Zmena mierky vodorovnej osi (osi kategórií) v grafe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vodorovná os (os kategórií) grafu, známa tiež ako os x, zobrazuje názvy tlačidiel namiesto číselných intervalov a poskytuje menej možností mierky, než je k dispozícii pre zvislú os (os hodnôt), známu tiež ako os y.

Môžete však nastaviť nasledujúce možnosti osi:

 • Interval medzi značkami a označeniami

 • Umiestnenie označení

 • Poradie zobrazovaných kategórií

 • Typ osi (dátumová alebo textová os)

 • Umiestnenie značiek

 • Bod, v ktorom sa vodorovná a zvislá os pretnú

Informácie o zmene mierky iných osí v grafe nájdete v téme Zmena mierky zvislej osi (osi hodnôt) v grafe alebo Zmena mierky osi hĺbky (os radov) v grafe.

 1. V grafe, kliknite na položku osi kategórií, ktoré chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami NávrhFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku v poli v hornej časti a potom kliknite na položku vodorovnej osi (osi kategórií).

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. Na table Formátovať osi vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Dôležité: Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je začiarknutá os kategórií.

  • Ak chcete obrátiť poradie kategórií, rozbaľte Možnosti osi a potom začiarknite políčko kategórie v obrátenom poradí.

  • Ak chcete zmeniť typ osi osou textu alebo dátumu, rozbaľte Možnosti osi a potom v časti Typ osi, vyberte Text OS alebo OS dátum. Text aj údajové body sú rovnomerne rozmiestnené na textovej osi. Dátum OS zobrazuje dátumy v chronologickom poradí v nastavených intervaloch alebo jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, aj keď sú dátumy v hárku nie je v poriadku, alebo v rovnakých základných jednotkách.

   Poznámka: Položka Automaticky vybrať na základe údajov predvolene určuje typ osi, ktorá vašim údajom vyhovuje najviac.

  • Ak chcete zmeniť miesto, kde chcete osi zvislej osi (osi hodnôt) cez vodorovnej osi (osi kategórií), rozbaľte položku Možnosti osi, v časti zvislá os pretína, vyberte v kategórii číslo a zadajte číslo, ktoré chcete v textovom poli alebo vyberte v maximálne Kategória môžete určiť, že zvislej osi (osi hodnôt) cez vodorovnej osi (osi kategórií) za poslednou kategóriou na osi x.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi značiek, rozbaľte Značiek a v poli Interval medzi značkami, zadajte požadovanú hodnotu.

   Poznámka: Zadané číslo určuje počet kategórií, ktoré sa zobrazia medzi značkami.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie značiek osi, rozbaľte Značky a potom vyberte niektorú z možností, ktoré chcete v poliach typu hlavné a vedľajšie typu.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi menovkami osi, rozbaľte menovky a potom v časti Interval medzi menovkami, vyberte položku Zadajte jednotku intervalu a zadajte číslo, ktoré sa má v textovom poli.

   Tip: Zadajte hodnotu 1, ak chcete zobraziť označenie pre každú kategóriu, 2, ak chcete zobraziť označenie pre každú druhú kategóriu, 3, ak chcete zobraziť označenie pre každú tretiu kategóriu, a tak ďalej.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie menoviek osi, rozbaľte menovky a potom do poľa vzdialenosť od osi zadajte požadovanú hodnotu.

   Tip: Ak chcete umiestniť označenia bližšie k osi, zadajte nižšiu hodnotu. Ak chcete umiestniť označenia ďalej od osi, zadajte vyššiu hodnotu.

 1. Kliknite v grafe na os kategórií, ktorú chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte os v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na položku Vodorovná os (os kategórií).

   Obrázok pása s nástrojmi

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V dialógovom okne Formátovať os vykonajte v časti Možnosti osi niektorý z nasledujúcich krokov:

  Dôležité: Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je začiarknutá os kategórií.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi značkami, zadajte do poľa Interval medzi značkami požadované číslo.

   Poznámka: Zadané číslo určuje počet kategórií, ktoré sa zobrazia medzi značkami.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi menovkami osi, kliknite v časti Interval medzi menovkami na políčko Zadajte jednotku intervalu a do textového poľa zadajte požadovanú hodnotu.

   Tip: Zadajte hodnotu 1, ak chcete zobraziť označenie pre každú kategóriu, 2, ak chcete zobraziť označenie pre každú druhú kategóriu, 3, ak chcete zobraziť označenie pre každú tretiu kategóriu, a tak ďalej.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie menoviek osi, zadajte požadovanú hodnotu do poľa Vzdialenosť menovky od osi:.

   Tip: Ak chcete umiestniť označenia bližšie k osi, zadajte nižšiu hodnotu. Ak chcete umiestniť označenia ďalej od osi, zadajte vyššiu hodnotu.

  • Ak chcete poradie kategórií obrátiť, začiarknite políčko Kategórie v opačnom poradí.

  • Ak chcete typ osi zmeniť na textovú alebo dátumovú os, kliknite v časti Typ osi na položku Textová os alebo Dátumová os. Textové a údajové body sa rovnomerne rozmiestnia na textovú os. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy v hárku nie sú zoradené alebo v rovnakých základných jednotkách.

   Poznámka: Položka Automaticky vybrať na základe údajov predvolene určuje typ osi, ktorá vašim údajom vyhovuje najviac.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie značiek a označení osí, vyberte v poli Hlavné typy značiek, Vedľajšie typy značiek a Označenia osí akékoľvek požadované možnosti.

  • Ak chcete zmeniť miesto, kde má zvislá os (os hodnôt) pretínať vodorovnú os (os kategórií), v časti Priesečník zvislej osi kliknite na položku Na čísle kategórie a potom zadajte požadované číslo do textového poľa. Prípadne môžete kliknúť na položku Na maximálnej kategórii a určiť tak, že zvislá os (os hodnôt) bude pretínať vodorovnú os (os kategórií) po výskyte poslednej kategórie na osi x.

Tipy: 

 • Po zmene mierky osi môžete tiež zmeniť spôsob formátovania osi. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zobrazenia osí grafu.

 • Mierka prekrytie radu alebo šírku medzery medzi radom údajov nezmení. Ak chcete zmeniť prekrytie radu alebo šírku medzery, kliknite pravým tlačidlom myši na rad údajov a potom kliknite na položku Formátovať rad údajov. V časti Možnosti radu zadajte požadované nastavenie.

Na základe predvoleného nastavenia sa automaticky vypočítavajú mierka minimálne a maximálne hodnoty každej osi v grafe. Však môžete prispôsobiť mierky lepšie vašim potrebám. Napríklad pravdivosti všetkých údajových bodov v tabuľke údajov medzi 60 a 90 chcete mať rozsahu 50 do 100 namiesto 0 až 100 osi hodnôt (y). Keď os hodnôt pokrýva veľký rozsah, môžete zmeniť aj OS na logaritmickou stupnicou (nazývané aj log Mierka).

 1. Tento krok sa vzťahuje na program Word 2016 pre Mac len: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Formát kliknite na vodorovnej osi (osi kategórií) v rozbaľovacom zozname a potom kliknite na položku Tabla formátovanie.

 4. Na table Formátovať osi vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Dôležité: Nasledujúce možnosti mierky sú k dispozícii len vtedy, ak je začiarknutá os kategórií.

  • Ak chcete obrátiť poradie kategórií, rozbaľte Možnosti osi a potom začiarknite políčko kategórie v obrátenom poradí.

  • Ak chcete zmeniť typ osi osou textu alebo dátumu, rozbaľte Možnosti osi a potom v časti Typ osi, vyberte Text OS alebo OS dátum. Text aj údajové body sú rovnomerne rozmiestnené na textovej osi. Dátum OS zobrazuje dátumy v chronologickom poradí v nastavených intervaloch alebo jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, aj keď sú dátumy v hárku nie je v poriadku, alebo v rovnakých základných jednotkách.

   Poznámka: Položka Automaticky vybrať na základe údajov predvolene určuje typ osi, ktorá vašim údajom vyhovuje najviac.

  • Ak chcete zmeniť miesto, kde chcete osi zvislej osi (osi hodnôt) cez vodorovnej osi (osi kategórií), rozbaľte položku Možnosti osi, v časti zvislá os pretína, vyberte v kategórii číslo a zadajte číslo, ktoré chcete v textovom poli alebo vyberte v maximálne Kategória môžete určiť, že zvislej osi (osi hodnôt) cez vodorovnej osi (osi kategórií) za poslednou kategóriou na osi x.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi značiek, rozbaľte Značiek a v poli Interval medzi značkami, zadajte požadovanú hodnotu.

   Poznámka: Zadané číslo určuje počet kategórií, ktoré sa zobrazia medzi značkami.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie značiek osi, rozbaľte Značky a potom vyberte niektorú z možností, ktoré chcete v poliach typu hlavné a vedľajšie typu.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi menovkami osi, rozbaľte menovky a potom v časti Interval medzi menovkami, vyberte položku Zadajte jednotku intervalu a zadajte číslo, ktoré sa má v textovom poli.

   Tip: Zadajte hodnotu 1, ak chcete zobraziť označenie pre každú kategóriu, 2, ak chcete zobraziť označenie pre každú druhú kategóriu, 3, ak chcete zobraziť označenie pre každú tretiu kategóriu, a tak ďalej.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie menoviek osi, rozbaľte menovky a potom do poľa vzdialenosť od osi zadajte požadovanú hodnotu.

   Tip: Ak chcete umiestniť označenia bližšie k osi, zadajte nižšiu hodnotu. Ak chcete umiestniť označenia ďalej od osi, zadajte vyššiu hodnotu.

  • Ak chcete umiestniť označenie, rozbaľte označenia a vyberte niektorú z možností v rozbaľovacieho zoznamu.

Na základe predvoleného nastavenia sa automaticky vypočítavajú mierka minimálne a maximálne hodnoty každej osi v grafe. Však môžete prispôsobiť mierky lepšie vašim potrebám. Napríklad pravdivosti všetkých údajových bodov v tabuľke údajov medzi 60 a 90 chcete mať rozsahu 50 do 100 namiesto 0 až 100 osi hodnôt (y). Keď os hodnôt pokrýva veľký rozsah, môžete zmeniť aj OS na logaritmickou stupnicou (nazývané aj log Mierka).

 1. Tento krok platí iba pre Word pre Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti osi, kliknite na tlačidlo osí > Vodorovná os > Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

  Poznámka: V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Formátovať hlavnú os kliknite na položku Mierka a v časti Mierka vodorovnej osi, upravte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť interval medzi menovkami osi, Interval medzi menovkami, zadajte požadované číslo.

  • Ak chcete zmeniť interval medzi značkami Interval medzi značiek, zadajte požadované číslo.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie menoviek osi, zadajte požadovanú hodnotu do poľa Vzdialenosť menovky od osi:.

   Tip: Ak chcete umiestniť označenia bližšie k osi, zadajte nižšiu hodnotu. Ak chcete umiestniť označenia ďalej od osi, zadajte vyššiu hodnotu.

  • Ak chcete poradie kategórií obrátiť, začiarknite políčko Kategórie v opačnom poradí.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridať alebo zmeniť umiestnenie menoviek na vodorovnej osi

Pre vodorovnú os, môžete pridať a umiestnite OS na ľavej alebo pravej časti zobrazovanú oblasť.

Poznámka: Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. Tento krok platí iba pre Word pre Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti osi, kliknite na tlačidlo osí > Vodorovná os a potom kliknite na typ menovky osí, ktoré chcete.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

  Poznámka: V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×