Zmena alebo odstránenie motív balíka Office pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Motív je kombináciou farieb motívu a písiem motívu. Všetky dokumenty obsahujú motív. Predvoleným motívom je motív Office, ktorý má jednoduché pozadie a používa malú škálu farieb.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Program Excel

Word

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

Na karte návrh kliknite na položku motívy,

Tlačidlo motívy

a potom kliknite na požadovaný motív.

Kliknite na položku Motív na karte návrh

Tip: Motívy fungujú spolu so štýlmi. Ak chcete zobraziť zmeny motívu, skontrolujte, či ste na nadpisy a základný text použili štýly.

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Pomocník a zabezpečiť, aby rôznych prvkov v dokumente koordináciu s ostatnými a prispievať do jednotný vzhľad farby motívu. Motívy používajú rôzne farby prvkov v dokumente, napríklad písma, Farba výplne do tabuliek, grafov, tvarov alebo riadky. Motívy pracovať efektívnejšie pri formátovaní textu pomocou štýlov. Ďalšie informácie o tom, ako použiť štýl nájdete v téme Prispôsobenie štýlov v programe Word pre Mac.

Používate odlišnú množinu farieb pre dokument

Na karte návrh kliknite na položku farby a potom kliknite na položku farby motívu, ktoré chcete.

Tlačidlo Farba návrh strany

Možnosti farieb, po kliknutí na tlačidlo farby

Zmena písiem v celom dokumente

Ak chcete zmeniť písma v celom dokumente, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu môžete zmeniť jedným krokom.

 • Na karte návrh kliknite na položku písma a potom kliknite na položku Písmo palete, ktorú chcete.

  Tlačidlo písma karta Návrh

Zmena farby pozadia dokumentu

 • Na karte návrh kliknite na položku Farba strany a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tlačidlo Farba strany

  Tip: Ak chcete, aby bola v súlade s inými prvkami motívu – napríklad s písmom, grafikou SmartArt či s farbami grafu – môžete vybrať farbu motívu.

Použitie obrázka ako pozadia dokumentu

Obrázok, napríklad logo, ktorý slúži ako pozadie, sa nazýva aj vodotlač.

 1. Na karte návrh kliknite na položku vodotlač.

  Tlačidlo vodotlač karta Návrh

 2. Kliknite na položku Obrázok.

 3. Kliknite na položku Vybrať obrázok a vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť ako vodotlač.

 4. Vyberte požadované možnosti.

  Tipy: 

  • Ak obrázková vodotlač sťažuje čitateľnosť textu, zosvetlite obrázok výberom položky Vyblednuté.

  • Pomocou kontextovej ponuky Mierka môžete zmeniť veľkosť obrázkovej vodotlače.

  Text môžete pridať aj ako pozadie kliknite na položku textu, napísaním textu a výberom položky písmo, veľkosť, farbu, orientáciu a priehľadnosť.

Možnosti vodotlače

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétne písiem a farieb. Ak niektorý z týchto prvkov formátovaná manuálne, toto formátovanie prepíše motívu. Napríklad, ak váš dokument používa písmo Arial a manuálne formátovaní časť textu ako Garamond, opätovné použitie alebo Zmena motívu neovplyvní text, ktorý je Garamond.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Uistite sa, použite motív písma textu

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete zmeniť text typu písma motívu, v časti Písma motívu, kliknite na položku písma nadpisov alebo písmo tela.

  Značka začiarknutia označuje, či je vybratá možnosť položky písmo alebo písmo tela dokumentu

  Karta domov možnosti písma

Odstránenie motívu

Všetky dokumenty vo Worde musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v dokumente použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený motív Office.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte návrh kliknite na položku motívy a potom kliknite na položku Motív balíka Office.

  Kliknite na položku Motív na karte návrh

  Ak dokument stále obsahuje farbu pozadia alebo obrázok, ktorý chcete odstrániť:

  1. Kliknite na kartu Návrh.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Ak chcete odstrániť

  Vykonajte nasledovné

  Obrázok alebo text

  Kliknite na položku Vodotlač a potom kliknite na položku Bez vodotlače.

  Farba pozadia

  Kliknite na položku Farba strany a potom kliknite na položku Bez farieb.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

PowerPoint

Motív je kombináciou jedeného alebo viacerých rozložení snímok, ktoré majú zladené farby motívu, pozadie, písma motívu, a efekty motívu. Všetky prezentácie programu PowerPoint majú motív. Predvolený motív je biely motív. Motív môžete vybrať pri vytvorení novej prezentácie alebo môžete na všetky snímky alebo skupinu snímok použiť motív počas práce.

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

Na karte návrh kliknite na požadovaný motív.

PowerPoint themes

Ak chcete zobraziť ďalšie témy, ukážte na motív a potom kliknite na kartu nadol šípku v časti motívy. .

V Bingu ďalšie motívy

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Zmenou palety farieb prezentácii dodáte úplne nový vzhľad. Farebná paleta ovplyvňuje farby tvarov, textu, grafiky SmartArt, pozadí a prvkov návrhu. Zásadnejšie zmeny sa ukážu pri použití motívu, ktorý nie je biely alebo čierny.

Zmena farebnej palety

Na karte návrh kliknite na farebnú paletu z správnu sadu miniatúry

Ak chcete zobraziť ďalšie farby, ukážte na miniatúru a kliknite na kartu šípku nadol.

PowerPoint themes

Kliknite na položku farby a potom kliknite na požadovanú farebnú paletu.

Kliknite na položku Ďalšie možnosti farieb na témy

Zmena písiem v celej prezentácii

Ak chcete zmeniť písma v celej prezentácii, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu na každej snímke a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu v prezentácii môžete zmeniť jedným krokom.

 1. Na karte návrh, ukážte na farebnú paletu z správnu sadu miniatúry a potom kliknite na kartu šípku nadol.

 2. Kliknite na položku písma a potom kliknite na písmo, ktoré chcete.

  Písma možnosť motívy

Zmena pozadia snímky pre všetky snímky

 1. Na karte návrh, prejdite ukazovateľom myši farebnú paletu z správnu sadu miniatúry, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Štýly pozadia.

  Prechod na Možnosti štýlu pozadia

 2. Kliknite na požadovaný štýl pozadia.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti pozadia, kliknite na položku Formátovať pozadie.

  • Ak chcete odstrániť pozadie, na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Pozadie a potom kliknite na biele pozadie.

Použitie obrázka ako pozadia snímky

 1. Na karte návrh kliknite na položku Formátovať pozadie.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať pozadie.

 3. V bočnom paneli kliknite na položku Výplň a potom kliknite na kartu Obrázok alebo textúra.

 4. Kliknite na položku Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť ako pozadie, a potom kliknite na položku Vložiť.

  Tip: Ak chcete obrázok zosvetliť, aby bol vhodný ako obrázok pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť doprava. Prípadne, ak chcete použiť zmenšenú verziu obrázka, ktorá sa bude v pozadí opakovať, vyberte začiarkavacie políčko Dlaždica.

 5. Po výbere formátu pozadia, zmení na vybratú snímku alebo snímky.

  Ak chcete použiť rovnaké pozadie na všetkých snímkach, kliknite na tlačidlo použiť na všetky.

 6. Ak chcete zrušiť zmeny, kliknite na položku Obnoviť pozadie.

Nastavenie formátu pozadia

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétne písiem a farieb. Ak niektorý z týchto prvkov formátovaná manuálne, toto formátovanie prepíše motívu. Napríklad, ak váš dokument používa písmo Arial a manuálne formátovaní časť textu ako Garamond, opätovné použitie alebo Zmena motívu neovplyvní text, ktorý je Garamond.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Uistite sa, použite motív písma textu

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete zmeniť text typu písma motívu, v časti Písma motívu, kliknite na položku písma nadpisov alebo písmo tela.

  Značka začiarknutia označuje, či je vybratá možnosť položky písmo alebo písmo tela dokumentu

  Karta domov možnosti písma

Obnovenie rozložení motívu

Ak sa rozloženie niektorých snímok po použití motívu nezmení na rozloženie motívu, pravdepodobne boli rozloženia upravené manuálne. Napríklad ak premiestnite nadpis na iné miesto snímky alebo zmeníte umiestnenie tabuľky, rozloženie týchto položiek je naformátované manuálne a pri zmene motívu sa nezmení.

 1. Kliknite na položku, pre ktorú chcete rozloženie motívu obnoviť, napríklad premiestnený nadpis.

 2. Na karte domov a potom kliknite na položku obnoviť.

  Tlačidlo obnoviť na páse s nástrojmi domov

Zmena motívu vybratých snímok

Niekedy prezentácie obsahujú pár snímok, ktoré s niektorými motívmi dobre nefungujú. Napríklad ak diagram alebo vývojový diagram zaberá väčšiu časť snímky, pravdepodobne nebudete chcieť, aby prvky návrhu alebo farby pozadia zaberali miesto alebo odpútali pozornosť od zvyšku snímky.

 1. Stlačte a podržte stlačený COMMAND a na navigačnej table, kliknite na položku snímky, ktoré chcete zmeniť motív na.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku normálne, ak nie je už začiarknuté.

 3. Na karte návrh, ukážte na požadovaný motív a podržte kláves CONTROL a potom kliknite na položku použiť na vybraté snímky.

  V rozbaľovacom menu s použiť na výber zvýraznená

  Ak chcete zobraziť ďalšie motívy, ukážte na motív a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Tip: Ak chcete vytvoriť vzhľad prázdnej snímky, kliknite na biely motív.

Odstránenie motívu

Všetky prezentácie v PowerPointe musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v prezentácii použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený biely motív.

 1. Na karte návrh kliknite na položku biele.

  PowerPoint themes

  Ak chcete zobraziť ďalšie motívy, ukážte na motív a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Pozrite tiež

Prispôsobenie a uloženie motívu v programe PowerPoint for Mac

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Nastavenie predvoleného motívu prezentácií

Excel

Motív je kombináciou farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu. Všetky dokumenty obsahujú motív. Predvoleným motívom je motív Office, ktorý má jednoduché pozadie a používa malú škálu farieb.

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku motívy a potom kliknite na požadovaný motív.

  Tlačidlo motívy

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Farby motívu zabezpečujú súlad rôznych prvkov dokumentu a pomáhajú zachovať jednotný vzhľad. Motívy používajú rôzne farby pre rôzne prvky zošita, napríklad farby výplne tabuliek, grafy, tvary alebo čiary.

Používate odlišnú množinu farieb v zošite

Na karte Rozloženie strany kliknite na položku farby a potom kliknite na položku farby motívu, ktoré chcete.

Tlačidlo farby motívu na karte Rozloženie

Možnosti farieb, po kliknutí na tlačidlo farby

Zmena písiem v celom zošite

Ak chcete zmeniť písma v celom dokumente, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu môžete zmeniť jedným krokom.

 • Na karte Rozloženie strany kliknite na položku písma a potom kliknite na položku Písmo palete, ktorú chcete.

  Písma motívu na karte Rozloženie

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétne písiem a farieb. Ak niektorý z týchto prvkov formátovaná manuálne, toto formátovanie prepíše motívu. Napríklad, ak váš dokument používa písmo Arial a manuálne formátovaní časť textu ako Garamond, opätovné použitie alebo Zmena motívu neovplyvní text, ktorý je Garamond.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Uistite sa, použite motív písma textu

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete zmeniť text typu písma motívu, v časti Písma motívu, kliknite na položku písma nadpisov alebo písmo tela.

  Značka začiarknutia označuje, či je vybratá možnosť položky písmo alebo písmo tela dokumentu

  Karta domov možnosti písma

Obnoviť farby motívu prvkov grafu

Ak sa farby niektorých prvkov grafu po použití motívu nezmenia na farby motívu, pravdepodobne boli naformátované manuálne.

 1. Vyberte objekt grafu, v ktorom chcete farby motívu obnoviť.

 2. Na karte Formát v časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku vedľa položky Výplň a potom kliknite na položku Automatické.

  Nastavenie grafu výplne na automatické

Obnoviť farbu motívu na grafický prvok SmartArt

Ak sa farby niektorých častí grafiky SmartArt po použití motívu nezmenia na farby motívu, pravdepodobne boli naformátované manuálne.

 1. Vyberte objekt, v ktorom chcete farby motívu obnoviť.

 2. Na karte Formát v časti obnoviť, kliknite na položku obnoviť na štýl zhody.

  Poznámka: Resetovanie grafiky zmení aj umiestnenie tvarov tak, aby sa zhodovalo s pôvodnou konfiguráciou.

  Ostatné podľa tlačidlo štýlu

Odstránenie motívu

Všetky zošity v Exceli musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v dokumente použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený motív Office.

Na karte domov kliknite na položku motívy a potom kliknite na položku Motív balíka Office.

Tlačidlo motívy

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Motív je kombináciou farieb motívu a písiem motívu. Všetky dokumenty obsahujú motív. Predvoleným motívom je motív Office, ktorý má jednoduché pozadie a používa malú škálu farieb.

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

 1. Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Motívy a potom kliknite na požadovaný motív.

  Karta Domov, skupina Motívy

  Tip: Motívy fungujú spolu so štýlmi. Ak chcete zobraziť zmeny motívu, skontrolujte, či ste na nadpisy a základný text použili štýly.

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Použitie inej množiny farieb v dokumente

Pomocník a zabezpečiť, aby rôznych prvkov v dokumente koordináciu s ostatnými a prispievať do jednotný vzhľad farby motívu. Motívy používajú rôzne farby prvkov v dokumente, napríklad písma, Farba výplne do tabuliek, grafov, tvarov alebo riadky. Motívy pracovať efektívnejšie pri formátovaní textu pomocou štýlov. Ďalšie informácie o tom, ako použiť štýl nájdete v téme Prispôsobenie štýlov v programe Word pre Mac.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Publikačné rozloženie.

 2. Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovanú farbu motívu.

  Karta Domov v zobrazení publikačného rozloženia, skupina Motívy

Zmena písiem v celom dokumente

Ak chcete zmeniť písma v celom dokumente, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu môžete zmeniť jedným krokom.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Publikačné rozloženie.

 2. Na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Písma a potom kliknite na požadovanú paletu písma.

  Karta Domov v zobrazení publikačného rozloženia, skupina Motívy

Zmena farby pozadia dokumentu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie v časti Pozadie strany kliknite na položku Farba a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete, aby bola v súlade s inými prvkami motívu – napríklad s písmom, grafikou SmartArt či s farbami grafu – môžete vybrať farbu motívu.

Použitie obrázka ako pozadia dokumentu

Obrázok, napríklad logo, ktorý slúži ako pozadie, sa nazýva aj vodotlač.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie v časti Pozadie strany kliknite na položku Vodotlač a potom kliknite na požadovanú farbu.

 3. Kliknite na položku Obrázok.

 4. Kliknite na položku Vybrať obrázok a vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť ako vodotlač.

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Tipy: 

  • Ak obrázková vodotlač sťažuje čitateľnosť textu, zosvetlite obrázok výberom položky Vyblednuté.

  • Pomocou kontextovej ponuky Mierka môžete zmeniť veľkosť obrázkovej vodotlače.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétnych písiem a farieb. Ak niektorý z týchto prvkov naformátujete manuálne, toto formátovanie prepíše motív. Napríklad ak dokument používa písmo Courier a na určitú časť textu manuálne nastavíte písmo Tahoma, opätovné použitie motívu alebo jeho zmena neovplyvní text formátovaný ako Tahoma.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Použitie písma motívu v texte

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete na text použiť písmo motívu, kliknite na položku Nadpisy alebo Základný text.

  Znak začiarknutia ukazuje, či je vybraté písmo motívu Nadpisy alebo Základný text.

  Kontextová ponuka písma

Odstránenie motívu

Všetky dokumenty vo Worde musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v dokumente použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený motív Office.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Motívy a potom kliknite na motív Office.

  Karta Domov, skupina Motívy

  Ak dokument stále obsahuje farbu pozadia alebo obrázok, ktorý chcete odstrániť:

  1. Kliknite na kartu Rozloženie.

  2. V časti Pozadie strany vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete odstrániť

  Vykonajte nasledovné

  Obrázok

  Kliknite na položku Vodotlač a potom kliknite na položku Bez vodotlače.

  Farba pozadia

  Kliknite na položku Farba a potom kliknite na položku Bez výplne.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

PowerPoint

Motív je kombináciou jedeného alebo viacerých rozložení snímok, ktoré majú zladené farby motívu, pozadie, písma motívu, a efekty motívu. Všetky prezentácie programu PowerPoint majú motív. Predvolený motív je biely motív. Motív môžete vybrať pri vytvorení novej prezentácie alebo môžete na všetky snímky alebo skupinu snímok použiť motív počas práce.

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

 1. Na karte Motívy v časti Motívy kliknite na požadovaný motív.

  Karta Motívy, skupina Motívy

  Ak chcete zobraziť ďalšie motívy, ukážte na motív a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Zmena palety farieb

Zmenou palety farieb prezentácii dodáte úplne nový vzhľad. Farebná paleta ovplyvňuje farby tvarov, textu, grafiky SmartArt, pozadí a prvkov návrhu. Zásadnejšie zmeny sa ukážu pri použití motívu, ktorý nie je biely alebo čierny.

 • Na karte Motívy v časti Možnosti motívu kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovanú paletu farieb.

  Karta Motívy, skupina Možnosti motívu

Zmena písiem v celej prezentácii

Ak chcete zmeniť písma v celej prezentácii, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu na každej snímke a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu v prezentácii môžete zmeniť jedným krokom.

 • Na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Písma a potom kliknite na požadovanú paletu písma.

  Karta Motívy, skupina Možnosti motívu

Zmena pozadia všetkých snímok

 1. Na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Pozadie.

  Karta Motívy, skupina Možnosti motívu

 2. Kliknite na požadovaný štýl pozadia.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti pozadia, kliknite na položku Formátovať pozadie.

  • Ak chcete odstrániť pozadie, na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Pozadie a potom kliknite na biele pozadie.

Použitie obrázka ako pozadia snímky

 1. Na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Pozadie.

  Karta Motívy, skupina Možnosti motívu

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať pozadie.

 3. V bočnom paneli kliknite na položku Výplň a potom kliknite na kartu Obrázok alebo textúra.

 4. Kliknite na položku Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť ako pozadie, a potom kliknite na položku Vložiť.

  Tip: Ak chcete obrázok zosvetliť, aby bol vhodný ako obrázok pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť doprava. Prípadne, ak chcete použiť zmenšenú verziu obrázka, ktorá sa bude v pozadí opakovať, vyberte začiarkavacie políčko Dlaždica.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete použiť zmeny na

Kliknite na položku

Aktuálnu snímku

Použiť

Všetky snímky

Použiť na všetky

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétnych písiem, farieb a rozloženia snímky. Ak niektorý z týchto prvkov naformátujete manuálne, toto formátovanie prepíše motív. Napríklad ak prezentácia používa písmo Courier a na určitú časť textu manuálne nastavíte písmo Tahoma, opätovné použitie motívu alebo jeho zmena neovplyvní text formátovaný ako Tahoma.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Použitie písma motívu v texte

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero textových polí alebo objektov, ktoré obsahujú text, podržte stlačený kláves SHIFT. Ak objekt alebo text na snímke nemožno vybrať, upravte predlohu snímky.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete na text použiť písmo motívu, kliknite na položku Nadpisy alebo Základný text.

  Znak začiarknutia ukazuje, či je vybraté písmo motívu Nadpisy alebo Základný text.

  Kontextová ponuka písma

Obnovenie rozložení motívu

Ak sa rozloženie niektorých snímok po použití motívu nezmení na rozloženie motívu, pravdepodobne boli rozloženia upravené manuálne. Napríklad ak premiestnite nadpis na iné miesto snímky alebo zmeníte umiestnenie tabuľky, rozloženie týchto položiek je naformátované manuálne a pri zmene motívu sa nezmení.

 1. Kliknite na položku, pre ktorú chcete rozloženie motívu obnoviť, napríklad premiestnený nadpis.

 2. Na karte Domov v časti Snímky kliknite na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenie rozloženia.

  Karta Domov, skupina Snímky

Zmena motívu vybratých snímok

Niekedy prezentácie obsahujú pár snímok, ktoré s niektorými motívmi dobre nefungujú. Napríklad ak diagram alebo vývojový diagram zaberá väčšiu časť snímky, pravdepodobne nebudete chcieť, aby prvky návrhu alebo farby pozadia zaberali miesto alebo odpútali pozornosť od zvyšku snímky.

 1. Stlačte a podržte kláves COMMAND a na navigačnej table kliknite na snímky, v ktorých chcete zmeniť motív.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia pomenované karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Motívy v časti Motívy ukážte na požadovaný motív, podržte kláves CONTROL a potom kliknite na položku Použiť na vybraté snímky.

  Karta Motívy, skupina Motívy

  Ak chcete zobraziť ďalšie motívy, ukážte na motív a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Tip: Ak chcete vytvoriť vzhľad prázdnej snímky, kliknite na biely motív.

Odstránenie motívu

Všetky prezentácie v PowerPointe musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v prezentácii použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený biely motív.

 1. Na karte Motívy v časti Motívy kliknite na biely motív.

  Karta Motívy, skupina Motívy

  Ak chcete zobraziť ďalšie motívy, ukážte na motív a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Pozrite tiež

Prispôsobenie a uloženie motívu v programe PowerPoint for Mac

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Nastavenie predvoleného motívu prezentácií

Excel

Motív je kombináciou farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu. Všetky dokumenty obsahujú motív. Predvoleným motívom je motív Office, ktorý má jednoduché pozadie a používa malú škálu farieb.

Zmena aktuálneho motívu na iný motív

 1. Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Motívy a potom kliknite na požadovaný motív.

  Karta Domov v  Exceli, skupina Motívy

Zmena vzhľadu motívu pomocou zmeny farieb, písma a pozadia

Použitie inej množiny farieb v zošite

Farby motívu zabezpečujú súlad rôznych prvkov dokumentu a pomáhajú zachovať jednotný vzhľad. Motívy používajú rôzne farby pre rôzne prvky zošita, napríklad farby výplne tabuliek, grafy, tvary alebo čiary.

 • Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Karta Domov v zobrazení publikačného rozloženia, skupina Motívy

Zmena písiem v celom zošite

Ak chcete zmeniť písma v celom dokumente, existuje jednoduchší spôsob ako výber celého textu a zmena písma. Písma všetkých nadpisov a základného textu môžete zmeniť jedným krokom.

 • Na karte Motívy v časti Možnosti motívov kliknite na položku Písma a potom kliknite na požadovanú paletu písma.

  Karta Domov v zobrazení publikačného rozloženia, skupina Motívy

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Motív je kolekcia konkrétnych písiem a farieb. Ak niektorý z týchto prvkov naformátujete manuálne, toto formátovanie prepíše motív. Napríklad ak hárok používa písmo Calibri a na určitú časť textu manuálne nastavíte písmo Courier, opätovné použitie motívu alebo jeho zmena neovplyvní text formátovaný ako Courier.

V nasledujúcich krokoch nájdete postup, ako znova použiť nastavenia motívu na manuálne formátované prvky.

Použitie písma motívu v texte

Každý motív obsahuje dva typy písma, jeden pre nadpisy a druhý pre základný text. Ak formátujete text nadpisu, použite písmo motívu Nadpisy. V opačnom prípade použite písmo motívu Základný text.

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť písmo motívu.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na šípku vedľa poľa písma.

 3. Ak chcete na text použiť písmo motívu, kliknite na položku Nadpisy alebo Základný text.

  Znak začiarknutia ukazuje, či je vybraté písmo motívu Nadpisy alebo Základný text.

  Kontextová ponuka písma

Obnovenie farieb motívu v prvkoch grafu

Ak sa farby niektorých prvkov grafu po použití motívu nezmenia na farby motívu, pravdepodobne boli naformátované manuálne.

 1. Vyberte objekt grafu, v ktorom chcete farby motívu obnoviť.

 2. Na karte Formát v časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku vedľa položky Výplň a potom kliknite na položku Automatické.

  Skupina Štýly prvkov grafu

Obnovenie farieb motívu v grafike SmartArt

Ak sa farby niektorých častí grafiky SmartArt po použití motívu nezmenia na farby motívu, pravdepodobne boli naformátované manuálne.

 1. Vyberte objekt, v ktorom chcete farby motívu obnoviť.

 2. Na karte Formát v časti Obnoviť kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Poznámka: Resetovanie grafiky zmení aj umiestnenie tvarov tak, aby sa zhodovalo s pôvodnou konfiguráciou.

  Karta SmartArt v Exceli, skupina Obnoviť

Odstránenie motívu

Všetky zošity v Exceli musia obsahovať motív. Motív preto nie je možné odstrániť, môžete však použiť iný motív. Ak chcete v dokumente použiť iba málo farieb alebo žiadne (jednoduchý vzhľad), použite predvolený motív Office.

 1. Na karte Domov v časti Motívy kliknite na položku Motívy a potom kliknite na motív Office.

  Karta Domov v  Exceli, skupina Motívy

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×