Zmena farby, štýlu a hrúbky čiary

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete zmeniť vzhľad čiary tvaru zmenou jeho farby, štýl čiary alebo hmotnosť. Ak používate program Excel, Outlook, Word alebo PowerPoint, môžete použiť rýchle priradenie štýlu rýchlo zmeniť vzhľad vašej linky.

Čo chcete urobiť?

Pridanie rýchleho štýlu na čiaru

Zmena farby čiary

Vytvorenie prerušovanej čiary

Zmena hrúbky čiary

Pridanie rýchleho štýlu na čiaru

Rýchle štýly čiar patria farby motívu z dokladu motív, tiene, štýly čiar, prechody a troch-dimenzionální (3-D) perspektívy. Skúste iné rýchle priradenie štýlov, kým nenájdete ten, ktorý sa vám páči. So živým náhľadom, keď umiestnite ukazovateľ nad miniatúru rýchleho štýlu môžete vidieť ako rýchly štýl ovplyvní vaše linky.

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v PowerPointe 2010.
  napríklad v skupine Štýly tvarov na karte Formát

  Ak sa nezobrazuje karta Nástroje na kreslenie alebo Formát, overte, či ste vybrali čiaru. Je pravdepodobné, že na otvorenie karty Formát budete musieť dvakrát kliknúť na čiaru.

Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v PowerPointe 2010.
  napríklad v skupine Štýly tvarov na karte Formát.

  Ak sa nezobrazuje karta Nástroje na kreslenie alebo Formát, overte, či ste vybrali čiaru. Je pravdepodobné, že na otvorenie karty Formát budete musieť dvakrát kliknúť na čiaru.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prerušovanej čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Zmena prerušovaného typu čiary

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky čiary

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Zmena hrúbky čiary

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×