Zlučovanie údajov z e-mailových formulárov programu InfoPath v programe Outlook

Ak ste už formuláre programu Microsoft Office InfoPath používali pre úlohy ako je napríklad odosielanie týždenných zostáv stavu, a ak na správu e-mailových správ používate program Microsoft Office Outlook 2007, e-mailové formuláre programu InfoPath môžu pomôcť zjednodušiť proces, ktorý používate na spoluprácu a zdieľanie údajov. Formuláre programu InfoPath môžete otvoriť, vyplniť a odoslať z programu Office Outlook 2007 bez toho, aby bolo potrebné otvoriť program InfoPath. Ak dostanete e-mailový formulár programu InfoPath, môžete naň odpovedať, poslať ho ďalej a uložiť ho tak, ako by ste to urobili s ľubovoľnou inou položkou v programe Office Outlook 2007.

Ak pre šablónu formulára programu InfoPath povolíte zlučovanie, používatelia budú môcť zlučovať e-mailové formuláre programu InfoPath uložené v priečinku programu Office Outlook 2007, ako je napríklad priečinok služby InfoPath Forms. Zlúčením formulárov sa údaje z rôznych formulárov zhrnú do jedného formulára. Užitočné je to v prípade, keď chcete porovnať alebo zhrnúť údaje z niekoľkých príbuzných formulárov. Môže to byť vhodné napríklad pre manažéra, ktorého tím vypĺňa týždenné formuláre správ o stave, aby zlúčil údaje z formulárov do jednej súhrnnej zostavy pre riaditeľa.

Poznámky: 

 • Uložené údaje možno uložiť iba ako formulár programu InfoPath. V programe Office Outlook 2007 tieto údaje nemožno uložiť ako e-mailový formulár programu InfoPath.

 • Pri zlúčení e-mailových formulárov programu InfoPath sa vytvorí nový formulár. Nový formulár je založený na rovnakej šablóne formulára ako e-mailové formuláre, ktoré sa zlučujú.

Zlučovanie e-mailových formulárov programu InfoPath

 1. V zobrazení priečinka v programe Office Outlook 2007 vyberte formuláre, ktoré chcete zlúčiť.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte jednotlivé položky alebo podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte rozsah položiek.

 2. Pravým tlačidlom kliknite na vybraté formuláre, v kontextovej ponuke ukážte na položku Akcie programu InfoPath a kliknite na položku Zlúčiť formuláre.

  Program InfoPath otvorí nový formulár, ktorý obsahuje zlúčené údaje. Nový formulár je založený na rovnakej šablóne formulára, ako vybraté e-mailové formuláre programu InfoPath.

  Poznámka: Pri zlúčení e-mailových formulárov programu InfoPath môžu zlúčené údaje z opakujúcich sa ovládacích prvkov obsahovať prázdny riadok. Ak napríklad používateľ zlučuje tri formuláre vyúčtovania výdavkov, pričom každý v opakujúcej sa tabuľke obsahuje jeden riadok výdavkov, opakujúca sa tabuľka v e-mailovom formulári programu InfoPath obsahujúca zlúčené údaje môže mať prázdny riadok nasledovaný tromi riadkami s údajmi z každého ďalšieho e-mailového formulára programu InfoPath.

 3. Ak chcete uložiť formulár obsahujúci zlúčené údaje, v ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako, prejdite na umiestnenie, kde chcete formulár uložiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip: Údaje z e-mailových formulárov programu InfoPath možno analyzovať aj exportom údajov formulára. Údaje formulára možno exportovať z jedného alebo viacerých e-mailových formulárov programu InfoPath do zošita programu Microsoft Office Excel 2007. E-mailové formuláre programu InfoPath možno exportovať ako jednotlivé súbory XML, ktoré možno uložiť a neskôr otvoriť pomocou programu InfoPath. Údaje formulára možno tiež exportovať z jednotlivého e-mailového formulára programu InfoPath do ďalších podporovaných formátov súborov. Informácie o exportovaní e-mailových formulárov programu InfoPath nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×