Zjednodušenie ovládania v aplikácii Docs.com

Docs.com zahŕňa funkcie jednoduchšieho prístupu, ktoré uľahčujú používanie ľuďom s postihnutím. Nevidiaci alebo slabozrakí používatelia môžu napríklad použiť čítačky obrazovky, ktoré im nahlas prečítajú informácie o používateľskom rozhraní. Používatelia s obmedzenou pohyblivosťou môžu namiesto myši použiť klávesové skratky alebo nástroje na rozpoznávanie reči. Táto téma opisuje funkcie jednoduchšieho prístupu v aplikácii Docs.com pre mnohé typy postihnutia.

Poznámky: 

  • Počítače s Windowsom obsahujú vstavané pomocné nástroje pre ľudí s postihnutím, ktoré môžete používať spolu s produktmi spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o pomocných technológiách pre ľudí s postihnutím, ktoré sú súčasťou Windowsu 10, nájdete v téme Zjednodušenie používania počítača.

Obsah tohto článku

Práca s klávesovými skratkami a čítačkami obrazovky v aplikácii Docs.com

Klávesové skratky umožňujú osobám s postihnutím používať aplikácie pomocou klávesnice namiesto myši. Keďže k Docs.com pristupujete cez webový prehliadač, klávesové skratky, ktoré fungujú v prehliadači, fungujú aj na Docs.com. Ak sa napríklad chcete presúvať cez prepojenia a ďalšie prvky na ľubovoľnej webovej stránke, stačí stláčať kláves Tab. Prípadne kombináciu klávesov Shift + Tab, ak sa chcete vrátiť späť.

Ďalšie klávesové skratky zahŕňajú:

  • Esc: zavretie dialógového okna

  • Enter alebo medzerník: vybratie a aktivovanie položky

  • Klávesy so šípkami: premiestnenie sa a vybratie položiek v zoznamoch

Ovládanie Docs.com prostredníctvom rozpoznávania reči

Čítačky obrazovky sú aplikácie, ktoré umožňujú nevidiacim a slabozrakým používateľom vypočuť si informácie o aplikácii.

Poznámka Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete na lokalite American Foundation for the Blind: Screen readers (Americká nadácia pre nevidiacich: čítačky obrazovky), na ktorej sú uvedené mnohé z nich vrátane obľúbenej čítačky JAWS (Job Access with Speech). Informácie o Moderátorovi – čítačke obrazovky, ktorá je súčasťou operačného systému Windows – nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas Moderátorom.

Ďalšie možnosti, ktoré ponúka Docs.com a čítačka obrazovky

Informácie o vykonávaní úloh v aplikácii Docs.com pomocou čítačky obrazovky nájdete v témach:

Zjednodušené ovládanie dokumentov nahratých na Docs.com

Informácie o tom, ako zabezpečiť zjednodušenie ovládania pre najbežnejšie dokumenty, ktoré nahráte na Docs.com, nájdete v týchto témach:

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×