Zmena farby a štýlu zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Chcete zmeniť farbu, štýl alebo veľkosť odrážok alebo čísel v prezentácii PowerPointu 2013? Alebo zmeniť číslo, od ktorého chcete začať? Ste na správnom mieste.

 1. Ak chcete zmeniť jednu odrážku alebo číslo, umiestnite kurzor na začiatok riadka, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť viac odrážok alebo čísel, vyberte text vo všetkých odrážkach alebo číslach, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku tlačidla Odrážky alebo Číslovanie a potom na položku Odrážky a číslovanie.

  Galéria farieb motívov otvorená prostredníctvom tlačidla Farby na karte Rozloženie strany

 3. V dialógovom okne Odrážky a číslovanie na karte S odrážkami alebo Číslované (podľa typu zoznamu, s ktorým pracujete) vyberte požadované zmeny štýlu, ako napríklad:

 4. štýl odrážok alebo čísel,

 5. farba,

 6. veľkosť (ak chcete zmeniť veľkosť odrážok alebo čísel na konkrétnu veľkosť vzhľadom k textu, kliknite na položku Veľkosť a zadajte percento),

 7. začiatočné číslo (na karte Číslované zadajte do poľa Začať s požadované číslo),

 8. obrázok (ak chcete ako odrážku použiť obrázok, na karte S odrážkami kliknite na položku Obrázok a posúvaním vyhľadajte obrázok),

 9. symboly (ak chcete na kartu S odrážkami alebo na kartu Číslované pridať znak zo zoznamu symbolov, na karte S odrážkamikliknite na položku Prispôsobiť, kliknite na požadovaný symbol a potom na tlačidlo OK. Na snímky môžete použiť symbol zo zoznamov štýlov.),

 10. grafické prvky SmartArt (ak chcete skonvertovať existujúci zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na grafický prvok SmartArt, kliknite na položky Domov > Konvertovať na grafický prvok SmartArt).

Poznámka   PowerPoint nepodporuje zoznamy číslované desatinnými číslami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o zoznamoch s odrážkami a číslovaných zoznamoch, prejdite na prepojenia Pozrite tiež na tejto stránke a prečítajte si tieto články:

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk