Zmena údajov o zdrojoch

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy, keď zdroje sa importovali do programu Microsoft Office Project Server, informácie o ich musí zmeniť z dôvodu zmien v organizácii alebo stav zdrojov. Môžete zmeniť informácie o zdrojoch, ako napríklad ich ako e-mailová adresa, aktívny stav, typ rezervácie, dostupnosť a nákladové stredisko.

Poznámka: Niektoré informácie o prostriedkoch, napríklad ich pracovný plán možno zmeniť iba pomocou Microsoft Office Project Professional. Ak chcete zmeniť tieto informácie, vyberte zdroj, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Project Professional sa otvorí s zobrazení hárka zdrojov. V rámci projektu, vykonajte požadované zmeny pre daný zdroj a v ponuke súbor kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Zdroje.

 2. Ak chcete zobraziť zoznam zdrojov v poli Zobraziť, vyberte jednu z nasledujúcich typov zdrojov:

  • Všetky zdroje     Ak chcete zobraziť všetky podnikové zdroje v organizácii, vyberte túto možnosť.

  • Nákladové zdroje     Ak chcete zobraziť zdroje, ktoré nie sú závislé na množstvo práce na úlohe alebo trvanie úlohy, napríklad letenky a ubytovanie, vyberte túto možnosť.

  • Materiálové zdroje     Ak chcete zobraziť spotrebný materiál alebo zdroje, ako je napríklad betónu, dreva alebo klince, vyberte túto možnosť.

  • Pracovné zdroje     Ak chcete zobraziť ľudí a zariadení, ktorí pracujú na vykonávanie úloh, vyberte túto možnosť.

 3. V tabuľke vyberte zdroj, ktorého informácie chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť podrobnosti.

  Tip: Ak chcete vybrať susediace zdroje, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvý zdroj a posledný zdroja. Ak chcete vybrať nesusediace zdroje, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na položku zdroje, ktoré chcete. Informácie pre každý zdroj môžete zmeniť v poradí.

  Môžete zmeniť nasledujúce položky:

  • Názov zdroja    Patria sem aj skutočný názov zdroja, ako aj e-mailovú adresu a štruktúra rozpisu zdrojov (RBS ) hodnoty.

   Povoliť zdrojov, ktoré majú byť priradené k úlohám, začiarknite políčko možno priraďovať projektu prostriedok.

  • Typ zdroja    Ak chcete zmeniť typ zdroja, v zozname Typ vyberte pracovný prostriedok, nákladové zdroje alebo materiálový zdroj. Taktiež sa môžete rozhodnúť, či zdroj je rozpočtové prostriedky alebo všeobecný zdroj tak, že vyberiete rozpočtu začiarkavacieho políčka alebo Všeobecné začiarknite políčko.

   Začiarknutím políčka Predvolený typ rezervácie môžete určiť, či daný zdroj je na prácu na projekte určený alebo navrhnutý.

  • Vyvažovanie    Tento zdroj vylúčiť z procesu vyvažovanie, zrušte začiarknutie políčka Vyvažovanie môže rozdeliť.

  • Správca časového výkazu a predvolený Vlastník nasadenia    Ak je zdroj správca časového výkazu pre daný zdroj, v dialógovom okne Správca časového výkazu zadajte alebo vyhľadajte meno manažéra.

   Ak chcete zadať Vlastník nasadenia, v poli Predvolený Vlastník nasadenia, typu alebo vyhľadajte meno vlastník priradenia. Vlastník nasadenia je zvyčajne pracovný zdroj, ktorý bol pôvodne priradené k úlohe.

  • Informácie o tíme    Ak je prostriedok členom tímu, začiarknite políčko Je tímu a potom zadajte názov tímu do poľa Názov tímu. Názov tímu môžu vyhľadať kliknutím na položku Prehľadávať Prehľadávať .

  • Dostupnosť    Zmena dostupnosti zdroja pre Najskorší dostupnej a Najnovšej dostupnej, kliknite na položku Výber dátumu kalendár , a potom kliknite na dátum v kalendári.

  • Náklady a skupín    Ak vaša organizácia vytvorili kódy na účely zoskupenia a nákladov, vyberte tieto kódy v skupine ovládacích prvkov, kód poľa a Nákladové stredisko poľa.

  • Hypertextové prepojenie    Ak tento zdroj zachováva tímovej lokality, zadajte cieľ hypertextového prepojenia a URL adresu do poľa Názov hypertextového prepojenia a URL adresu hypertextového prepojenia v tomto poradí.

 4. Vaša organizácia môže požadovať dodatočné informácie o svojich prostriedkov. V časti Zdroja vlastné polia, zadajte informácie, ktoré vaša organizácia vyžaduje pre každý zdroj.

 5. Kliknite na položku Uložiť. Ak ste vybrali viacerých zdrojov, kliknite na tlačidlo Uložiť alebo nasledujúcu zmeniť informácie pre ďalší zdroj.

Poznámka: Výber zdrojov, a potom v ponuke akcie na položku Hromadná úprava môžete zmeniť aj tie isté informácie pre viaceré zdroje naraz. Nedá sa hromadne upraviť informácie, ktoré sú špecifické pre jednotlivé zdroje.

Prečo nie je možné vykonať niektoré akcie v Microsoft Office Project Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili na prihlásenie k službe Project Web Access sa niektoré funkcie nemusia zobraziť alebo nemusia byť dostupné. Obsah zobrazený na niektorých stránkach sa okrem toho môže odlišovať od zadokumentovaného obsahu, ak správca servera prispôsobil službu Project Web Access, no neprispôsobil príslušným spôsobom aj Pomocníka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×