Zmena databázy SQL Server použitej v hlavnom pripojení údajov šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Zmena hlavného pripojenia údajov

Prehľad

Keď navrhujete šablónu formulára s hlavným pripojením údajov na databázu Microsoft SQL Server, môže byť potrebné zmeniť hlavné pripojenie údajov na inú databázu SQL Server. Predstavte si napríklad, že ste navrhli šablónu formulára a testujete ju v pracovnom prostredí, ktoré používa testovaciu databázu podobnú vašej produkčnej databáze. Počas testovania navrhnete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze SQL Server, ktorú vaša spoločnosť používa na testovanie. Avšak produkčná databáza SQL Server, ktorú budú používatelia používať po uvedení šablóny formulára do prevádzky, je na inom serveri. Pred uvedením šablóny formulára do prevádzky musíte zmeniť hlavné pripojenie údajov z testovacej databázy na produkčnú databázu.

Keď zmeníte databázu v šablóne formulára hlavné pripojenie údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré zodpovedajú spôsob uloženia údajov v novej databáze. Ak novej databáze údaje uložené rovnakým spôsobom ako v starej databáze, program InfoPath automaticky spája existujúce ovládacie prvky v šablóne formulára na polia v novom zdroji údajov. Ak polia a skupiny v novom zdroji údajov, ktoré sa nezhodujú, poľami a skupinami v starom zdroji údajov, program InfoPath odstráni väzbu zdroja údajov z ovládacích prvkov. Ak program InfoPath odstráni väzbu z ovládacích prvkov, musíte odstrániť ovládacie prvky zo šablóny formulára alebo viazať ovládacie prvky na iné polia v novom zdroji údajov.

Po zmene hlavného prepojenia údajov môžete publikovať a testovať šablónu formulára a overiť, či hlavné pripojenie údajov na databázu funguje správne, keď používatelia vyplnia formuláre, ktoré sú založené na danej šablóne formulára. Otestovať môžete aj funkčnosť jestvujúcich šablón formulárov, ktoré sú založené na danej šablóne formulára. Po dokončení testov môžete umožniť používateľom vypĺňať formuláre, ktoré sú založené na danej šablóne formulára. Ďalšie informácie o publikovaní šablóny formulára získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Skôr než zmeníte hlavné pripojenie údajov, potrebujete od správcu databázy nasledujúce informácie:

 • Názov servera s novou databázou SQL Server.

 • Nová databáza vyžaduje overenie. Databáza môže na určenie spôsobu prístupu používateľov k databáze vyžadovať overovanie systémom Microsoft Windows alebo serverom SQL.

 • Overte, či sú názvy tabuliek, názvy polí a vzťahy v novej databáze rovnaké ako v starej databáze. Ak na začiatku navrhovania tejto šablóny formulára pridáte vzťahy v rámci tabuľky, musíte pridať tie isté vzťahy, keď zmeníte hlavné pripojenie údajov.

Na začiatok stránky

Zmena hlavného pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Konvertovať hlavný zdroj údajov.

 2. V Sprievodcovi pripojením údajov overte, či sú vybraté možnosti pre toto pripojenie údajov správne, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Zmeniť databázu.

 5. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na tlačidlo Nový zdroj.

 6. V zozname K akému typu zdroja údajov sa chcete pripojiť? kliknite na položku Microsoft SQL Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Do poľa Názov servera zadajte názov servera, ktorý obsahuje databázu SQL Server.

 8. V časti Poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows .

  • Ak databáza určí prístup na základe určeného mena používateľa a hesla získaného od správcu databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a zadajte do polí Meno používateľa a Heslo potrebné údaje.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje kliknite na názov novej databázy ktorú chcete použiť, začiarknite políčko Pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Do poľa Názov súboru na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov súboru, v ktorom sú uložené informácie o pripojení údajov, a potom kliknutím na tlačidlo Dokončiť uložte tieto nastavenia.

  Ak v pripojení údajov dotazu chcete použiť iné tabuľky, môžete ďalšie tabuľky pridať na tejto strane sprievodcu.

  Pridanie ďalších tabuliek

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V zozname Vyberte podriadenú tabuľku, ktorú chcete pridať, kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  3. Program InfoPath bude pokračovať v nastavení vzťahov porovnaním názvov polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhované vzťahy, vyberte vzťah a kliknite na možnosť Odstrániť vzťah.

  4. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na tlačidlo Pridať vzťah, kliknite na názvy príbuzných polí v oboch stĺpcoch a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  6. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na poslednej strane sprievodcu zadajte názov hlavného pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Zdroj údajov na pracovnej table Zdroj údajov.

 14. Ak chcete umožniť používateľom odosielať údaje cez iné pripojenia údajov odoslania, ktoré ste pridali neskôr, zrušením začiarknutia políčka Povoliť odosielanie pre toto pripojenie zakážte toto pripojenie údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Tip: Ak potrebujete zmeniť akékoľvek pripojenia údajov dotazu alebo odoslania, ktoré sú vedľajšími pripojeniami údajov v šablónach formulárov, musíte tieto zmeny urobiť ešte pred tým, než prejdete na ďalší krok. Zmenou vedľajších pripojení údajov môžete súčasne otestovať nové hlavné aj vedľajšie pripojenia údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zmene vedľajších pripojení údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

 16. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 17. Ak chcete publikovať šablónu formulára, v ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 18. Dôkladne otestujte formulár tak, že otvoríte formulár založený na tejto šablóne formulára a vyplníte ho. Overte, či formulár založený na tejto šablóne funguje podľa očakávania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×