Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Obsah tohto článku

Prehľad zmenšenia veľkosti súboru obrázka

Zmena rozlíšenia obrázka

Kompresia obrázka

Orezanie obrázka

Odstránenie orezaných častí obrázka

Zmena predvoleného nastavenia funkcie Komprimovať obrázky

Prehľad zmenšenia veľkosti súboru obrázka

Obrázky môžu výrazne zväčšiť veľkosť súboru dokumentu balíka systém Microsoft Office 2007. Ak chcete ušetriť miesto na pevnom disku alebo skrátiť časy sťahovania, môžete znížiť rozlíšenie obrázka, použiť kompresiu bez straty kvality a zahodiť nežiaduce informácie, ako sú napríklad orezané časti obrázka.

Optimalizácia alebo zmenšenie veľkosti súboru s minimálnym znížením kvality sú k dispozícii len pre niektoré typy obrázkov a tieto obrázky musia byť vložené do dokumentu balíka Office, verzia 2007 spôsobom, ktorý umožňuje ich úpravu v programoch Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007. Ak chcete vložiť obrázok, kliknite na kartu Vložiť v skupine Ilustrácie a použite tlačidlá na uloženie obrázka ako súboru obrázka v dokumente balíka Office, verzia 2007.

Ak chcete získať prijateľnú verziu obrázka vhodnú na cieľové použitie a nepotrebujete v ňom každý jeden pixel, môžete zmenšiť alebo zmeniť jeho rozlíšenie. Zmenšenie alebo zmena rozlíšenia môžu byť účinné v prípade obrázkov, ktoré ste zmenšili, pretože v takom prípade sa počet bodov na palec (dpi) obrázka zväčší. Zmena rozlíšenia obrázka môže ovplyvniť jeho kvalitu.

Tip   Možno bude vhodné optimalizovať alebo zmeniť veľkosť obrázkov pomocou externého programu na úpravu grafiky, ako je napríklad Adobe Photoshop. Ďalšie informácie nájdete v príslušnej téme Pomocníka grafického programu.

Informácie o typoch súborov

Obrázky, ktoré majú formát kresby (vektorová grafika) a príponu súboru napríklad .wmf, .emf a .eps, nie je možné optimalizovať.

Obrázky s vysokým rozlíšením, ako napríklad fotografie, sú vhodné na optimalizáciu. Optimalizovať možno tieto typy súborov: .png, .jpeg alebo .jpg, .tiff, .bmp a .gif.

Tip   Ak vložíte obrázok ClipArt, môžete optimalizovať iba fotografie, pretože väčšina ostatných typov obrázkov ClipArt má formát vektorovej grafiky.

Na začiatok stránky

Zmena rozlíšenia obrázka

 1. Kliknite na obrázok, ktorého rozlíšenie chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

  Poznámka   Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak sa namiesto karty Nástroje obrázka zobrazí karta Nástroje na kreslenie, pozrite si tému Keď kliknem na obrázok, namiesto karty Nástroje obrázka sa zobrazí karta Nástroje na kreslenie.

 3. Ak chcete zmeniť rozlíšenie iba vybratých obrázkov a nie všetkých obrázkov v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Cieľový výstup kliknite na požadované rozlíšenie.

Na začiatok stránky

Kompresia obrázka

V závislosti od počtu farieb použitých v obrázku môžete zmenšiť veľkosť formátu farieb obrázka (komprimovať ho), čím sa zmenší veľkosť jeho súboru. Farba obrázka po kompresii zaberá menej bitov na pixel, pričom nedochádza k strate kvality.

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete komprimovať.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

  Poznámka   Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak sa namiesto karty Nástroje obrázka zobrazí karta Nástroje na kreslenie, pozrite si tému Keď kliknem na obrázok, namiesto karty Nástroje obrázka sa zobrazí karta Nástroje na kreslenie.

 3. Ak chcete komprimovať iba vybraté obrázky a nie všetky obrázky v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti a v časti Možnosti kompresie začiarknite políčko Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení.

Poznámka   Možnosť Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení sa použije len v dokumente otvorenom v aktuálnom programe. Všetky ostatné možnosti v dialógovom okne Nastavenie kompresie sa použijú vo všetkých dokumentoch programov Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 a Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Orezanie obrázka

Orezaním zmenšíte veľkosť obrázka tým, že odstránite zvislé a vodorovné okraje. Orezanie sa často používa, ak chcete skryť alebo vystrihnúť časť obrázka, či už na zvýraznenie alebo odstránenie nežiaducich častí.

Príklad orezania – pred a po orezaní

Zväčšený, zmenšený alebo orezaný obrázok môžete kedykoľvek obnoviť na pôvodnú veľkosť. Môžete aj odrezať vrstvu obrázka, čím okolo neho pridáte okraj.

Môžete orezať ľubovoľný obrázok, okrem obrázka animovaný obrázok vo formáte GIF, pomocou funkcie Orezať. Ak chcete orezať animovaný obrázok vo formáte GIF, musíte ho orezať v programe na úpravu animovaných obrázkov vo formáte GIF a opäť ho vložiť.

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na položku Orezať.

  Nástroje obrázka, karta Formát

  Poznámka   Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak sa namiesto karty Nástroje obrázka zobrazí karta Nástroje na kreslenie, pozrite si tému Keď kliknem na obrázok, namiesto karty Nástroje obrázka sa zobrazí karta Nástroje na kreslenie.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete orezať jednu stranu, potiahnite stredovú rukoväť orezania na danej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať dve strany naraz, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite stredovú rukoväť orezania na ľubovoľnej strane smerom dovnútra.

  • Ak chcete rovnako orezať naraz všetky štyri strany, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne potiahnite rohovú rukoväť orezania smerom dovnútra.

   Obrázok s rukoväťami orezania

   1. Jedna zo šiestich rukovätí orezania

   Poznámky   

   • Ak chcete obrázok orezať na presné rozmery, postupujte takto:

    1. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla.

    2. Na karte Veľkosť v časti Orezať zadajte požadované rozmery do polí Vľavo, Vpravo, HoreDole.

   • Ak chcete zmenšiť veľkosť obrázka a odstrániť orezané časti obrázka zo súboru, v časti Nástroje obrázka kliknite na karte Formát v skupine Upraviť na položku Komprimovať obrázky. Ak chcete orezané časti zachovať, môžete zmeniť automatické nastavenie.

   • Ak chcete pred uložením dokumentu zrušiť orezanie, kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok v skupine Upraviť alebo na tlačidlo Späť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

   • Ak chcete odrezať vrstvu obrázka (alebo pridať okolo obrázka okraj), posuňte rukoväti orezania smerom od stredu obrázka.

Na začiatok stránky

Odstránenie orezaných častí obrázka

Aj po orezaní častí obrázka zostanú orezané časti súčasťou súboru obrázka. Nasledovný postup umožňuje zmenšiť veľkosť súboru odstránením orezaných častí zo súboru obrázka.

 1. Kliknite na obrázok, z ktorého chcete odstrániť nežiaduce informácie.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

  Poznámka   Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak sa namiesto karty Nástroje obrázka zobrazí karta Nástroje na kreslenie, pozrite si tému Keď kliknem na obrázok, namiesto karty Nástroje obrázka sa zobrazí karta Nástroje na kreslenie.

 3. Ak chcete odstrániť orezané časti iba z vybratého obrázka a nie zo všetkých obrázkov v dokumente, začiarknite políčko Použiť len vo vybratých obrázkoch.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti a v časti Možnosti kompresie začiarknite políčko Odstrániť orezané časti obrázkov.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného nastavenia funkcie Komprimovať obrázky

Funkcia Komprimovať obrázky automaticky zmenšuje veľkosť súborov obrázkov pri ukladaní dokumentu. Pomocou tejto funkcie môžete aj odstrániť orezané časti obrázkov zo súboru.

Možnosť Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení sa použije len v dokumente otvorenom v aktuálnom programe. Všetky ostatné možnosti v dialógovom okne Nastavenie kompresie sa použijú vo všetkých dokumentoch programov Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 a Office Outlook 2007.

 1. Vyberte obrázok v dokumente.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky.

  Nástroje obrázka, karta Formát

  Poznámka   Ak sa karty Nástroje obrázkaFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na výber obrázka a otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok. Ak sa namiesto karty Nástroje obrázka zobrazí karta Nástroje na kreslenie, pozrite si tému Keď kliknem na obrázok, namiesto karty Nástroje obrázka sa zobrazí karta Nástroje na kreslenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom vykonajte niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete zastaviť automatické zmenšenie veľkosti súboru obrázka pri ukladaní dokumentu, zrušte začiarknutie políčka Automaticky použiť základnú kompresiu pri uložení.

  • Ak chcete automaticky odstrániť orezané časti obrázkov pri ukladaní dokumentu, začiarknite políčko Odstrániť orezané časti obrázkov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete automaticky uložiť orezané časti obrázkov, zrušte začiarknutie políčka Odstrániť orezané časti obrázkov.

Tip   Ak chcete použiť skratku k možnostiam kompresie obrázkov v dialógovom okne Uložiť ako, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, ukážte na položku Uložiť ako a potom kliknite na požadovaný formát súboru dokumentu balíka Office. V ľavom dolnom rohu dialógového okna kliknite na položku Nástroje a potom na položku Komprimovať obrázky.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk