Zmena farby, priehľadnosti alebo prefarbenie obrázka

Môžete upraviť intenzitu farieb (sýtosť) a farebný tón (teplotu) obrázka, obrázok môžete prefarbiť alebo môžete zmeniť priehľadnosť jednej z farieb obrázka. Na obrázok môžete použiť viaceré farebné efekty.

Obrázok ružových kvetov

Pôvodný obrázok ružových kvetov

Obrázok ružových kvetov po zmene farebnej sýtosti

Rovnaký obrázok s možnosťou Farebná sýtosť zmenenou na hodnotu 66 %

Obrázok s efektom prefarbenia na sivozeleno

Rovnaký obrázok s efektom prefarbenia na akvamarínovo

Obrázok s efektom prefarbenia na červeno

Rovnaký obrázok s efektom prefarbenia na červeno

Čo chcete urobiť?

Zmena farebnej intenzity obrázka

Zmena farebného tónu obrázka

Prefarbenie obrázka

Zmena priehľadnosti farby

Zmena farebnej intenzity obrázka

Sýtosť je intenzita farby. Pri vyššej sýtosti vyzerá obrázok živší, zatiaľ čo znížením sýtosti sa farby približujú k sivým odtieňom.

 1. Kliknite na obrázok, ktorého farebnú intenzitu chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Farba.

  Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

  Skupina Upraviť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Formát alebo Nástroje obrázkov nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvojitým kliknutím vybrať obrázok a otvoriť kartu Formát.

 3. Ak chcete vybrať jedno z najbežnejších nastavení možnosti Farebná sýtosť, kliknite na položku Predvoľby a potom na požadovanú miniatúru.

  Tip   Pred kliknutím na požadovaný efekt môžete ukazovateľ myši umiestniť nad ľubovoľný efekt a pomocou živej ukážky zobraziť vzhľad obrázka s použitým efektom.

 4. Ak chcete doladiť intenzitu, kliknite na položku Možnosti farby obrázka.

  Ďalšie pomocné informácie týkajúce sa týchto možností nájdete v časti Formátovanie obrázka (tabla Farba obrázka).

Na začiatok stránky

Zmena farebného tónu obrázka

Ak sa farebné teploty nestanovia vo fotografickom prístroji správne, na obrázku sa môže objaviť farebný nádych (priveľa jednej farby, ktorá je na obrázku dominantná). Obrázok je potom príliš modrý alebo oranžový. Tento stav môžete upraviť zvýšením alebo znížením farebnej teploty. Zvýraznia sa tak podrobnosti obrázka a dosiahne sa jeho lepší vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok, v ktorom chcete zmeniť farebný tón.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Farba.

  Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

  Skupina Upraviť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Formát alebo Nástroje obrázkov nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvojitým kliknutím vybrať obrázok a otvoriť kartu Formát.

 3. Ak chcete vybrať jedno z najbežnejších nastavení možnosti Farebný tón, kliknite na položku Predvoľby a potom na požadovanú miniatúru.

  Tip   Pred kliknutím na požadovaný efekt môžete ukazovateľ myši umiestniť nad ľubovoľný efekt a pomocou živej ukážky zobraziť vzhľad obrázka s použitým efektom.

 4. Ak chcete doladiť intenzitu, kliknite na položku Možnosti farby obrázka.

  Ďalšie pomocné informácie týkajúce sa týchto možností nájdete v časti Formátovanie obrázka (tabla Farba obrázka).

Na začiatok stránky

Prefarbenie obrázka

Na obrázok môžete rýchlo použiť vstavaný štylizovaný efekt, napríklad odtiene sivej alebo sépiovej farby.

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete prefarbiť.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Farba.

  Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

  Skupina Upraviť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Formát alebo Nástroje obrázkov nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvojitým kliknutím vybrať obrázok a otvoriť kartu Formát.

 3. Ak chcete vybrať jedno z najbežnejších nastavení možnosti Prefarbenie, kliknite na položku Predvoľby a potom na požadovanú miniatúru.

  Tip   Pred kliknutím na požadovaný efekt môžete ukazovateľ myši umiestniť nad ľubovoľný efekt a pomocou živej ukážky zobraziť vzhľad obrázka s použitým efektom.

 4. Ak chcete použiť ďalšie farby vrátane odtieňov farby motívu, farieb na karte Štandardné alebo vlastných farieb, kliknite na položku Ďalšie variácie. Efekt prefarbenia sa použije s farebným odtieňom.

  Tip   Ak chcete odstrániť efekt prefarbenia, avšak všetky ostatné uskutočnené zmeny na obrázku chcete zachovať, kliknite na prvý efekt Bez prefarbenia.

Na začiatok stránky

Zmena priehľadnosti farby

Ak chcete zvýrazniť text na obrázku, vrstviť obrázky na seba, alebo odstrániť, prípadne skryť časť obrázka, môžete túto časť obrázka priehľadnosť.

Priehľadné oblasti majú v obrázku rovnakú farbu ako papier, na ktorom sú vytlačené. V elektronickom zobrazení, napríklad na webovej stránke, majú priehľadné oblasti rovnakú farbu ako pozadie.

Na obrázku môžete spriehľadniť len jednu farbu. Niektoré oblasti zdanlivo tvorí len jedna farba (napríklad modrú oblohu). V skutočnosti však môžu tieto oblasti pozostávať z celej škály jemných farebných odtieňov. Vybratá farba sa preto môže zobraziť len v malej oblasti a efekt priehľadnosti tak môže byť ťažko viditeľný.

Viac farieb v obrázku môžete spriehľadniť v inom programe na úpravu obrázkov. Uložte obrázok vo formáte zachovávajúcom informácie o priehľadnosti, napríklad ako súbor vo formáte PNG, a potom súbor vložte do dokumentu balíka Office.

 1. Kliknite na obrázok, v ktorom chcete vytvoriť priehľadné oblasti.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Farba.

  Obrázok pása s nástrojmi programu PowerPoint

  Skupina Upraviť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Formát alebo Nástroje obrázkov nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvojitým kliknutím vybrať obrázok a otvoriť kartu Formát.

 3. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a potom kliknite v obrázku na farbu, ktorú chcete spriehľadniť.

  Použitím možnosti Nastaviť priehľadnú farbu nemôžete úplne ani čiastočne spriehľadniť celý obrázok. Ak chcete úplne alebo čiastočne spriehľadniť celý obrázok, vložte do dokumentu balíka Office tvar (napríklad obdĺžnik), použitím požadovaného obrázka pridajte do tvaru obrázkovú výplň a potom zmeňte nastavenie možnosti Priehľadnosť obrázkovej výplne.

  Možnosť Nastaviť priehľadnú farbu je k dispozícii pre obrázky vo formáte bitová mapa, ktoré ešte nie sú priehľadné, a pre niektoré ClipArt. Priehľadnú oblasť nie je možné vytvoriť v animovaný obrázok vo formáte GIF. Priehľadnosť však môžete zmeniť v ľubovoľnom programe na úpravu animovaných obrázkov GIF a potom súbor opätovne vložiť do dokumentu balíka Office.

  Poznámky   

  • Ak chcete odstrániť zmeny farieb alebo všetky ďalšie efekty použité na obrázok, kliknite v skupine Upraviť na položku Vynulovať obrázok.

  • Do obrázka môžete pridať aj ďalšie efekty, napríklad umelecký efekt, tiene, odrazy a žiary, alebo môžete zmeniť jas a kontrast obrázka.

  • Hoci naraz môžete použiť len jeden efekt, pomocou funkcie Kopírovať formát môžete rýchlo použiť rovnaké nastavenie na viaceré obrázky. Ak chcete skopírovať rovnaké zmeny do viacerých obrázkov, kliknite na obrázok, do ktorého ste práve pridali efekty, na karte Domov dvakrát kliknite na položku Kopírovať formát a potom kliknite na obrázky, v ktorých chcete tieto efekty použiť. Nakoniec kliknite na kláves ESC.

   Funkcia Kopírovať formát v skupine Schránka

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Excel 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk