Zmena farby textu na snímke

Farbu textu môžete zmeniť na jednej alebo viacerých snímkach.

Farbu textu na jednej snímke zmeníte takto:

 1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

  Nettica-Overenie-2

 2. Na minipaneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí, kliknite na položku Farba písma Certifikát pravosti a kód Product Key od výrobcu vášho počítača a vyberte požadovanú farbu textu.

Tip   Ak sa požadovaná farba nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na farbu na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná.

Farbu textu viacerých snímkach zmeníte takto:

Zmenou farby textu na predlohe snímky sa táto zmena textu použije na viacerých snímkach súčasne.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Predloha snímky.

 2. Na table s miniatúrami v ľavej časti kliknite na rozloženie obsahujúce text, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 3. V rozložení vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 4. Na minipaneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí, kliknite na položku Farba písma Certifikát pravosti a kód Product Key od výrobcu vášho počítača a vyberte požadovanú farbu textu.

  Tip   Ak sa požadovaná farba nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na farbu na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná.

 5. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy a vráťte sa do prezentácie.

  Tip    Ak vytvárate prezentáciu s veľkým množstvom snímok, je vhodné najprv vytvoriť predlohu snímky. Tá dopredu nastaví farbu textu a ďalšie štýly návrhu, každá ďalšia vytvorená snímka potom už bude mať požadovanú farbu textu.

Ak chcete zvýrazniť text farbou, pozrite si tému Zvýraznenie textu farbou.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk