Zmena šírky stĺpca a výšky riadka

V hárku môžete určiť šírku stĺpca od 0 (nula) do 255. Táto hodnota predstavuje počet znakov, ktoré môžu byť zobrazené v bunke, ktorá je formátovaná štandardné písmo. Predvolená šírka stĺpca je 8,43 znaku. Ak nastavíte šírku stĺpca na hodnotu 0 (nula), stĺpec sa skryje.

Výšku riadka môžete nastaviť od 0 (nula) do 409. Táto hodnota predstavuje meranie výšky v bodoch (1 bod je približne 0,035 cm). Predvolená výška je 12,75 bodov (približne 0,4 cm). Ak nastavíte výšku riadka na hodnotu 0 (nula), riadok sa skryje.

Ak pracujete v zobrazení Rozloženie strany (karta Zobraziť, skupina Zobrazenia zošitov, tlačidlo Rozloženie strany), môžete určiť šírku stĺpca alebo výšku riadka v palcoch. V tomto zobrazení sú predvolenou jednotkou palce, ako jednotku však môžete nastaviť centimetre alebo milimetre. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti, vyberte kategóriu Rozšírené a v časti Zobraziť vyberte jednu z možností zoznamu Jednotky pravítka.

Nastavenie stĺpca na konkrétnu šírku

 1. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Na karte Domov kliknite na položku Formát

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Šírka stĺpca.

 4. Do poľa Šírka stĺpca zadajte požadovanú hodnotu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Tip : Ak chcete rýchlo nastaviť šírku jedného stĺpca, pravým tlačidlom myši kliknite na vybratý stĺpec, kliknite na položku Šírka stĺpca, zadajte požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena šírky stĺpca na automatické prispôsobenie sa obsahu

 1. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Na karte Domov kliknite na položku Formát

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca.

  Poznámka : Ak chcete rýchlo prispôsobiť šírku všetkých stĺpcov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na ktorúkoľvek hranicu medzi dvoma záhlaviami stĺpcov.

Tlačidlo Vybrať všetko

Prispôsobenie šírky stĺpca podľa ostatných stĺpcov

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorá má šírku, ktorú chcete použiť.

 2. Stlačte klávesovú kombináciu Ctrl+C alebo na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať.

  Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku v cieľovom stĺpci, ukážte na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na tlačidlo Ponechať šírky stĺpcov zdroja Vzhľad tlačidla

Zmena predvolenej šírky všetkých stĺpcov v hárku alebo zošite

Hodnota pre predvolenú šírku stĺpca predstavuje priemerný počet znakov štandardného písma, ktoré zmestí do bunky. Pre predvolenú šírku stĺpca hárka alebo zošita môžete určiť odlišnú šírku stĺpca.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zmeniť predvolenú šírku stĺpca pre hárok, kliknite na uško hárka.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú šírku stĺpca pre celý zošit, kliknite pravým tlačidlom na uško hárka a potom v kontextová ponuka kliknite na položku Vybrať všetky hárky.

   Kliknite na kartu Hárok

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Na karte Domov kliknite na položku Formát

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Predvolená šírka.

 4. Do poľa Štandardná šírka stĺpca zadajte nový rozmer a potom kliknite na tlačidlo OK

  Tip : Ak chcete definovať predvolenú šírku stĺpca pre všetky nové zošity a hárky, môžete vytvoriť šablónu zošita alebo hárka a potom založiť nové zošity alebo hárky na tejto šablóne.

Zmena šírky stĺpcov použitím myši

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Ak chcete zmeniť šírku jedného stĺpca, posúvajte hranicu na pravú stranu záhlavia stĺpca až dovtedy, než bude mať stĺpec požadovanú šírku.

  .

 • Ak chcete zmeniť šírku viacerých stĺpcov, vyberte požadované stĺpce a potom posúvajte hranicu napravo od vybratého záhlavia stĺpca.

 • Ak chcete zmeniť šírku stĺpcov tak, aby sa prispôsobili obsahu, vyberte stĺpec alebo stĺpce a potom dvakrát kliknite na hranicu napravo od vybratého záhlavia stĺpca.

 • Ak chcete zmeniť šírku všetkých stĺpcov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko, a potom posúvajte hranicu ktoréhokoľvek záhlavia stĺpca.

  Tlačidlo Vybrať všetko

Nastavenie riadka na konkrétnu výšku

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Na karte Domov kliknite na položku Formát

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Výška riadka.

 4. Do poľa Výška riadka zadajte požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena výšku riadka podľa obsahu

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Na karte Domov kliknite na položku Formát

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť výšku riadka.

  Tip : Ak chcete rýchlo prispôsobiť výšku všetkých riadkov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na ktorúkoľvek hranicu medzi dvoma riadkami.

Tlačidlo Vybrať všetko

Zmena výšky riadkov použitím myši

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Ak chcete zmeniť výšku jedného riadka, posúvaním okraja pod hranicou záhlavia upravte výšku riadka na požadovanú veľkosť.

  hranice riadka počas posúvania

 • Ak chcete zmeniť výšku viacerých riadkov, vyberte požadované riadky a potom posúvajte hranicu pod jedným z vybratých záhlaví riadka.

 • Ak chcete zmeniť výšku všetkých riadkov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko, a potom posúvajte hranicu pod ktorýmkoľvek záhlavím riadka.

  Tlačidlo Vybrať všetko

 • Ak chcete zmeniť výšku riadka podľa obsahu, dvakrát kliknite na hranicu pod záhlavím riadka.

Na začiatok stránky

Ak radšej pracujete so šírkou stĺpcov a výškou riadkov v palcoch, pracujte v zobrazení Rozloženie strany (karta Zobraziť, skupina Zobrazenia zošitov, tlačidlo Rozloženie strany). V zobrazení Rozloženie strany môžete určiť šírku stĺpca alebo výšku riadka v palcoch. V tomto zobrazení sú palce predvolenou mernou jednotkou, mernú jednotku môžete zmeniť na centimetre alebo milimetre (v programe Excel 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > Excel – možnosti> Rozšírené. V programe Excel 2010, kliknite na kartu Súbor > položky Možnosti > Spresnenie.

Nastavenie stĺpca na konkrétnu šírku

 1. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Šírka stĺpca.

 4. Do poľa Šírka stĺpca zadajte požadovanú hodnotu.

Zmena šírky stĺpca na automatické prispôsobenie sa obsahu

 1. Vyberte stĺpce, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca.

Tip    Ak chcete rýchlo prispôsobiť šírku všetkých stĺpcov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na ktorúkoľvek hranicu medzi dvoma záhlaviami stĺpcov.

Tlačidlo Vybrať všetko

Prispôsobenie šírky stĺpca podľa ostatných stĺpcov

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorá má šírku, ktorú chcete použiť.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať a potom vyberte cieľový stĺpec.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V časti Prilepiť vyberte položku Šírky stĺpcov.

Zmena predvolenej šírky všetkých stĺpcov v hárku alebo zošite

Hodnota pre predvolenú šírku stĺpca predstavuje priemerný počet znakov štandardného písma, ktoré zmestí do bunky. Pre predvolenú šírku stĺpca hárka alebo zošita môžete určiť odlišnú šírku stĺpca.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zmeniť predvolenú šírku stĺpca pre hárok, kliknite na uško hárka.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú šírku stĺpca pre celý zošit, kliknite pravým tlačidlom na uško hárka a potom v kontextová ponuka kliknite na položku Vybrať všetky hárky.

   Okno Množiny údajov tvarov

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Predvolená šírka.

 4. Do poľa Predvolená šírka stĺpca zadajte nový rozmer.

Tip    Ak chcete definovať predvolenú šírku stĺpca pre všetky nové zošity a hárky, môžete vytvoriť šablónu zošita alebo hárka a potom založiť nové zošity alebo hárky na tejto šablóne. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a používanie šablóny programu Excel

Zmena šírky stĺpcov použitím myši

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Ak chcete zmeniť šírku jedného stĺpca, posúvajte hranicu na pravú stranu záhlavia stĺpca až dovtedy, než bude mať stĺpec požadovanú šírku.

  .

 • Ak chcete zmeniť šírku viacerých stĺpcov, vyberte požadované stĺpce a potom posúvajte hranicu napravo od vybratého záhlavia stĺpca.

 • Ak chcete zmeniť šírku stĺpcov tak, aby sa prispôsobili obsahu, vyberte stĺpec alebo stĺpce a potom dvakrát kliknite na hranicu napravo od vybratého záhlavia stĺpca.

 • Ak chcete zmeniť šírku všetkých stĺpcov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko, a potom posúvajte hranicu ktoréhokoľvek záhlavia stĺpca.

  Tlačidlo Vybrať všetko

Nastavenie riadka na konkrétnu výšku

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Výška riadka.

 4. Do poľa Výška riadka zadajte požadovanú hodnotu.

Zmena výšku riadka podľa obsahu

 1. Vyberte riadky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Skupina Bunky na karte Domov

 3. V časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť výšku riadka.

Tip    Ak chcete rýchlo prispôsobiť výšku všetkých riadkov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko a potom dvakrát kliknite na ktorúkoľvek hranicu medzi dvoma riadkami.

Tlačidlo Vybrať všetko

Zmena výšky riadkov použitím myši

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Ak chcete zmeniť výšku jedného riadka, posúvaním okraja pod hranicou záhlavia upravte výšku riadka na požadovanú veľkosť.

  hranice riadka počas posúvania

 • Ak chcete zmeniť výšku viacerých riadkov, vyberte požadované riadky a potom posúvajte hranicu pod jedným z vybratých záhlaví riadka.

 • Ak chcete zmeniť výšku všetkých riadkov v hárku, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko, a potom posúvajte hranicu pod ktorýmkoľvek záhlavím riadka.

  Tlačidlo Vybrať všetko

 • Ak chcete zmeniť výšku riadka podľa obsahu, dvakrát kliknite na hranicu pod záhlavím riadka.

Na začiatok stránky

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zmena šírky stĺpca a výšky riadka v Exceli pre Mac

Zmena šírky stĺpca a výšky riadka v Exceli Online

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Klávesové skratky a funkčné klávesy v Exceli

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×