Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Obsah tohto článku

Prehľad zmenšenia veľkosti súboru obrázka

Zmena rozlíšenia obrázka

Kompresia obrázka

Odstránenie orezaných častí obrázka

Zmena predvoleného nastavenia funkcie Komprimovať obrázky

Prehľad zmenšenia veľkosti súboru obrázka

obrázok môžu výrazne zväčšiť veľkosť súboru dokumentu balíka systém Microsoft Office 2007. Ak chcete ušetriť miesto na pevnom disku alebo skrátiť časy preberania, môžete znížiť rozlíšenie obrázka, použiť kompresiu bez straty kvality a zahodiť nežiaduce informácie, ako sú napríklad orezať časti obrázka.

Optimalizácia alebo zmenšenie veľkosti súboru s minimálnym dopadom na kvalitu sú k dispozícii len pre niektoré typy obrázkov a tieto obrázky musia byť vložené do dokumentu balíka Office, verzia 2007 spôsobom, ktorý umožňuje ich úpravu v programoch Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007. Ak chcete vložiť obrázok, kliknite na kartu Vložiť, prejdite do skupiny Ilustrácie a použite tlačidlá na uloženie obrázka ako súboru s obrázkom v dokumente balíka Office, verzia 2007.

Ak na zobrazovanie prijateľnej verzie obrázka v cieľovom zobrazení nepotrebujete každý pixel obrázka, môžete znížiť alebo zmeniť rozlíšenie. Zníženie alebo zmena rozlíšenia môže byť účinná pri zmenšených obrázkoch, pretože počet bodov na palec (dpi) sa v takom prípade v skutočnosti zvyšuje. Zmena rozlíšenia môže ovplyvniť kvalitu obrázka.

Informácie o typoch súborov

Obrázky, ktoré majú formát kresby (vektorová grafika) a príponu súboru, ako je napríklad formát Windows Metlife (WMF), .emf a .eps, nie je možné optimalizovať.

Obrázky s vysokým rozlíšením, ako sú napríklad fotografie, sú vhodnými kandidátmi na optimalizáciu. Vhodné typy súborov zahŕňajú súbory PNG, JPEG, TIFF, bitová mapa a GIF.

Tip   Ak vložíte obrázok ClipArt, môžete optimalizovať iba médiá zahŕňajúce fotografie, pretože väčšina ostatných typov obrázkov ClipArt je vektorová grafika.

Na začiatok stránky

Zmena rozlíšenia obrázka

 1. Kliknite na obrázok, ktorého rozlíšenie chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje obrázkov kliknite na kartu Formát a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

 3. Ak chcete zmeniť rozlíšenie iba pre vybratý obrázok a nie pre všetky obrázky v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti a v časti Cieľový výstup kliknite na požadované rozlíšenie.

Na začiatok stránky

Kompresia obrázka

V závislosti od počtu farieb použitých v obrázku môžete niekedy redukovať jeho farebný formát (komprimovať ho), čím sa zmenší veľkosť súboru. V dôsledku kompresie obrázka farby zaberajú menej bitov na pixel bez straty kvality.

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete komprimovať.

 2. V časti Nástroje obrázkov kliknite na kartu Formát a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

 3. Ak chcete komprimovať iba vybratý obrázok a nie všetky obrázky v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti a v časti Možnosti kompresie začiarknite políčko Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení.

Poznámka   Možnosť Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení sa použije len v dokumente otvorenom v aktuálnom programe. Všetky ostatné možnosti v dialógovom okne Nastavenie kompresie sa použijú vo všetkých dokumentoch programov Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 a Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Odstránenie orezaných častí obrázka

Orezané časti zostávajú súčasťou súboru obrázka aj po orezať častí obrázka. Nasledovný postup umožňuje zmenšiť veľkosť súboru odstránením orezaných častí zo súboru obrázka.

 1. Kliknite na obrázok, z ktorého chcete zahodiť nežiaduce informácie.

 2. V časti Nástroje obrázkov kliknite na kartu Formát a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

 3. Ak chcete odstrániť orezané časti iba z vybratého obrázka a nie zo všetkých obrázkov v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti a v časti Možnosti kompresie začiarknite políčko Odstrániť odrezané časti obrázkov.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného nastavenia funkcie Komprimovať obrázky

Funkcia Komprimovať obrázky automaticky zmenšuje veľkosť súborov obrázkov pri ukladaní dokumentu. Pomocou tejto funkcie môžete odstrániť aj orezané časti obrázkov zo súboru.

Možnosť Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení sa vzťahuje len na dokument otvorený v aktuálnom programe. Všetky ostatné možnosti v dialógovom okne Nastavenie kompresie sa vzťahujú na všetky dokumenty programov Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 a Office Outlook 2007.

 1. Vyberte obrázok v dokumente.

 2. V časti Nástroje obrázkov kliknite na kartu Formát a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte niektoré z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zastaviť automatické zmenšenie veľkosti súboru s obrázkom pri ukladaní dokumentu, zrušte začiarknutie políčka Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení.

  • Ak chcete automaticky odstrániť orezané časti obrázkov pri ukladaní dokumentu, začiarknite políčko Odstrániť odrezané časti obrázkov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete automaticky uložiť orezané časti obrázkov, zrušte začiarknutie políčka Odstrániť odrezané časti obrázkov.


Časti v tomto článku pochádzajú z lokality Školenia na lokalite Microsoft Office Online.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007, Excel 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk