2

 3. V časti My Domains (Moje domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

  EuropeRegistry-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku DNS SETTINGS (NASTAVENIE DNS).

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Vyberte tlačidlo možností Delegate to Your Name Servers (Delegovať na názvové servery).

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-1

 6. V závislosti od toho, či sa na aktuálne zobrazenej stránke už názvové servery nachádzajú alebo nie, pokračujte niektorým z týchto dvoch postupov:

Ak nie sú prítomné ŽIADNE názvové servery

 1. V poliach Host Name: (Názov hostiteľa:) zadajte alebo skopírujte a prilepte prvé dve hodnoty názvových serverov z nasledujúcej tabuľky.

  (Polia IP Address (IP adresa) nechajte prázdne.)

  Host Name (Názov hostiteľa) (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-2

 2. Pridajte ostatné hodnoty názvových serverov.

  Vyberte položku ADD (PRIĎAŤ) a potom do poľa pre záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z ďalšieho riadka tabuľky.

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetky štyri záznamy názvového servera.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-3

 3. Vyberte ovládací prvok DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS ( (DELEGOVAŤ NA NÁZVOVÉ SERVERY) podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Poznámka: Aktualizácie záznamov názvového servera v rámci celého DNS systému na internete môžu trvať až niekoľko hodín. Následne sa e-maily služieb Office 365 a ďalšie služby nastavia tak, aby fungovali s vašou doménou.

Na začiatok stránky

Ak SÚ názvové servery prítomné

Upozornenie: Podľa týchto krokov postupujte len vtedy, ak sú názvové servery iné ako štyri správne názvové servery. (Z aktuálnych názvových serverov odstráňte teda len tie, ktoré nie sú nazvané ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com alebo ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Ak sú uvedené akékoľvek iné názvové servery, upravte prvý z nich výberom sivej ikony ceruzky (upraviť) pre daný záznam.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-5

 2. Odstráňte prvý existujúci názvový server výberom položky v jeho poli Host Name: (Názov hostiteľa:) a stlačením klávesu Delete na klávesnici.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-6

 3. Pridajte prvý názvový server.

  V prvom poli Host Name: (Názov hostiteľa:) zadajte alebo skopírujte a prilepte prvú hodnotu názvového servera z nasledujúcej tabuľky.

  (Pole IP Address (IP adresa) nechajte prázdne.)

  Host Name (Názov hostiteľa) (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Názov hostiteľa) (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-7

 4. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-8

 5. Pridajte druhý názvový server.

  1. Vyberte sivú ikonu ceruzky (upraviť) pre druhý záznam.

  2. Odstráňte druhý existujúci názvový server výberom položky v jeho poli Host Name: (Názov hostiteľa:) a stlačením klávesu Delete na klávesnici.

  3. Potom do rovnakého poľa Host Name: (Názov hostiteľa:) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnotu druhého názvového servera z tabuľky uvedenej vyššie, pričom pole IP Address (IP adresa) opäť nechajte prázdne.

  4. Vyberte tlačidlo SAVE (ULOŽIŤ).

 6. Pridajte ostatné hodnoty názvových serverov.

  Vyberte položku ADD (PRIĎAŤ) a potom do poľa pre nasledujúci záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnotu z tretieho riadka tabuľky uvedenej vyššie. Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetky štyri záznamy názvového servera.

 7. Vyberte ovládací prvok DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS ( (DELEGOVAŤ NA NÁZVOVÉ SERVERY) podľa znázornenia na nasledujúcej snímke obrazovky.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Poznámka: Aktualizácie záznamov názvového servera v rámci celého DNS systému na internete môžu trvať až niekoľko hodín. Následne sa e-maily služieb Office 365 a ďalšie služby nastavia tak, aby fungovali s vašou doménou.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×