Zdieľanie kalendára Outlooku s inými ľuďmi

Informácie v kalendári môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou programu Microsoft Outlook 2010 tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom e-mailu,

 • prostredníctvom kont na Microsoft Exchange Serveri,

 • publikovaním kalendára online.

Čo vás zaujíma?

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom e-mailu

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom konta na Microsoft Exchange Serveri

Zdieľanie kalendára jeho publikovaním online

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom e-mailu

Kalendáre zdieľané prostredníctvom e-mailu príjemcovi prídu do doručenej pošty ako príloha e-mailovej správy. Snímka kalendára sa zobrazí v tele správy. Pred odoslaním môžete snímku kalendára upraviť podľa potreby. Môžete napríklad zmeniť typ písma alebo zvýrazniť dni či plánované činnosti.

Odoslanie kalendára e-mailom:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Zdieľať na položku Odoslať kalendár e-mailom.

 2. V poli Kalendár kliknite na kalendár, ktorý chcete odoslať.

 3. V poli Rozsah dátumov kliknite na časový úsek, ktorý sa má v kalendári zobrazovať.

 4. Zadajte alebo vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Používateľ programu Outlook 2010, ktorému sa kalendár doručí e-mailom, si môže vybrať, či chce otvoriť snímku kalendára v Outlooku. Snímka kalendára a aktuálny kalendár príjemcu sa tak zobrazia v režime vedľa seba alebo v režime prekrytia.

Na začiatok stránky

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom konta na Microsoft Exchange Serveri

Microsoft Exchange Server umožňuje zdieľať kalendár s ostatnými používateľmi, ktorí majú konto Exchange. Vaše kalendáre sa zobrazia iba používateľom, ktorým ste udelili povolenia. Ak vám iný používateľ, ktorého kalendár chcete otvoriť, neudelil povolenie na zobrazenie kalendára, v Outlooku sa zobrazí výzva, aby ste tohto používateľa požiadali o potrebné povolenie.

Pri prvom prístupe k zdieľanému kalendáru sa kalendár pridá do zoznamu Zdieľané kalendáre na navigačná tabla, kde si ho môžete zobraziť, keď k nemu najbližšie budete chcieť mať prístup.

Zdieľanie kalendára s iným používateľom s kontom Exchange:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Zdieľať na položku Zdieľať kalendár.

 2. V zobrazenom okne Pozvanie na zdieľanie zadajte osobu, s ktorou chcete kalendár zdieľať, do poľa Komu.

 3. Zadajte alebo vyberte ľubovoľné ďalšie možnosti ako pri odosielaní e-mailovej správy.

Príjemca dostane e-mailové oznámenie, že zdieľate svoj kalendár. Príjemcu môžete tiež požiadať, aby s vami zdieľal svoj kalendár na serveri Exchange.

Tip    Ak chcete zdieľať kalendár, ktorý ste vytvorili, no nie je vaším predvoleným kalendárom, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára a potom kliknite na položku Zdieľať názov kalendára.

Na začiatok stránky

Zdieľanie kalendára jeho publikovaním online

Svoj predvolený kalendár programu Outlook 2010 môžete publikovať na internete, kde si ho môže pozrieť viac ľudí. Na publikovanie internetového kalendára nemusí mať konto Exchange ani publikujúci používateľ, ani používateľ, ktorý si kalendár chce pozrieť.

 • Publikovanie v službe Outlook.com    Svoj outlookový kalendár publikujte v službe Outlook.com a zdieľajte ho s ostatnými.

Ak chcete svoj outlookový kalendár zdieľať v službe Outlook.com, uložte ho vo formáte iCalendar (súbor .ics), naimportujte ho do služby Outlook.com a nakoniec ho zdieľajte s ľuďmi, ktorí si ho potrebujú pozrieť.

Kalendár uložíte vo formáte .ics jeho výberom v Outlooku, kliknutím na položky Súbor > Uložiť kalendár a výberom typu súboru Formát iCalendar.

Nemáte konto Outlook.com? Zistite, ako ho vytvoriť na lokalite Outlook.com.

 • Publikovanie na serveri WebDAV    Ak máte prístup na webový server, ktorý podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), môžete namiesto toho zvoliť publikovanie kalendárov na tomto serveri.

V predvolenom kalendári na karte Domov v skupine Zdieľať kliknite na položku Publikovať online a potom kliknite na položku Publikovať na serveri WebDAV. Ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie kalendára na serveri WebDAV.

Váš poskytovateľ internetových služieb môže poskytovať funkcie a nástroje, ktoré vám kalendár umožnia publikovať ako webovú stránku. Informácie o dostupnosti takýchto funkcií vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk