Zdieľanie predplatného na Office 365 Home až so štyrmi ľuďmi

Keď si predplatíte Office 365 Home, výhody svojho predplatného môžete zdieľať až so štyrmi členmi domácnosti. Ak chcete predplatné na Office 365 Home zdieľať, odošlite správu osobe, ktorú chcete pozvať. Pozvánku jej môžete odoslať na ľubovoľnú e-mailovú adresu, na konto rodiny v Microsofte či na Facebooku. Pozvaná osoba však bude môcť predplatné začať používať až vtedy, keď bude prihlásená so svojím kontom Microsoft. Ak konto Microsoft ešte nemá, môže si ho vytvoriť na prihlasovacej stránke.

Každá osoba, ktorú pozvete, získa vlastnú stránku Moje konto Office, prostredníctvom ktorej si môže Office nainštalovať. Osoby, ktorým pozvánku odošlete, ju môžu prijať do 30 dní, potom platnosť pozvánky uplynie.

Poznámka : Keď zdieľate svoje predplatné, osoby, s ktorými ho zdieľate, môžu používať všetky vaše dostupné inštalácie – nemusia sa obmedziť len na jednu inštaláciu. Ak chcete, aby používali len jednu alebo dve inštalácie, informujte ich o tom.

Ak si chcete Office 365 Home nainštalovať v ďalšom zariadení, nie je potrebné, aby ste predplatné na Office 365 Home zdieľali sami so sebou. Jednoducho navštívte svoju stránku Moje konto balíka Office a vyberte položku Inštalovať.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Čo vás zaujíma?

 1. Prihláste sa na stránke Moje konto Office. Nezabudnite použiť rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili pri nastavovaní svojho predplatného.

 2. V časti Zdieľať Office 365 vyberte položku Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 3. V časti Zdieľanie výhod predplatného vyberte možnosť Pridať používateľa.

  Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zobrazené prepojenie Pridať používateľa.
 4. Vyberte možnosť E-mail, zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete predplatné zdieľať, a vyberte položku Odoslať pozvánku.

  Časť E-mail s tlačidlom Odoslať pozvánku v dialógovom okne Pridanie používateľa.

  Dôležité : Pozvánka sa odošle zo stránky Moje konto Office (myaccount@microsoft.com). Ak pozvaná osoba pozvánku nedostane, požiadajte ju, aby v priečinku Nevyžiadaná pošta vyhľadala správu, ktorá ma v predmete text Office 365.

Ak ste do Rodiny v Microsofte niekoho pridali, môžete s ním zdieľať svoje predplatné. Ďalšie informácie o Rodine v Microsofte.

 1. Prihláste sa na stránke Moje konto Office. Nezabudnite použiť rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili pri nastavovaní svojho predplatného.

 2. V časti Zdieľať Office 365 vyberte položku Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 3. V časti Zdieľanie výhod predplatného vyberte možnosť Pridať používateľa.

  Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zobrazené prepojenie Pridať používateľa.
 4. Vyberte možnosť Zdieľanie s rodinou v Microsofte, vyberte jedného alebo viacerých členov a potom vyberte položku Pridať vybratých ľudí. Ak neskôr do Rodiny v Microsofte pridáte ďalšie osoby, zopakovaním týchto krokov môžete zdieľať predplatné aj s nimi.

  Detail časti Zdieľanie s rodinou v Microsofte s tlačidlom Pridať vybratých ľudí v dialógovom okne Pridanie používateľa.

 1. Prihláste sa na stránke Moje konto Office. Nezabudnite použiť rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili pri nastavovaní svojho predplatného.

 2. V časti Zdieľať Office 365 vyberte položku Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 3. V časti Zdieľanie výhod predplatného vyberte možnosť Pridať používateľa.

  Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zobrazené prepojenie Pridať používateľa.
 4. Vyberte možnosť Facebook > Odoslať pozvánku cez Facebook, potom sa prihláste do svojho konta a odošlite pozvánku.

  Detail časti Facebook s tlačidlom Odoslať pozvánku cez Facebook v dialógovom okne Pridanie používateľa.

  Dôležité : Keď vyberiete túto možnosť, môžete zdieľate svoje predplatné len s jednou osobou naraz. Ak chcete zdieľať cez Facebook predplatné s viacerými používateľmi naraz, budete musieť odoslať pozvánku osobitne každému z nich.

Môžete vytvoriť prepojenie, skopírovať ho a následne odoslať v správe.

 1. Prihláste sa na stránke Moje konto Office. Nezabudnite použiť rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili pri nastavovaní svojho predplatného.

 2. V časti Zdieľať Office 365 vyberte položku Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 3. V časti Zdieľanie výhod predplatného vyberte možnosť Pridať používateľa.

  Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zobrazené prepojenie Pridať používateľa.
 4. Vyberte možnosť Získať prepojenie, aby ste mohli skopírovať a do správy prilepiť jedinečné prepojenie. Ak chcete prostredníctvom prepojenia zdieľať predplatné s viacerými osobami, pre každú osobu je potrebné vytvoriť osobitné prepojenie.

  Detail časti Získanie prepojenia v dialógovom okne Pridanie používateľa.

V prípade potreby môžete pozvánku odoslať znova, prípadne ju môžete odoslať aj z iného e-mailového konta. Poznámku môžete tiež odstrániť, a to ešte skôr, než ju niekto prijme.

 1. Na stránke Moje konto balíka Office vyberte možnosť Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 2. V časti Zdieľanie výhod predplatného vyberte pod menom používateľa položku Spravovať.

  Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zdieľaný používateľ zobrazený ako čakajúci.
 3. V dialógovom okne vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na opätovné odoslanie pozvánky vyberte položky E-mail > Znova odoslať pozvánku.

  • Ak chcete odoslať pozvánku cez Facebook, vyberte položky Facebook > Odoslať pozvánku cez Facebook.

  • Ak chcete pozvánku odvolať, vyberte položku Odvolať túto pozvánku.

  Dialógové okno čakajúcej pozvánky s možnosťami opätovného odoslania prepojenia cez e-mail, Rodinu v Microsofte, Facebook alebo vlastné prepojenie a s prepojením na jej zrušenie.

Keď budete svoje predplatné s niekým zdieľať, až do prijatia vašej pozvánky sa stav tejto osoby bude zobrazovať ako Čaká sa. Ak sa pri mene tohto používateľa stav Čaká sa nezobrazuje, v prehliadači obnovte stránku. Ak osoba nevie vami odoslanú pozvánku na zdieľanie nájsť, pozrite si tému Nie je možné nájsť pozvánku na zdieľanie služieb Office 365 Home.

 1. Na stránke Moje konto Office vyberte možnosť Zdieľať Office 365.

  Časť Zdieľať Office 365 na stránke Moje konto pred zdieľaním predplatného s ľubovoľným používateľom.
 2. Prehľadajte časť Zdieľanie výhod predplatného:

  • Ak osoba pozvánku prijala, zobrazí sa vám jej meno a pod ním prepojenie Odstrániť

   Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je pod obrázkom používateľa zobrazené prepojenie Odstrániť.
  • Ak osoba pozvánku ešte neprijala, nad e-mailovou adresou sa zobrazí stav Čaká sa a pod ňou sa zobrazí prepojenie Spravovať.

   Časť Zdieľanie výhod predplatného na stránke Zdieľanie služieb Office 365, na ktorej je zdieľaný používateľ zobrazený ako čakajúci.

Ak chcete, môžete zistiť, kto vo vašom zdieľanom predplatnom Office nainštaloval a tiež počet používaných inštalácií. Ak sa všetky vaše dostupné inštalácie aktuálne používajú a chcete jednu z týchto inštalácií uvoľniť a použiť ju v inom zariadení, môžete v konkrétnom zariadení deaktivovať inštaláciu. Môžete tiež ukončiť zdieľanie predplatného s niektorou osobou.

 1. Na stránke Moje konto Office vyberte položku Inštalovať.

  Časť Inštalovať na stránke Moje konto Office.
 2. V časti Informácie o inštalácii nájdete informácie o tom, kto Office nainštaloval, dokonca aj názov zariadenia a dátum inštalácie.

  Stránka Inštalácia zobrazujúca názov počítača a meno osoby, ktorá Office nainštalovala.

Výhody zdieľania predplatného na Office 365 Home

Keď zdieľate svoje predplatné na Office 365 Home, každý používateľ získa:

 • Všetky dostupné inštalácie balíka Office pre PC, Mac, tablety a smartfóny.

 • Osobnú stránku Moje konto balíka Office, kde si môže nainštalovať Office, ako aj zobraziť a spravovať vlastné inštalácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Prihlásenie na stránku Moje konto a inštalácia a spravovanie balíka Office.

 • 1 TB vlastného ukladacieho priestoru vo OneDrive zdarma. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o OneDrive v téme Najčastejšie otázky o Office 365.

  Poznámka : Ľudia, s ktorými zdieľate svoje predplatné na Office 365 Home, nemajú prístup k vášmu osobnému ukladaciemu priestoru vo OneDrive, ak s nimi nezdieľate konkrétne súbory alebo priečinky.

 • 60 minút na volanie cez Skype mesačne na hovory na mobilné telefóny v ôsmich krajinách a na pevné linky vo viac ako 60 krajinách (len na trhoch, kde je Skype k dispozícii). Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o minútach na volanie cez Skype v téme Najčastejšie otázky o Office 365.

Čo ak nie sú k dispozícii žiadne inštalácie?

Ak nie sú pre vaše predplatné na Office 365 Home k dispozícii žiadne inštalácie, môžete spraviť niečo z tohto:

 • Deaktivácia niektorej inštalácie    Ak nieto, s kým zdieľate, používa viac inštalácií balíka Office, než chcete, môžete inštalácie deaktivovať a sprístupniť ich na zdieľanie s ostatnými. Deaktivovaním inštalácie sa používateľ neodstráni z vášho predplatného. Inštalácia v konkrétnom zariadení sa len prepne do režimu iba na čítanie. Osoba, s ktorou ste predplatné zdieľali, môže aj naďalej zobrazovať a tlačiť svoje súbory balíka Office. Nemôže ich však upravovať ani vytvárať nové. Naďalej si môže nechať dodatočný ukladací priestor vo OneDrive a používať vaše inštalácie balíka Office, ak budú k dispozícii ďalšie.

 • Odstránenie používateľa z vášho predplatného    V prípade potreby tiež môžete niekoho odstrániť zo svojho predplatného. Ak niekoho odstránite, táto osoba príde o všetky výhody vášho predplatného, ako je napríklad dodatočný ukladací priestor vo OneDrive a možnosť používať vaše inštalácie balíka Office.

Pozrite tiež

Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×