Zmena mierky hárka

Ak hárok obsahuje veľa stĺpcov, môžete použiť možnosti Podľa veľkosti na zmenšenie veľkosti hárka s cieľom lepšie ho prispôsobiť tlačenej strane.

Postup

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Rozloženie strany.

 2. V skupine Podľa veľkosti v poli Šírka vyberte položku 1 strana a v poli Výška vyberte položku Automatické. Stĺpce sa zobrazia na jednej strane, ale riadky môžu pokračovať na viacero strán.

  Podľa veľkosti

  Ak chcete tlačiť hárok len na jednu stranu, vyberte v poli Výška položku 1 strana. Ak sa rozhodnete použiť túto možnosť, môže sa stať, že výsledná tlač bude ťažko čitateľná, pretože Excel zmenší údaje, aby sa zmestili na stranu. Ak chcete zistiť veľkosť použitej mierky, vyhľadajte číslo v poli Mierka. Ak je to nízke číslo, pravdepodobne bude potrebné vykonať pred tlačou ďalšie úpravy. Bude napríklad potrebné zmeniť orientáciu strany z orientácie na výšku na orientáciu na šírku alebo vybrať väčšiu veľkosť papiera. Ďalšie informácie o zmene mierky hárka na prispôsobenie tlačenej strane sa nachádzajú v časti nižšie.

 3. Ak chcete tlačiť hárok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + P, čím sa otvorí dialógové okno Tlačiť. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Dôležité informácie o zmene mierky hárka

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky zmenou mierky hárka, je dôležité pamätať na niekoľko skutočností.

 • Ak hárok obsahuje veľa stĺpcov, bude pravdepodobne potrebné zmeniť orientáciu strany z orientácie na výšku na orientáciu na šírku. Ak to chcete urobiť, prejdite na položky Rozloženie strany > Nastavenie strany > Orientácia a kliknite na položku Na šírku.

 • Zvážte použitie väčšej veľkosti papiera, aby sa zmestil väčší počet vytlačených stĺpcov. Ak chcete zmeniť veľkosť na predvolenú veľkosť papiera, prejdite na položky Rozloženie strany > Nastavenie strany > Veľkosť a potom vyberte požadovanú veľkosť.

 • Použite príkaz Oblasť tlače (skupina Nastavenie strany) na vylúčenie všetkých stĺpcov alebo riadkov, ktoré nie je potrebné tlačiť. Ak chcete napríklad vytlačiť stĺpce A až F, ale nie stĺpce G až Z, nastavte oblasť tlače tak, aby obsahovala len stĺpce A až F.

 • Hárok môžete zmenšiť alebo zväčšiť, aby sa lepšie zmestil na vytlačené strany. Môžete tak urobiť kliknutím v časti Nastavenie strany na položku Spúšťač dialógového okna. Potom v časti Mierka kliknite na položku Upraviť na a zadajte percento normálnej veľkosti, ktorú chcete použiť.

  Poznámka: Ak chcete znížiť veľkosť hárka, aby sa zmestil na vytlačené strany, zadajte percentuálnu hodnotu, ktorá je menšia ako 100 %. Ak chcete zväčšiť veľkosť hárka, aby sa zmestil na vytlačené strany, zadajte percentuálnu hodnotu, ktorá je väčšia ako 100 %.

 • Zobrazenie rozloženia strany nie je kompatibilné s príkazom Ukotviť priečky. Ak nechcete zrušiť ukotvenie riadkov alebo stĺpcov v hárku, môžete vynechať zobrazenie rozloženia strany a namiesto toho použiť možnosti Prispôsobiť na na karte Strana v dialógovom okne Nastavenie strany. Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu Rozloženie strany, v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla umiestnený vpravo dole. Alternatívnou možnosťou je stlačiť kombináciu klávesov ALT + P, S, P.

 • Ak chcete vytlačiť hárok na stanovený počet strán, v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna. Potom v časti Mierka zadajte do oboch polí Prispôsobiť na požadovaný počet strán (široké a vysoké), na ktoré chcete vytlačiť údaje z hárka.

  Poznámky: 

  • Excel ignoruje manuálne zlomy strán, keď použijete možnosť Prispôsobiť.

  • Excel neroztiahne údaje, aby sa vyplnila strana.

 • Ak chcete odstrániť možnosť mierky, prejdite na položky Súbor > Tlačiť > Nastavenia > Bez mierky.

Ak pri tlači hárka v Exceli vytlačená veľkosť písma nezodpovedá vašim očakávaniam, môžete zmeniť mierku hárka zväčšením alebo zmenšením písma.

 1. V hárku kliknite položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia kliknite na položky Vlastná mierka > Možnosti vlastnej mierky.

 3. Kliknite na položku Strany a v poli Upraviť na vyberte percentuálnu hodnotu, ktorou chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo.

 4. Skontrolovať uskutočnené zmeny môžete v položke Ukážka pred tlačou. Ak chcete inú veľkosť písma, zopakujte kroky.

  Poznámka: Skôr než kliknete na tlačidlo Tlačiť, skontrolujte nastavenie veľkosti papiera vo vlastnostiach tlačiarne, ako aj to, či je v tlačiarni papier s požadovanou veľkosťou. Ak sa nastavenie veľkosti papiera odlišuje od veľkosti papiera v tlačiarni, Excel upraví výtlačky tak, aby sa prispôsobili veľkosti papiera v tlačiarni a vytlačený hárok tak nemusí zodpovedať zobrazeniu v položke Ukážka pred tlačou.

  Ak sa v položke Ukážka pred tlačou zobrazí hárok zhutnený na jednu stranu, skontrolujte, či sa použila možnosť mierky, ako napríklad možnosť Prispôsobiť hárok na jednu stranu. Ďalšie informácie získate v predchádzajúcej časti.

Pozrite tiež

Rýchly začiatok: Tlač hárka

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×