Zmena farby, štýlu a hrúbky čiary

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete zmeniť jeho farbu, štýl čiary alebo hrúbky, môžete zmeniť vzhľad čiary tvaru. Ak používate Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office PowerPoint 2007, môžete použiť rýchleho priradenia štýlov môžete rýchlo zmeniť vzhľad linky. Ak používate Microsoft Office Publisher 2007, môžete manuálne prispôsobiť farby, štýlu a hrúbky linky.

Čo vás zaujíma?

Pridanie rýchleho štýlu na čiaru

Zmena farby čiary

Vytvorenie prerušovanej čiary

Zmena hrúbky čiary

Pridanie rýchleho štýlu na čiaru

Dôležité : Rýchle štýly sú k dispozícii len v týchto programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Medzi rýchle štýly čiar patria farby motívu z motív dokumentu, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové (3D) perspektívy. Vyskúšajte rôzne rýchle štýly, pokiaľ nenájdete vyhovujúci štýl. Keď umiestnite ukazovateľ nad miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa ukážka, ako daný rýchly štýl ovplyvní čiaru.

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

Na začiatok stránky

Word

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri neskoršej zmene motív dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri neskoršej zmene motív dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri neskoršej zmene motív dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na panel s nástrojmiKreslenie kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba čiary Obrázok tlačidla a vyberte požadovanú farbu.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nezobrazila, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu.

Na začiatok stránky

Word

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri neskoršej zmene motív dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prerušovanej čiary

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Program Publisher

Word

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa položka Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na riadok Skontrolujte, či je začiarknuté.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa položka Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na riadok Skontrolujte, či je začiarknuté.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa položka Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na riadok Skontrolujte, či je začiarknuté.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na panel s nástrojmiKreslenie kliknite na tlačidlo Prerušovaná čiara Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl.

Na začiatok stránky

Word

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa položka Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na riadok Skontrolujte, či je začiarknuté.

 3. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky čiary

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Program Publisher

Word

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa položka Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na riadok Skontrolujte, či je začiarknuté.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme skupiny alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov v programe Excel 2007.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme skupiny alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov v programe Outlook 2007.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme skupiny alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov v programe PowerPoint 2007.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

 2. Na panel s nástrojmiKreslenie kliknite na tlačidlo Štýl čiary alebo orámovania Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú hrúbku čiary.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme Zoskupenie a oddelenie objektov.

Na začiatok stránky

Word

 1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary. Ďalšie informácie o výbere riadkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

  alat lukisan, imej tab format

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

 3. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

  Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Poznámka : Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte. Ďalšie informácie nájdete v téme skupiny alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov v programe Word 2007.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×