Zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Prechody medzi snímkami môžete zmeniť, môžete pre ne nastaviť rôzne vlastnosti alebo časovanie a môžete ich aj úplne odstrániť zo snímok prezentácie.

Poznámky   

Čo chcete urobiť?

Zmena prechodu snímky

Nastavenie vlastností prechodu

Nastavenie časovania prechodu

Odstránenie prechodu

Zmena prechodu snímky

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Snímky a Prehľad, vyberte kartu Snímky.

  Tabla obsahujúca karty Prehľad a Snímky

 2. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na karte Prechody na páse s nástrojmi prejdite do skupiny Prechod na túto snímku a kliknite na iný efekt prechodu snímky.

  Výber prechodu v galérii v skupine Prechod na túto snímku.

  Tip   Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu v galérii, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla.

Poznámka   Zmena prechodov snímok pre všetky snímky v prezentácii     Opakujte kroky 2 a 3 a potom na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností prechodu

Vlastnosti niektorých prechodov v programe PowerPoint 2010 sú prispôsobiteľné, takže ich môžete nastavovať.

 1. Na karte Prechody v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Prechody prejdite do skupiny Prechod na túto snímku, kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.

  V tomto príklade je pre snímku použitý prechod Galéria a vybratá voľba Sprava.

  Prechod Galéria počas prezentácie

  Prechod Galéria s vybratou voľbou Sprava počas prezentácie.

Na začiatok stránky

Nastavenie časovania prechodu

Ak chcete nastaviť trvanie prechodu na aktuálnu snímku, použite tento postup:

 1. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, pre ktorý chcete nastaviť časovanie.

 2. Na karte Prechody v skupine Časovanie prejdite k poľu Trvanie a zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť.

  Zadajte počet sekúnd, ktoré majú uplynúť do prechodu, do textového poľa Trvanie v skupine Časovanie.

Ak chcete zadať, kedy sa vykoná prechod z aktuálnej snímky na nasledujúcu, použite niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prejsť na danú snímku po kliknutí myšou, na karte Prechody v skupine Časovanie začiarknite políčko Po kliknutí myšou.

 • Ak chcete prejsť na danú snímku po určitom čase, na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a zadajte požadovaný počet sekúnd do poľa Po.

Na začiatok stránky

Odstránenie prechodu

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Snímky a Prehľad, vyberte kartu Snímky.

 2. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky, z ktorej chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Prechody prejdite do skupiny Prechod na túto snímku a kliknite na položku Žiadny.

Poznámka   Odstránenie prechodov snímok zo všetkých snímok v prezentácii      Opakujte kroky 2 a 3 a potom na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk