Zlúčenie do katalógu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Publisher je k dispozícii možnosť pripojenia k zdroju údajov, ako je napríklad databáza, hárok alebo dokonca textový súbor, a tieto údaje je potom možné použiť na jednoduché vytvorenie katalógu produktov alebo služieb. Zlúčenie do katalógu môžete použiť aj na vytvorenie adresárov, fotoalbumov alebo iných typov publikácií, v ktorých sa na každej strane zobrazujú položky.

Princíp zlúčenia do katalógu

Plánovanie katalógu

Vytvorenie šablónovej publikácie

Pripojenie k zdroju údajov

Vloženie zlučovacích polí

Dokončenie, tlač a uloženie publikácie katalógu

Princíp zlúčenia do katalógu

Zlúčenie do katalógu je podobné hromadnej korešpondencii. Ak používate zlúčenie do katalógu, vytvárate šablónovú publikáciu zlúčenia do katalógu a potom kombinujete šablónu s informáciami zo zdroja údajov na generovanie zlúčených strán.

Zdroj údajov kombinuje so šablónou zlúčiť na generovanie strán katalógu

1 zdroj údajov s údajmi záznamov, ako je napríklad položka názvov a popisov.

2 katalógu zlúčenie šablóny publikácie s oblasť zlúčenia katalógov a zlúčiť polia obsahujúce zástupné symboly pre informácie v zázname.

3 Resulting zlúčené stránky zobrazujúce na strane viaceré záznamy.

Zlúčenie do katalógu môžete zobraziť ako novú publikáciu, alebo ho môžete pridať na koniec existujúcej publikácie. Šablónu zlúčenia do katalógu môžete uložiť a opäť použiť aj pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov s cieľom vytvoriť ďalšie množiny zlúčených strán.

Skôr než začnete

Nasledujúce tipy vám pomôžu vytvoriť úspešné zlúčenie do katalógu:

 • Zlúčenie do katalógu začnite v novej publikácii.

 • Okrem strán ako je titulná strana, obsah a formuláre objednávok, si jednu stranu ponechajte na zlúčenie polí, aj keď bude mať katalóg po vytvorení zlúčeného dokumentu pravdepodobne viac strán.

 • Vytvorte šablónu zlúčenia do katalógu s požadovanými rozmermi pre konečné zlúčené strany.

 • Ak chcete vytvorené zlúčené strany pridať na koniec existujúcej publikácie, overte, či sa šablóna zlúčenia do katalógu zhoduje s existujúcou publikáciou v nasledujúcich vlastnostiach:

  • Veľkosť strany (výška a šírka)

  • Zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie)

  • Typ publikácie (webová alebo tlačová)

  • Poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava)

Na začiatok stránky

Plánovanie katalógu

Skôr než začnete so zlučovaním do katalógu, premyslite si, aký druh informácií chcete uviesť na konečných zlúčených stranách.

 • Chcete uviesť názvy a ceny položiek?

 • Chcete zahrnúť popis každej položky?

 • Chcete zahrnúť obrázok každej položky?

Plánovanie zdroja údajov

Keď sa rozhodnete, aký druh informácií chcete zahrnúť do katalógu, môžete vytvoriť zdroj údajov, ktorý použijete na zlúčenie do katalógu. Ak už máte zdroj údajov, môžete skontrolovať, či obsahuje všetky informácie, ktoré chcete zahrnúť do zlúčenia.

Zlúčenie do katalógu programu Publisher môže používať rôzne formáty zdroja údajov. Ak ešte nemáte zdroj údajov, ktorý použijete na zlúčenie, môžete ho vytvoriť v programe Publisher. Zdroj údajov môžete vytvoriť aj v pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel alebo v tabuľke programu Microsoft Office Word.

Údajové polia, ktoré zahrniete do zdroja údajov, zodpovedajú zlučovacím poliam, ktoré vkladáte do šablóny zlúčenia do katalógu.

Pri zostavovaní zdroja údajov vytvorte stĺpec pre každý typ informácií, napríklad pre názov položky, skladové číslo a cenu. Každý riadok alebo záznam zodpovedá informáciám o jednej položke.

Dôležité  Skontrolujte, či zdroj údajov obsahuje údajové pole alebo stĺpec, pre každý typ informácie, ktoré budete zlúčiť. V závislosti od typu zdroja údajov, možno budete môcť vykonať zmeny k údajom po pripojení sa k nemu v programe Publisher, ale je lepšie finalizácia informácie skôr než začnete.

Ak chcete zlúčiť fotografie strán katalógu, musíte zahrnúť stĺpec pre cesta každý súbor obrázka, ktorý chcete používať. Nevkladajte skutočné obrázky alebo fotografie v zdroji údajov.

Ak chcete vytvoriť zdroj údajov v programe Publisher, môžete tak urobiť po vytvorení šablónovej publikácie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablónovej publikácie

Teraz môžete vytvoriť šablónovú publikáciu zlúčenia do katalógu, kde navrhnete rozloženie konečných zlúčených strán. Po dokončení zlučovania môžete použiť túto šablónu zlúčenia do katalógu na vytvorenie zlúčených strán, ktoré môžete uložiť ako novú publikáciu alebo pridať na koniec existujúcej publikácie.

Šablóna zlúčenia do katalógu by mala mať rovnaké rozloženie (veľkosť a orientáciu strán), aké majú mať konečné zlúčené strany. Mala by obsahovať aj všetky texty a grafiku, ktorá sa má zobraziť na každej strane konečnej publikácie, napríklad obrázok pozadia alebo názov a telefónne číslo vašej spoločnosti. Najlepšie je na to použiť stranu predlohy pre tieto prvky šablóny zlúčenia.

Ak chcete zlúčené strany pridať na koniec existujúcej publikácie, skontrolujte, či sa šablóna zlúčenia do katalógu zhoduje s existujúcou publikáciou v nasledujúcich vlastnostiach:

 • Veľkosť strany (výška a šírka)

 • Zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie)

 • Typ publikácie (webová alebo tlačová)

 • Poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava)

Vytvorenie šablóny zlúčenia do katalógu

 1. Vyberte vhodnú šablónu publikácie pre katalóg.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku strany katalógu.
  Začiatok zlučovania strán katalógu

 3. Strany katalógu sa vytvorí s predvoleným oblasť zlúčenie katalógu a na karte nástroje katalógu sa zobrazí na páse s nástrojmi. V súčasnosti môžete umiestniť Oblasť zlúčenie katalóguako má na stránke a Pridanie textu alebo obrázky, ktoré chcete zobraziť na každej strane katalógu. Menšie oblasť zlúčenia, katalógu ďalšie položky možno zlúčiť na stránku. Napríklad 2 "x 2" zlúčiť oblasť sa bude opakovať viackrát než oblasti zlúčenia 4 "x 4". Nerobte si starosti príliš veľa o tom, ako sa to presne, ako sa môžete vrátiť kedykoľvek upraviť tieto položky.

  Tip.  Nemáte nakonfigurovať oblasť zlúčenia do katalógu v súčasnosti, počkajte, kým je čas na vloženie zlučovacích polí a použite niektorý z návrhov predpripravené z galérie rozloženie.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zdroju údajov

Ďalším krokom po naformátovaní strany šablóny zlúčenia do katalógu je vytvorenie alebo vyhľadanie a pripojenie k zdroju údajov. Možnosť, ktorú si ďalej vyberiete, závisí od toho, či už máte zdroj údajov, alebo či chcete vytvoriť nový zoznam v programe Publisher.

 1. Na karte Nástroje katalógu kliknite na položku Pridať zoznam a použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak potrebujete na zlúčenie vytvoriť nový zdroj údajov, vyberte položku Zadať nový zoznam.

  • Ak už máte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  • Ak chcete vytvoriť adresár kontaktov, kliknite na položku Vybrať z kontaktov programu Outlook.

Zadanie nového zoznamu

 1. Do dialógového okna Nový zoznam produktov zadajte informácie o prvej položke alebo zázname, ktoré chcete zahrnúť do katalógu.

  Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce – napríklad, ak nie sú vrátane obrázkov, kliknite na položku prispôsobiť stĺpce a potom vykonajte požadované zmeny.

 2. Keď zadáte všetky informácie o prvom zázname, kliknite na položku Nový záznam a zadajte informácie o ďalšom zázname. Pokračujte, kým nezadáte informácie o všetkých záznamoch, ktoré chcete zahrnúť.

 3. Po zadaní všetkých položiek nového zoznamu kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do dialógového okna Uloženie zoznamu adries zadajte názov nového zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie existujúceho zoznamu

 1. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vyhľadajte a kliknite na požadovaný zdroj údajov.

  Zdroje údajov sú v programe Publisher predvolene uložené v priečinku Moje zdroje údajov . Ak chcete vyhľadať zdroj údajov, možno budete musieť prehľadať priečinok Moje zdroje údajov .

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od vybratého typu zdroja údajov sa môžu zobraziť aj iné dialógové okná s výzvou na poskytnutie špecifických informácií. Ak je napríklad zdrojom údajov pracovný hárok programu Excel s informáciami na viacerých kartách, musíte vybrať kartu, ktorá obsahuje požadované informácie, a potom kliknúť na tlačidlo OK .

Výber z kontaktov programu Outlook

 1. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • V dialógovom okne Výber kontaktov kliknite na zoznam kontaktov, ktorý chcete použiť.

  • V dialógovom okne Výber profilu vyberte správny profil pre kontakty, ktoré chcete použiť.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie ďalších zoznamov

Ak chcete na zlúčenie do katalógu použiť viac ako jeden zoznam, môžete pridať zoznamy.

 1. Kliknite na položku Upraviť zoznam a v katalógu zlúčiť zoznam produktov, v časti pridať na zoznam produktov, kliknite na položku vybrať existujúci zoznam; vybrať z kontaktov programu Outlook alebo zadať nový zoznam.
  Publisher zobrazí výzvu na opravenie nezhôd medzi poľami v rôznych zdrojových zoznamoch otvorením pridať na zoznam produktov dialógové okno.

 2. V dialógovom okne Pridať do zoznamu produktov vyberte pole, ktoré nie je začiarknuté v stĺpci Priradené , v zozname Polia zoznamu produktov a priradené polia vyberte pole, ku ktorému ho chcete priradiť, a potom kliknite na tlačidlo Priradiť .

 3. V dialógovom okne Mapovanie poľa overte, či je vybraté pole zobrazené v časti Priradiť k poľu zoznamu produktov , alebo vyberte iné a kliknite na tlačidlo OK .

 4. Ak chcete pridať nové pole do zoznamu príjemcov, teda urobiť zápas, vyberte pole, ktoré chcete pridať do nového zoznamu (ľavý zoznam pridať do zoznamu príjemcov dialógové okno), kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Pridané polia sa zobrazia v časti nové polia pridať do zoznamu príjemcov

Výber záznamov, ktoré chcete zahrnúť

 1. Kliknite na položku Upraviť zoznam.

 2. V dialógovom okne Zoznam produktov na zlúčenie do katalógu vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Začiarknite políčka záznamov, ktoré chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok záznamov, ktoré chcete vylúčiť.

   Tip.  Ak chcete v zozname ponechať len niekoľko záznamov, kliknite na položku Vymazať všetko a potom vyberte požadované záznamy.

  • Ak chcete filtrovať zoznam podľa konkrétneho kritéria, kliknite na šípku vedľa nadpisu stĺpca položky, podľa ktorej chcete filtrovať, a potom kliknite na hodnotu, ktorú chcete použiť ako filter.

   • (Prázdne) zobrazí všetky záznamy, v ktorých zodpovedajúce pole je prázdne.

   • (Nie prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých zodpovedajúce pole obsahuje údaje.

    Poznámka:  Ak zdroj údajov obsahuje záznamy, ktoré zdieľajú tie isté informácie a existuje desať alebo menej jedinečných hodnôt v stĺpci, môžete filtrovať podľa jednotlivých údajov. Napríklad, ak je zdrojom údajov zoznamu vlastností na predaj a existuje viacero vlastností záznamov, ktoré zoznamu byvolej ako poloha, môžete filtrovať na Buffalo.

    V dialógovom okne Zoznam produktov na zlúčenie do katalógu sa zobrazujú len označené záznamy. Ak chcete znova zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku (Všetko) .

  • Položky v zozname roztriedite kliknutím na nadpis stĺpca položky, podľa ktorej chcete triediť. Ak chcete napríklad zobraziť zoznam abecedne zoradený podľa mesta, kliknite na nadpis stĺpca Mesto .

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vloženie zlučovacích polí

Nastal čas usporiadať informácie, ktoré chcete zobraziť v publikácii. Ak chcete vytvoriť rozloženie strany, pridajte pridajte zlučovacie polia do oblasti zlúčenia do katalógu. Každé zlučovacie pole predstavuje stĺpec v zdroji údajov a v oblasti zlúčenia do katalógu sa zobrazí spôsob zobrazenia informácií v jednom zázname.

Usporiadajte oblasť zlúčenia do katalógu podľa vlastných predstáv a potom zadajte, koľkokrát sa oblasť zlúčenia má opakovať na každej strane. Môžete napríklad zobraziť na každej strane štyri položky. Každá položka sa zobrazí tak, ako ste usporiadali oblasť zlúčenia do katalógu. Môžete upraviť veľkosť každej položky a môžete zmeniť aj veľkosť oblasti zlúčenia do katalógu.

Dôležité   Ak vložíte zlučovacích polí mimo oblasť zlúčenia do katalógu, sa nebudú opakovať po dokončení hromadnej korešpondencie.

Výber rozloženia zlučovacej oblasti

 1. V skupine Rozloženie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte jednu z galérie predpripravené návrh.
   Možnosti rozloženia zlúčenia do katalógu

  • Vyberte počet riadkov a stĺpcov na každej strane v riadkoch a stĺpcoch rozbaľovací zoznam.
   Katalóg stránky rozloženia riadkov a stĺpcov

Vloženie textových zlučovacích polí do oblasti zlúčenia do katalógu

 1. Kliknite na tlačidlo textové pole a kliknite na prvý zlučovacie pole, ktoré chcete vložiť.
  Vloženie textových polí do zlúčenia do katalógu

 2. V oblasti zlúčenia do katalógu vyberte zlučovacie pole a potom zlučovacie pole presuňte a zmeňte jeho veľkosť nasledujúcim spôsobom:

  • Premiestniť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad zlučovacie pole, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ premiestniť Premiestnenie ukazovateľa a potom presuňte zlučovacieho poľa na novú pozíciu.

  • Veľkosť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad jednu z rukovätí na zmenu veľkosti na textové pole alebo obrázok rám, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ zmeny veľkosti Premiestnenie pravítka ukazovatele a potom potiahnite myšou do textového poľa alebo obrázka rám je požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite mimo zlučovacieho poľa, aby toto pole nebolo vybraté.

 4. Opakujte kroky 1 až 3, kým nevložíte všetky požadované polia zo zdroja údajov.

Dôležité   Polia sa vložia aktuálne kurzora (bodu vloženia blikajúce kurzorom). Ak nie je žiadny kurzor na miesto, sa vytvorí nové textové pole a zlučovacie pole umiestnené v tomto nové textové pole.

Formátovanie textových zlučovacích polí

Zlúčené katalógové údaje môžete naformátovať formátovaním zlučovacích polí v šablóne zlúčenia do katalógu. S týmito poľami možno zaobchádzať ako s ľubovoľným textovým poľom a môžete zahrnúť nezlúčený text a formátovanie, ako aj zlúčené položky.

 1. V šablóne zlúčenia do katalógu vyberte pole obsahujúce informácie, ktoré chcete naformátovať, vrátane znakov okolo zlučovacieho poľa («« »»).

 2. Na karte Nástroje textového poľa vyberte požadované možnosti.

Vloženie obrázkových zlučovacích polí do oblasti zlúčenia do katalógu

 1. Kliknite na tlačidlo Pole s obrázkom a potom kliknite na prvé zlučovacie pole, ktoré chcete vložiť.

 2. V oblasti zlúčenia do katalógu vyberte zlučovacie pole a potom zlučovacie pole presuňte a zmeňte jeho veľkosť nasledujúcim spôsobom:

  • Premiestniť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad zlučovacie pole, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ premiestniť Posunutie kurzora a potom presuňte zlučovacieho poľa na novú pozíciu.

  • Veľkosť zlučovacie pole, umiestnite ukazovateľ myši nad jednu z rukovätí na textové pole alebo obrázok rámu, kým sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ zmeny veľkosti Kurzor zmeny veľkosti a potom potiahnite myšou do textového poľa alebo obrázka rám je požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite mimo zlučovacieho poľa, aby toto pole nebolo vybraté.

 4. Opakujte kroky 1 až 3, kým nevložíte všetky požadované polia zo zdroja údajov.

Dôležité   Polia sa vložia aktuálne kurzora (bodu vloženia blikajúce kurzorom). Ak nie je žiadny kurzor na miesto, sa vytvorí nové textové pole a zlučovacie pole umiestnené v tomto nové textové pole.

Presun alebo zmena veľkosti oblasti zlúčenia do katalógu

Ak sa naformátované zlučovacie polia nezmestia do oblasti zlúčenia do katalógu, môžete zmeniť ich veľkosť.

Poznámka:  Ak ste zväčšiť veľkosť, musíte prispôsobenie menej položiek alebo záznamov, na každej strane.

 1. Kliknutím vyberte Oblasť zlúčenia do katalógu .

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na jednu z rukovätí v oblasti zlúčenia do katalógu a potom myšou zmeňte veľkosť.

 3. Na paneli s nástrojmi Rozloženie zlúčenia do katalógu zadajte, koľko položiek chcete zobraziť na jednej strane tak, že uvediete požadovaný počet položiek na strane smerom nadol a krížom cez stranu.

Dokončenie a zobrazenie ukážky šablóny

 1. Kliknite na skupinu Ukážka výsledkov.

 2. Kliknutím na šípky zobrazíte každú stránku zlúčené údaje.
  Skupina ukážky katalógu

  Ak sa rozhodnete nezahrnúť niektorú položku, kliknite na ukážku položky a potom v skupine Strana s ukážkou kliknite na položku Vylúčiť položku .

Na začiatok stránky

Dokončenie, tlač a uloženie publikácie katalógu

Ak chcete dokončiť zlúčenie, máte k dispozícii tri možnosti:

 • Zlúčenú publikáciu môžete priamo vytlačiť.

 • Môžete vytvoriť a vytlačiť novú publikáciu so zlúčeným obsahom. Obsah tejto publikácie môžete meniť rovnako ako v ktorejkoľvek inej publikácii programu Publisher.

Tip.  Ak chcete zahrnúť viaceré katalógu zlúči do publikácie, musíte vytvoriť novú publikáciu pre zlúčené strany, ako môže mať iba jednu množinu strán katalógu na publikáciu.

 • Zlúčený obsah môžete pridať do existujúcej publikácie.

Ak chcete do publikácie pridať prednú či zadnú stranu obálky, alebo ak chcete pridať iné strany, musíte vytvoriť novú publikáciu alebo obsah pridať do existujúcej publikácie.

Zlúčenie do novej publikácie

Ak chcete upravovať zlúčené strany, ich uložiť na neskoršie použitie, alebo vytlačiť ich neskôr, môžete zhromažďovať a uložiť všetky zlúčené strany ako jeden nové zlúčené publikácie, ktorá obsahuje aktuálne údaje – napríklad názvy produktov a cien – namiesto polia hromadnej korešpondencie.

 1. V skupine zlúčiť, kliknite na položku Zlúčiť na položku nové.
  Zlúčenie katalógu do novej publikácie
  publisher vytvorí novú publikáciu, ktoré môžete uložiť a upraviť. Môžete pridať aj dopredu a dozadu úvodných strán.
  Poznámka: Ak plánujete tlačiť katalógu ako brožúru, skontrolujte, či celkový počet strán je násobkom čísla štyri.

 2. Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu kliknite na položku Uložiť túto publikáciu.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov novej publikácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V prípade potreby uložte všetky vykonané zmeny aj do šablóny zlúčenia do katalógu. Túto šablónu zlúčenia do katalógu môžete opäť použiť na vytvorenie ďalších zlúčených strán pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov.

Pridanie do existujúcej publikácie

Ak ste obálku vytvorili už v samostatnej publikácii, alebo ak chcete katalóg umiestniť na koniec dlhšej publikácie, zlúčený obsah môžete pridať aj priamo.

Skôr než zlúčené strany pridáte na koniec existujúcej publikácie, skontrolujte, či sa šablóna zlúčenia do katalógu zhoduje s existujúcou publikáciou v nasledujúcich vlastnostiach:

 • Veľkosť strany (výška a šírka)

 • Zobrazenie strany (jednostranové alebo dvojstranové rozloženie)

 • Typ publikácie (webová alebo tlačová)

 • Poradie strán (zľava doprava alebo sprava doľava)

Poznámka:  Nemožno pridať zlúčené strany na otvorenie publikácie. Ak pracujete na publikáciu, do ktorého chcete zlúčiť, uistite sa, že uložiť a zavrieť, pred dokončením hromadnej korešpondencie.

 1. V skupine zlúčiť, kliknite na položku Pridať do existujúceho.
  Zlúčenie katalógu do existujúcej publikácie

 2. V dialógovom okne Otvorenie publikácie vyhľadajte a vyberte publikáciu, do ktorej chcete pridať zlúčené strany, a kliknite na tlačidlo Otvoriť .

  Zlúčené strany sa v programe Publisher pridajú na koniec existujúcej publikácie.

  Tip.  Ak chcete zmeniť poradie strán v publikácii aktualizovaný, kliknite na položku strany, ktorú chcete premiestniť na navigačnej table stránky a presuňte ho na požadované umiestnenie.

 3. Kliknutím na položku Uložiť uložte aktualizácie v existujúcej publikácii.

 4. V prípade potreby uložte všetky vykonané zmeny aj do šablóny zlúčenia do katalógu. Túto šablónu zlúčenia do katalógu môžete opäť použiť na vytvorenie ďalších zlúčených strán pri každej aktualizácii informácií v zdroji údajov.

Tlač zlúčenej publikácie

 • V skupine zlúčiť na položku Tlačiť.
  Zlúčenie katalógu do tlačiarne

  V programe Publisher sa otvorí stránka tlače v zobrazení BackStage.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×