Zdieľanie súborov alebo priečinkov v Office 365

Súbory a priečinky služieb Office 365 uložené vo OneDrive for Business sú súkromné dovtedy, kým sa ich nerozhodnete zdieľať. Podobne môžete chcieť zdieľať konkrétne súbory alebo priečinky v knižnici tímovej lokality s ľuďmi, ktorí inak na lokalitu nemajú prístup. Pri zdieľaní súborov a priečinkov sa môžete rozhodnúť, či ich daným ľuďom povolíte upravovať alebo len zobrazovať.

Poznámka : Súbory tiež môžete zdieľať s externými používateľmi (ľuďmi, ktorí nie sú vo vašej sieti) tak, že ich pozvete ako hostí alebo vytvoríte a uverejníte hosťovské prepojenia. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Zdieľanie súborov pomocou možnosti Získať prepojenie

Prepojenie na súbor, ktoré môžu zdieľať aj ďalší používatelia, môžete zdieľať pomocou možnosti Získať prepojenie. Možnosť Získať prepojenie je k dispozícii iba pre jednotlivé súbory, je to však najjednoduchší spôsob, ako zdieľať súbory so všetkými používateľmi vo vašej organizácii alebo zdieľať s ľuďmi externe (pokiaľ je externé zdieľanie na vašich lokalitách povolené).

 1. Prejdite do služby OneDrive for Business alebo do knižnice lokality obsahujúcej súbor, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Získať prepojenie. Ak sa položka Získať prepojenie nezobrazuje, kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Získať prepojenie.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu použitím možnosti Získať prepojenie
 3. Vyberte typ prepojenia, ktorý chcete vytvoriť.

  Snímka obrazovky výberu prepojenia

  Prepojenia na interné zdieľanie:

  • Prepojenie na úpravy – vyžaduje sa konto Po prihlásení môžu ľudia vo vašej organizácii súbor upraviť, kopírovať alebo stiahnuť.

  • Prepojenie na zobrazenie – vyžaduje sa konto Po prihlásení môžu ľudia vo vašej organizácii súbor zobraziť, kopírovať alebo stiahnuť.

  Hosťovské prepojenia:

  • Prepojenie na úpravy – nevyžaduje sa prihlásenie Ľudia mimo vašej organizácie môžu súbor upraviť, kopírovať alebo stiahnuť.

  • Prepojenie na zobrazenie – nevyžaduje sa prihlásenie Ľudia mimo vašej organizácie môžu súbor zobraziť, kopírovať alebo stiahnuť.

  Poznámky : Ak sa namiesto možností uvedených vyššie zobrazia len obmedzené možnosti prepojenia, možno je zdieľanie prepojení zakázané alebo nemáte povolenie na ich používanie. Informácie o povolení zdieľania nájdete v tomto videu: Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

  Ak je hosťovský prístup zakázaný, zobrazia sa len možnosti vyžadujúce konto.

 4. Ak ste vybrali prepojenie typu Nevyžaduje sa prihlásenie a chcete nastaviť dátum uplynutia platnosti prepojenia, kliknite na položku Nastaviť dátum uplynutia platnosti a potom nastavte dátum uplynutia platnosti prepojenia, napríklad 30 dní. Prepojenia typu Vyžaduje sa konto majú časovo neobmedzenú platnosť, takže pre takéto prepojenia nie je možnosť nastaviť dátum uplynutia platnosti.

  Snímka obrazovky nastavenia uplynutia platnosti hosťovského prepojenia

 5. Ak chcete prepojenie skopírovať do schránky, kliknite na položku Kopírovať.

 6. Prilepte prepojenie do e-mailu a odošlite ho alebo ho uverejnite na príslušnej webovej lokalite, aby bolo k dispozícii pre ľudí, s ktorými chcete toto prepojenie zdieľať.

Poznámky : 

 • Prepojenia vytvorené pomocou možnosti Získať prepojenie nie sú rozpoznateľné pomocou vyhľadávania, takže ich môžu používať iba ľudia, ktorým niekto dané prepojenie poslal.

 • Prepojenia typu Vyžaduje sa konto sú určené na zdieľanie v rámci organizácie. Príjemcovia sa preto musia prihlásiť pomocou svojho mena používateľa a hesla poskytnutého organizáciou. Keď používateľ otvorí prepojenie na zdieľanie, získa povolenia pre danú položku a pridá sa do zoznamu prístupových práv.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie sú hosťovské prepojenia, ktoré sú ideálne na externé zdieľanie. Tieto prepojenia sú v predvolenom nastavení služieb Office 365 k dispozícii, ale správcovia môžu externé zdieľanie na vašich lokalitách zakázať. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie môžete kedykoľvek odstrániť v dialógovom okne Zdieľať spomínanom v krokoch uvedených vyššie. Prepojenie ODSTRÁNIŤ nájdete napravo od tlačidla Kopírovať.

 • Správcovia lokality môžu obmedziť zdieľanie tak, aby súbory a lokality mohli zdieľať iba ich vlastníci. Informácie o tom, ako povoliť zdieľanie prepojení, nájdete v tomto videu: Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

Na začiatok stránky

Zdieľanie súboru alebo priečinka pozvaním ľudí

Keď možnosť Získať prepojenie nie je k dispozícii, priečinky alebo súbory môžete zdieľať pozvaním ľudí.

 1. Prejdite do služby OneDrive for Business alebo do knižnice lokality obsahujúcej súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom položky Zdieľať

 3. V dialógovom okne Zdieľanie zadajte na karte Pozvať ľudí mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete zdieľať súbor alebo priečinok.

  Snímka obrazovky zobrazujúca zdieľanie súboru vo OneDrive for Business

 4. Vyberte nastavenie povolení, napríklad Môže upravovať.

  Vyberte nastavenie povolení pre používateľov pozvaných na zdieľanie dokumentu

 5. Ak chcete, môžete napísať správu, ktorá bude zahrnutá v e-maile odoslanom všetkým pozvaným. Tento e-mail obsahuje prepojenie na zdieľaný súbor.

 6. Ak nechcete odoslať e-mail, zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku (možno bude najskôr potrebné kliknúť na položku Zobraziť možnosti).

 7. Kliknite na položku Zdieľať.

Poznámka : Ak je hosťovský prístup zakázaný, je možné, že možnosť Vyžadovať prihlásenie sa nezobrazí.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Ďalšie informácie o ukladaní a zdieľaní súborov v Office 365

Odporúčania týkajúce sa miesta ukladania súborov v Office 365 a postup na vykonanie nastavení nájdete v téme Nastavenie ukladania a zdieľania súborov v Office 365.

Zdieľanie súborov s obmedzenou skupinou ľudí

Ak chcete zdieľať viacero súborov s vybratými ľuďmi, máte dve možností:

 • môžete vytvoriť skupinu (ak ste v službách Office 365 a Skupiny sú povolené),

 • môžete vytvoriť priečinok a uložiť vytvorené súbory do tohto priečinka.

Vytvorenie skupiny (ak ste v službách Office 365 a Skupiny sú povolené)
 1. Na navigačnom paneli vedľa položky Skupiny kliknite na znak plus (+).

  Snímka obrazovky s postupom vytvorenia skupiny vo OneDrive for Business kliknutím na znamienko plus

 2. Zadajte názov skupiny a nastavte Ochranu osobných údajov na možnosť Verejné alebo Súkromné.

  Snímka obrazovky zobrazujúca zadanie mena a kliknutie na položku Vytvoriť na vytvorenie skupiny vo OneDrive for Business

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Do skupiny pridajte členov.

 5. Vo svojej skupine v hornej časti stránky kliknite na položku Súbory a prejdite do skupiny OneDrive.

  Snímka obrazovky so zobrazením kliknutia na súbory v skupine umožňujúceho prechod do skupiny vo OneDrive

 6. Súbory presuňte na stránku alebo kliknite na položku Nahrať.

Vytvorenie priečinka a uloženie vytvorených súborov do tohto priečinka
 1. Ak chcete vytvoriť priečinok, kliknite na položku Nové > Priečinok. Priečinok môžete zdieľať s inými ľuďmi už pri jeho vytváraní.

 2. Ak priečinok nezdieľate už pri jeho vytváraní, môžete zdieľať priečinok tak, že ľuďom pošlete pozvánku.

 3. Nahrajte alebo presuňte súbory do priečinka.

Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľov, s ktorými zdieľate súbor alebo priečinok

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Zdieľať.

 2. V dialógovom okne Zdieľať kliknite na položku Zdieľané s.

  Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať

 3. Ak zdieľate obsah s viacerými ľuďmi ako tými, ktorých mená sa zmestia na kartu, vyberte prepojenie Viac na konci zoznamu mien. Môžete sa posunúť v zozname nadol, aby sa zobrazili všetky mená.

  Tipy : Ak má knižnica, v ktorej pracujete, stĺpec Zdieľanie môžete kliknutím na ikonu ľudí otvoriť dialógové okno Zdieľať.

  Ikona Zdieľať pre dokument zdieľaný s dvomi alebo viacerými osobami

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania súboru alebo priečinka

Ak chcete, aby bol súbor alebo priečinok opäť súkromný, môžete jeho zdieľanie ukončiť.

 1. Kliknutím na ikonu ľudí pre súbor alebo priečinok otvorte dialógové okno Zdieľanie.

  Ikona Zdieľať pre dokument zdieľaný s dvomi alebo viacerými osobami

 2. Na karte Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať vyberte možnosť Môže zobrazovať alebo Môže upravovať vedľa používateľa, s ktorým chcete ukončiť zdieľanie, a potom vyberte položku Ukončiť zdieľanie.

  Snímka obrazovky s postupom na ukončenie zdieľania s jednou osobou

 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie súboru so všetkými používateľmi naraz, vyberte možnosť UKONČIŤ ZDIEĽANIE uvedenú pod zoznamom osôb, s ktorými dokument zdieľate.

  Snímka obrazovky s postupom na ukončenie zdieľania so všetkými

  Poznámka : Prepojenie UKONČIŤ ZDIEĽANIE, ktoré odstráni všetkých používateľov naraz, nie je k dispozícii pre priečinky. Ak chcete rýchlo ukončiť zdieľanie priečinka s mnohými používateľmi alebo skupinami, skúste toto: Kliknite na položku ROZŠÍRENÉ, pomocou začiarkavacích políčok vyberte používateľov alebo skupiny, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť povolenia používateľov.

Na začiatok stránky

Ďalšie spôsoby zdieľania súboru alebo priečinka so všetkými používateľmi v organizácii

Vo OneDrive for Business existujú viaceré spôsoby, ako zdieľať súbor so všetkými:

 • Použite dialógové okno Zdieľanie. Postupujte podľa vyššie popísaných krokov na zdieľanie súboru alebo priečinka, do poľa Pozvať ľudí však zadajte text Všetci.

  Zdieľanie dokumentu so všetkými používateľmi pomocou dialógového okna zdieľania

 • Vytvorte priečinok Zdieľané s každým alebo podobne pomenovaný priečinok a vytvárané súbory umiestňujte do tohto priečinka. Priečinok vytvoríte kliknutím na položky Nové > Priečinok. Vytváraný priečinok môžete zdieľať s ostatnými používateľmi.

  Priečinok Zdieľané s každým vo OneDrive for Business

Poznámka : Je možné, že priečinok Zdieľané s každým už bol pre vás vytvorený.

V dialógovom okne Zdieľanie môžete vybrať možnosť Všetci okrem externých používateľov. Ak vaša organizácia umožňuje externé zdieľanie, zdieľanie so všetkými zahŕňa externých používateľov: ľudí mimo organizácie, ktorých ste už v minulosti vy alebo iní používatelia z vašej organizácie pozvali na zdieľanie súborov ako hostí.

Ak máte priečinok Zdieľané s každým, ktorý bol pre vás vytvorený, každý dostane povolenie na úpravu dokumentov, ktoré vložíte do priečinka Zdieľané s každým, pokiaľ nezmeníte nastavenie povolení alebo pokiaľ nebola služba OneDrive for Business vytvorená pred júnom 2014. Ak bola služba OneDrive for Business vytvorená pred týmto dátumom, priečinok Zdieľané s každým bude prístupný len s povolením iba na zobrazenie. Nastavenie povolení môžete kedykoľvek zmeniť podľa pokynov na zdieľanie priečinka uvedených vyššie v tomto článku.

Na začiatok stránky

Ako nájdu ľudia súbory, ktoré zdieľam so všetkými?

Súbory, ktoré zdieľate so všetkými, sa nezobrazujú v ich zobrazení Zdieľané so mnou vo OneDrive for Business. Prečo? Treba vziať do úvahy, že v závislosti od veľkosti organizácie môžu existovať stovky až tisícky súborov, ktoré sú zdieľané s každým. Tiež je možné, že e-mail s pozvánkou na zdieľanie nebudete chcieť odoslať každému v organizácii.

Namiesto toho môžu ľudia nájsť tieto súbory takto:

 • Pomocou prepojenia, ktoré im odošlete priamo v e-maile.

  Webovú URL adresu ľubovoľného súboru nájdete v jeho bubline.


  URL adresa dokumentu web

  Skopírujte a prilepte URL adresu do e-mailu adresovaného konkrétnym ľuďom, ktorých chcete informovať.

 • Pomocou vyhľadávacieho poľa vo OneDrive for Business.

  V tomto príklade chce Dana Hudecová hľadaním kľúčového výrazu „súdne prípady“ nájsť všetky relevantné súbory, ktoré sú s ňou zdieľané v jej organizácii.

  Hľadanie dokumentov zdieľaných s vami pomocou hľadania kľúčových slov

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×