Zdieľanie súborov alebo priečinkov v službách Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Office 365 dokumenty a priečinky, ktoré ste uložili v OneDrive for Business sú súkromné, pokiaľ sa nerozhodnete ich zdieľať. Podobne, v knižnici tímovej lokality môžete zdieľať konkrétne dokumenty alebo priečinky s ľuďmi, ktorí nemajú inak prístup na lokalitu. Pri zdieľaní dokumentov a priečinkov, môžete sa rozhodnúť, či a umožnite ľuďom, upraviť alebo Zobraziť len ich.

Poznámka : Na zdieľanie dokumentov môžete tiež pozvať externých používateľov (ľudí, ktorí nie sú vo vašej sieti) – ako hostí alebo vytvorením a uverejnením hosťovských prepojení. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Zdieľanie dokumentov pomocou možnosti Získať prepojenie

Prepojenie na dokument, ktoré môžu zdieľať aj ďalší používatelia, môžete zdieľať pomocou možnosti Získať prepojenie. Možnosť Získať prepojenie je k dispozícii iba pre jednotlivé súbory, je to však najjednoduchší spôsob, ako zdieľať dokumenty so všetkými používateľmi vo vašej organizácii alebo zdieľať s ľuďmi externe (pokiaľ je externé zdieľanie na vašich lokalitách povolené).

 1. Prejdite do služby OneDrive for Business alebo do knižnice lokality obsahujúcej dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku získať prepojenie. Ak sa nezobrazuje, získať prepojenie, kliknite na položku zdieľať a potom kliknite na položku získať prepojenie.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu použitím možnosti Získať prepojenie
 3. Vyberte typ prepojenia, ktorý chcete vytvoriť.

  Snímka obrazovky výberu prepojenia

  Prepojenia na interné zdieľanie:

  • Upraviť prepojenie – vyžaduje sa konto. Ľudia vo vašej organizácii môžu dokument upraviť, kopírovať alebo stiahnuť.

  • Zobraziť prepojenie – vyžaduje sa konto. Ľudia vo vašej organizácii môžu dokument zobraziť, kopírovať alebo stiahnuť.

  Hosťovské prepojenia:

  • Upraviť prepojenie – nevyžaduje sa prihlásenie. Ľudia mimo vašej organizácie môžu dokument upraviť, kopírovať alebo stiahnuť.

  • Zobraziť prepojenie – nevyžaduje sa prihlásenie. Ľudia mimo vašej organizácie môžu dokument zobraziť, kopírovať alebo stiahnuť.

  Poznámky : Ak sa namiesto možností uvedených vyššie zobrazia len obmedzené možnosti prepojenia, možno je zdieľanie prepojení zakázané alebo nemáte povolenie na ich používanie. Informácie o povolení zdieľania nájdete v tomto videu: Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

  Ak je vypnutá Hosťovský prístup, uvidíte iba účtu požadované možnosti.

 4. Ak ste vybrali prepojenie typu Nevyžaduje sa prihlásenie a chcete nastaviť dátum uplynutia platnosti prepojenia, kliknite na položku Nastaviť dátum uplynutia platnosti a potom nastavte dátum uplynutia platnosti prepojenia, napríklad 30 dní. Prepojenia typu Vyžaduje sa konto majú časovo neobmedzenú platnosť, takže pre takéto prepojenia nie je možnosť nastaviť dátum uplynutia platnosti.

  Snímka obrazovky nastavenia uplynutia platnosti hosťovského prepojenia

 5. Ak chcete prepojenie skopírovať do schránky, kliknite na položku Kopírovať.

 6. Prilepte prepojenie do e-mailu a odošlite ho alebo ho uverejnite na príslušnej webovej lokalite, aby bolo k dispozícii pre ľudí, s ktorými chcete toto prepojenie zdieľať.

Poznámky : 

 • Prepojenia vytvorené pomocou možnosti Získať prepojenie nie sú rozpoznateľné pomocou vyhľadávania, takže ich môžu používať iba ľudia, ktorým niekto dané prepojenie poslal.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie sú hosťovské prepojenia, ktoré sú ideálne na externé zdieľanie. Tieto prepojenia sú v predvolenom nastavení služieb Office 365 k dispozícii, ale správcovia môžu externé zdieľanie na vašich lokalitách zakázať. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie môžete kedykoľvek odstrániť v dialógovom okne Zdieľať spomínanom v krokoch uvedených vyššie. Prepojenie ODSTRÁNIŤ nájdete napravo od tlačidla Kopírovať.

 • Správcovia lokality môžu obmedziť zdieľanie tak, aby súbory a lokality mohli zdieľať iba ich vlastníci. Informácie o tom, ako povoliť zdieľanie prepojení, nájdete v tomto videu: Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

Na začiatok stránky

Zdieľanie dokumentu alebo priečinka tak, že ľuďom pošlete pozvánku

Zdieľanie priečinkov alebo zdieľanie dokumentov, keď dostanete odkaz nie je k dispozícii, môžete pozvať ľudí.

 1. Prejdite do služby OneDrive for Business alebo do knižnice lokality obsahujúcej dokument alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom položky Zdieľať

 3. V dialógovom okne Zdieľať zadajte na karte Pozvať ľudí mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete zdieľať dokument alebo priečinok.

  Snímka obrazovky zobrazujúca zdieľanie súboru vo OneDrive for Business

 4. Vyberte nastavenie povolení, napríklad Môže upravovať.

  Vyberte nastavenie povolení pre používateľov pozvaných na zdieľanie dokumentu

 5. Ak chcete, môžete napísať správu, ktorá bude zahrnutá v e-maile odoslanom všetkým pozvaným. Tento e-mail obsahuje prepojenie na zdieľaný dokument.

 6. Ak nechcete odoslať e-mailu, zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku (možno budete musieť najprv kliknite na položku Zobraziť možnosti ).

 7. Kliknite na položku Zdieľať.

Poznámka : Ak je vypnutá Hosťovský prístup, sa nemusí zobraziť možnosť vyžadovať prihlásenie.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Ďalšie informácie o ukladaní a zdieľaní v Office 365 súborov

Odporúčania o tom, kam chcete ukladať súbory do Office 365 a postup na vykonanie nastavení, pozrite si tému Nastavenie služieb Office 365 ukladaní a zdieľaní súborov.

Zdieľanie dokumentov s obmedzenou skupinou ľudí

Ak chcete zdieľať viacero dokumentov s vybratými ľuďmi, máte niekoľko možností:

 • Vytvorenie skupiny (ak sa nachádzate v Office 365 a skupiny sú povolené)

 • Vytvorte priečinok a keď vytvárate dokumenty, ukladajte ich do tohto priečinka.

Vytvorenie skupiny (ak sa nachádzate v Office 365 a skupiny sú povolené)
 1. Na navigačnom paneli vedľa položky Skupiny kliknite na znak plus (+).

  Snímka obrazovky s postupom vytvorenia skupiny vo OneDrive for Business kliknutím na znamienko plus

 2. Zadajte názov skupiny a nastavte Ochranu osobných údajov na možnosť Verejné alebo Súkromné.

  Snímka obrazovky zobrazujúca zadanie mena a kliknutie na položku Vytvoriť na vytvorenie skupiny vo OneDrive for Business

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Do skupiny pridajte členov.

 5. Vo svojej skupine v hornej časti stránky kliknite na položku Súbory a prejdite do skupiny OneDrive.

  Snímka obrazovky so zobrazením kliknutia na súbory v skupine umožňujúceho prechod do skupiny vo OneDrive

 6. Súbory presuňte na stránku alebo kliknite na položku Nahrať.

Vytvorte priečinok a keď vytvárate dokumenty, ukladajte ich do tohto priečinka.
 1. Ak chcete vytvoriť priečinok, kliknite na položku Nové > Priečinok. Priečinok môžete zdieľať s inými ľuďmi už pri jeho vytváraní.

 2. Ak priečinok nezdieľate už pri jeho vytváraní, môžete zdieľať priečinok tak, že ľuďom pošlete pozvánku.

 3. Nahrajte alebo presuňte súbory do priečinka.

Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľov, s ktorými zdieľate dokument alebo priečinok

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a potom kliknite na položku Zdieľať.

 2. V dialógovom okne Zdieľať kliknite na položku Zdieľané s.

  Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať

 3. Ak zdieľate obsah s viacerými ľuďmi ako tými, ktorých mená sa zmestia na kartu, vyberte prepojenie Viac na konci zoznamu mien. Môžete sa posunúť v zozname nadol, aby sa zobrazili všetky mená.

  Tipy : Ak má knižnica, v ktorej pracujete, stĺpec Zdieľanie môžete kliknutím na ikonu ľudí otvoriť dialógové okno Zdieľať.

  Ikona Zdieľať pre dokument zdieľaný s dvomi alebo viacerými osobami

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania dokumentu alebo priečinka

Ak chcete, aby bol dokument alebo priečinok opäť súkromný, môžete jeho zdieľanie ukončiť.

 1. Kliknutím na ikonu ľudí dokumentu alebo priečinka otvorte dialógové okno Zdieľať.

  Ikona Zdieľať pre dokument zdieľaný s dvomi alebo viacerými osobami

 2. Na karte Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať vyberte možnosť Môže zobrazovať alebo Môže upravovať vedľa používateľa, s ktorým chcete ukončiť zdieľanie, a potom vyberte položku Ukončiť zdieľanie.

  Snímka obrazovky s postupom na ukončenie zdieľania s jednou osobou

 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie dokumentu so všetkými používateľmi naraz, vyberte možnosť UKONČIŤ ZDIEĽANIE pod zoznamom osôb, s ktorými dokument zdieľate.

  Snímka obrazovky s postupom na ukončenie zdieľania so všetkými

  Poznámka : Prepojenie UKONČIŤ ZDIEĽANIE, ktoré odstráni všetkých používateľov naraz, nie je k dispozícii pre priečinky. Ak chcete rýchlo ukončiť zdieľanie priečinka s mnohými používateľmi alebo skupinami, skúste toto: Kliknite na položku ROZŠÍRENÉ, pomocou začiarkavacích políčok vyberte používateľov alebo skupiny, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť povolenia používateľov.

Na začiatok stránky

Ďalšie spôsoby zdieľania dokumentu alebo priečinka so všetkými používateľmi v organizácii

Vo OneDrive for Business existujú viaceré spôsoby, ako zdieľať dokument so všetkými:

 • Použite dialógové okno Zdieľať. Postupujte podľa krokov popísaných vyššie na zdieľanie dokumentu alebo priečinka, do poľa Pozvať ľudí však zadajte text Všetci.

  Zdieľanie dokumentu so všetkými používateľmi pomocou dialógového okna zdieľania

 • Vytvorte priečinok Zdieľané s každým alebo podobne pomenovaný priečinok a vytvárané súbory umiestňujte do tohto priečinka. Priečinok vytvoríte kliknutím na položky Nové > Priečinok. Vytváraný priečinok môžete zdieľať s ostatnými používateľmi.

  Priečinok Zdieľané s každým vo OneDrive for Business

Poznámka : Je možné, že priečinok Zdieľané s každým už bol pre vás vytvorený.

Dialógové okno zdieľať vám umožní vybrať všetci okrem externých používateľov. Ak vaša organizácia povoľuje externé zdieľanie, zdieľanie "Všetci" zahŕňa externých používateľov: ľudia mimo vašej organizácie, ktorí už ste boli pozvaní na zdieľanie dokumentov ako hostí, vy alebo iní vo vašej organizácii.

Ak máte priečinok zdieľané s každým, ktorý bol vytvorený pre vás, každý prijímateľ dostane povolenie na úpravu dokumentov, ktoré ste zadali v priečinku zdieľané s každým, ak zmeníte nastavenie povolení, alebo ak váš OneDrive for Business bola vytvorená pred jún 2014. Ak váš OneDrive for Business bol vytvorený pred týmto dátumom, priečinok zdieľané s každým pracovať s povolenia iba na čítanie. Môžete zmeniť nastavenie kedykoľvek podľa pokynov na zdieľanie priečinkov v časti povolenia.

Na začiatok stránky

Ako nájdu ľudia dokumenty, ktoré zdieľam so všetkými?

Dokumenty, ktoré zdieľate so všetkými, sa nezobrazujú v ich zobrazení Zdieľané so mnou v službe OneDrive for Business. Prečo? Treba vziať do úvahy, že v závislosti od veľkosti organizácie môžu existovať stovky až tisícky dokumentov, ktoré sú zdieľané so všetkými. Tiež je možné, že e-mail s pozvánkou nebudete chcieť odoslať každému v organizácii.

Namiesto toho môžu ľudia nájsť tieto dokumenty takto:

 • Pomocou prepojenia, ktoré im odošlete priamo v e-maile.

  Webovú URL adresu každého dokumentu nájdete v jeho bubline.


  URL adresa dokumentu web

  Skopírujte a prilepte URL adresu do e-mailu adresovaného konkrétnym ľuďom, ktorých chcete informovať.

 • Pomocou vyhľadávacieho poľa vo OneDrive for Business.

  V tomto príklade chce Dana Hudecová hľadaním kľúčového výrazu „súdne prípady“ nájsť všetky relevantné dokumenty, ktoré sú s ňou zdieľané v jej organizácii.

  Hľadanie dokumentov zdieľaných s vami pomocou hľadania kľúčových slov

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!