Zmena farby a štýlu zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Chcete zmeniť farbu, štýl alebo veľkosť odrážok alebo čísel v prezentácii PowerPointu? Alebo zmeniť číslo, od ktorého chcete začať? Ste na správnom mieste.

 1. Ak chcete zmeniť jednu odrážku alebo číslo, umiestnite kurzor na začiatok riadka, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť viac odrážok alebo čísel, vyberte text vo všetkých odrážkach alebo číslach, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku tlačidla Odrážky alebo Číslovanie a potom na položku Odrážky a číslovanie.

  Tlačidlá Odrážky a Číslovanie

  Tip : Ak chcete rýchlo zmeniť štýl zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu, jednoducho kliknite v zozname na požadovaný štýl, ktorý sa zobrazí po kliknutí na šípku vedľa položky Odrážky alebo Číslovanie.

 3. V dialógovom okne Odrážky a číslovanie na karte S odrážkami alebo Číslované (podľa typu zoznamu, s ktorým pracujete) vyberte požadované zmeny štýlu, ako napríklad:

  • štýl odrážok alebo čísel,

  • farba,

  • veľkosť (ak chcete zmeniť veľkosť odrážok alebo čísel na konkrétnu veľkosť vzhľadom k textu, kliknite na položku Veľkosť a zadajte percento),

  • začiatočné číslo (na karte Číslované zadajte do poľa Začať s požadované číslo),

  • obrázok (ak chcete ako odrážku použiť obrázok, na karte S odrážkami kliknite na položku Obrázok a posúvaním vyhľadajte obrázok),

  • symboly (ak chcete dočasne na kartu S odrážkami pridať znak zo zoznamu symbolov, kliknite na karte S odrážkami na položku Prispôsobiť, kliknite na symbol a potom na tlačidlo OK. Na snímky môžete použiť symbol zo zoznamu štýlov),

  • grafické prvky SmartArt (ak chcete skonvertovať existujúci zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na grafický prvok SmartArt, kliknite na položky Domov > Konvertovať na grafický prvok SmartArt).

  Tipy : 

  • Ak chcete zmeniť formát len jedného štýlu odrážok alebo čísel v zozname, ako je napríklad farba alebo veľkosť, umiestnite ešte pred otvorením dialógového okna Odrážky a číslovanie kurzor na začiatok riadka, ktorý chcete zmeniť. Zmeny sa použijú len na vybraté riadky.

  • Ak chcete v zozname upraviť zarovnanie položiek, pozrite si tému Úprava zarážky v zozname s odrážkami alebo v číslovanom zozname na pravítku.

Použitie vlastných štýlov vo viacerých snímkach

Najlepším spôsobom, ako na všetky snímky v prezentácii použiť vlastný zoznam štýlov, je úprava predlohy snímky. Všetky prispôsobenia zoznamu, ktoré v predlohe snímky vykonáte, sa uložia a použijú sa na všetky snímky. Môžete tiež upraviť alebo vytvoriť niekoľko rozložení snímok, súčasťou ktorých sú vaše prispôsobené štýly zoznamov. Tieto rozloženia môžete do prezentácie pridať vždy, keď chcete použiť váš štýl zoznamu.

Obmedzenia

Existuje niekoľko vecí, ktoré so zoznamom v PowerPointe robiť nemôžete, ale v iných programoch balíka Office, napríklad vo Worde, áno. PowerPoint napríklad nepodporuje:

 • zoznamy číslované desatinnými číslami (1,1, 1,2, atď.),

 • definovanie nových formátov čísel (musíte si vybrať z ponúkaných predvolených štýlov na karte Číslované v dialógovom okne Odrážky a číslovanie),

 • používanie formátovania tučného písma, kurzívy a podčiarknutia v odrážkach a číslach (akékoľvek formátovanie sa použije na celý vybratý riadok alebo zoznam),

 • vnorené zoznamy (stlačením klávesu Tab alebo kliknutím na položku Zväčšiť zarážku Rozloženie grafického prvku SmartArt vytvoríte rovnaký efekt, avšak nový štýl odsadenej zarážky alebo čísla sa v PowerPointe automaticky nenastaví).

Pozrite tiež

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×