Zdieľanie priečinkov úloh s ostatnými

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto funkcia vyžaduje konto servera Microsoft Exchange alebo Microsoft Office 365. Väčšina domácich a osobných kont Nepoužívajte Microsoft Exchange alebo Microsoft Office 365.

Pri použití s kontom Microsoft Exchange, môžete zdieľať úlohy s inými používateľmi. Zdieľanie úlohy nie je obmedzené na len predvolený priečinok úlohy vytvorenej vo všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Napríklad, môžete vytvoriť priečinok úloh pre konkrétny projekt. Potom môžete zdieľať prístup do priečinka úlohy so svojimi kolegami tak, aby sa môžu skontrolovať zoznam úloh.

Zdieľanie predvoleného priečinka úlohy s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table.

  Predvolený priečinok je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy. Ak máte viacero priečinkov, skontrolujte, či ste vybrali predvolený priečinok úlohy.

 2. Kliknite na položky priečinok >Zdieľať úlohy

 3. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

  Skontrolujte, či príjemca povolenie na zobrazenie priečinka úlohy je začiarknuté políčko.

 4. Voliteľne môžete zmeniť Predmet.

 5. Voliteľne môžete vyžiadať povolenia na zobrazenie príjemcu predvolený priečinok úlohy. Urobíte to tak, začiarknite políčko požadovať povolenie na zobrazenie priečinka úlohy príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup do iného priečinka ako predvolený priečinok úlohy úlohy, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup do určitého priečinka.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table.

  Predvolený priečinok je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy. Ak máte viacero priečinkov, skontrolujte, či ste vybrali predvolený priečinok úlohy.

 2. Kliknite na položky priečinok >povolenia pre priečinok.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a výberom možností v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky, ktoré môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny pre vlastné pracovné priečinky, ktoré vytvoríte.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ukážte na položku zdieľať > Zdieľať úlohy.

 3. Do poľa Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 4. Voliteľne môžete zmeniť Predmet.

 5. Voliteľne môžete udeliť povolenia na základe zmeniť svoje úlohy položky začiarknutím políčka príjemca môže pridať, upraviť, a odstránenie položiek z tohto priečinka úlohy.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky, ktoré môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny pre vlastné pracovné priečinky, ktoré vytvoríte.

 1. Kliknite na položku úlohy na navigačnej table a kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ukážte na položky zdieľať > povolenia pre priečinok.

 3. Na karte povolenia v poli názov kliknite na položku predvolené.

 4. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a výberom možností v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Pri použití s kontom Microsoft Exchange, môžete zdieľať úlohy s inými používateľmi. Zdieľanie úlohy nie je obmedzené na len predvolený priečinok úlohy vytvorenej vo všetkých profilov programu Outlook. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky a vyberte, ktorý z týchto priečinkov na zdieľanie. Napríklad, môžete vytvoriť priečinok úloh pre konkrétny projekt. Potom môžete zdieľať prístup do priečinka úlohy so svojimi kolegami tak, aby sa môžu skontrolovať zoznam úloh.

Lepšie skúsenosti s úlohou zdieľanie, vrátane delegujúci vlastníctvo úloh, odporúčame používať funkciu úlohy Windows SharePoint Services 3.0. Úloh SharePointu možno zobraziť z v rámci Microsoft Office Outlook 2007.

Tip: Všetky správy, kontaktu alebo úlohy v programe Outlook môžete označenú súkromných tak, aby iní sa nezobrazí položka pri zdieľaní priečinkov.

Zdieľanie úloh funguje prostredníctvom pozvánky na zdieľanie a zdieľanie žiadosť o e-mailových správ. Pozvánky na zdieľanie poskytujú príjemcom prístup do priečinka úlohy. Keď odosielate pozvanie na zdieľanie pre váš predvolený priečinok úlohy, môžete položiť či príjemca zdieľať ich predvolený priečinok úlohy.

Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k príjemcu vytvorený priečinok úlohy – nie ich predvolený priečinok úlohy, musíte poslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na používanie tohto konkrétneho priečinka. Príjemca vám môže poslať pozvanie na zdieľanie pre priečinok neštandardné úlohy.

Zdieľanie predvoleného priečinka úlohy s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. V časti úlohy na navigačnej table kliknite na položku Moje úlohy zdieľať priečinok.

  Poznámka: Ak používate na navigačnej table v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Navigačnej table a potom kliknite na položku Moje úlohy zdieľať priečinok.

 2. V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 3. Voliteľne môžete zmeniť Predmet.

 4. Voliteľne môžete vyžiadať povolenia na zobrazenie príjemcu predvolený priečinok úlohy. Urobíte to tak, začiarknite políčko požadovať povolenie na zobrazenie priečinka úlohy príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup do iného priečinka ako predvolený priečinok úlohy úlohy, musíte odoslať e-mailovú správu so žiadosťou o povolenie na prístup do určitého priečinka.

 5. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 6. Kliknite na položku Odoslať.

 7. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť.

 1. V časti úlohy na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok úlohy.

  Toto je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy.

 2. Ak používate na navigačnej table v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok úlohy.

  Toto je zvyčajne v časti Moje úlohy zobrazené ako úlohy.

 3. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 4. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 5. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a výberom možností v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky, ktoré môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny pre vlastné pracovné priečinky, ktoré vytvoríte.

 1. V časti úlohy na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu priečinok, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate na navigačnej table v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Navigačnej table a kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zdieľať názov priečinka.

 3. Do poľa Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 4. Voliteľne môžete zmeniť Predmet.

 5. Voliteľne môžete udeliť povolenia na základe zmeniť svoje úlohy položky začiarknutím políčka príjemca môže pridať, upraviť, a odstránenie položiek z tohto priečinka úlohy.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Predvolený priečinok úlohy v programe Outlook je vytvorený v každom profile programu Outlook. Tento priečinok nie je možné premenovať alebo odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie úlohy priečinky, ktoré môžete premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny pre vlastné pracovné priečinky, ktoré vytvoríte.

 1. V časti úlohy na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši úlohy priečinok, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate na navigačnej table v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Navigačnej table a kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

  Vysvetlenie úrovní povolení

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadna

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím políčok a výberom možností v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Môžete zmeniť alebo kedykoľvek zrušiť niekoho povolenia na prístup k vašim priečinkom úlohy.

 1. V časti úlohy na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úlohy, pre ktorú chcete zmeniť povolenia.

  Poznámka: Ak používate na navigačnej table v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Navigačnej table a potom kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok úloh, pre ktorú chcete zmeniť povolenia.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Zmena povolení pre všetkých používateľov   

   1. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

   2. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

    Vysvetlenie úrovní povolení

    Pomocou tejto Hotovo na úrovni (alebo úlohu)

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím políčok a výberom možností v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

  • Zmena povolení pre jednu osobu   

   1. Na karte povolenia v poli meno kliknite na meno osoby, ktorej chcete zmeniť prístup.

   2. V časti povolenia v zozname Úroveň povolení vyberte položku úrovne povolení.

    Vysvetlenie úrovní povolení

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadna

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím políčok a vybratím možnosti podľa vášho výberu v časti povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

   3. Opakujte krok 2 pre každú osobu, uvedené ktorých prístup, ktoré chcete upraviť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×