Zdieľanie poznámkového bloku na lokalite SharePoint

Ak vaša organizácia používa SharePoint, môžete ho použiť na ukladanie poznámkových blokov programu OneNote v rámci celého tímu na jednom centrálnom mieste. Každú zmenu, ktorú vykonáte vy alebo niektorý spolupracovník, OneNote automaticky uloží a synchronizuje s poznámkami v SharePointe.

Dôležité : Na sharepointovej lokalite potrebujú všetci členovia tímu povolenie na čítanie a zápis. Ak príslušné povolenia nemáte, kontaktujte správcu systému.

Ak povolenia máte, postupujte takto:

 1. Vo OneNote 2016 kliknite na položky Súbor > Nové > SharePoint.

  Poznámka : Ak sa SharePoint v zozname nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenia alebo vaša tímová lokalita môže mať iný názov. Vyhľadajte logo SharePointu alebo vyhľadajte svoju tímovú lokalitu SharePoint v časti Iné webové lokality.

 2. Vpravo v časti SharePoint kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Prejdite do knižnice dokumentov na sharepointovej lokalite, na ktorej chcete uložiť tímový poznámkový blok.

 4. Do poľa Názov poznámkového bloku zadajte výstižný názov a kliknite na položku Vytvoriť.

Po vytvorení poznámkového bloku môžete svojim spolupracovníkom odoslať e-mail s prepojením naň. Každý s povolením na zápis na sharepointovej lokalite bude môcť zobrazovať a upravovať poznámky.

Ak chcete byť upozornení na každú aktualizáciu poznámok v SharePointe, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V prehliadači prejdite do knižnice dokumentov s daným poznámkovým blokom.

 2. Kliknutím na šípku vedľa priečinka s poznámkovým blokom otvorte rozbaľovací zoznam a kliknite na položku Upozorniť.

 3. V dialógovom okne Nové upozornenie vyberte požadovanú možnosť upozornenia. Ak napríklad nechcete spolupracovníkov zaťažovať množstvom upozornení na zmeny, môžete vybrať možnosť denných upozornení.

Obsah tohto článku

Používanie zdieľaných poznámkových blokov s lokalitami SharePoint

Vytvorenie nového zdieľaného poznámkového bloku v knižnici SharePoint

Používanie zdieľaných poznámkových blokov s lokalitami SharePoint

Používaním zdieľaného poznámkového bloku s lokalitou SharePoint môžete zdieľať informácie s ostatnými. Váš tím môže použiť zdieľaný poznámkový blok napríklad na:

 • diskusiu o projekte,

 • zhromažďovanie referenčných materiálov,

 • záznam a zdieľanie zápisnice zo schôdze,

 • tvorbu zoznamu úloh.

Keď sú poznámkové bloky programu Office OneNote 2007 uložené v zdieľanom umiestnení, napríklad v knižnici SharePoint, k zdieľaným poznámkam majú prístup viacerí používatelia súčasne, ktorí do nich môžu zároveň aj priebežne prispievať. Knižnica je centrálne umiestnenie na lokalite SharePoint, kde ľudia ukladajú a spravujú svoje súbory.

Keď zdieľate poznámkový blok na lokalite SharePoint, môžete použiť funkcie knižnice na spravovanie a zdieľanie vašich poznámkových blokov. Môžete určiť, kto má prístup k poznámkovému bloku a môže doň prispievať. Podrobnejšie informácie o poznámkovom bloku a jeho stranách, ako napríklad názov oddelenia či číslo projektu, si môžete uložiť. Môžete tiež sledovať verzie poznámkového bloku, aby ste mohli v prípade potreby zobraziť alebo obnoviť staršiu verziu, a tiež zostávať informácie o aktualizáciách v prípade zmeny obsahu prostredníctvom upozornení alebo informačných kanálov RSS.

Poznámka : Na používanie funkcií lokality SharePoint musíte mať povolenie. Ďalšie informácie získate od svojho správcu alebo správcu lokality.

Sprievodca novým poznámkovým blokom vo OneNote obsahuje kroky potrebné na vytvorenie zdieľaného poznámkového bloku, ku ktorému máte prístup vy aj členovia vášho tímu. Ak použijete sprievodcu, máte možnosť odoslať ostatným používateľom e-mailovú správu s prepojením na umiestnenie nového poznámkového bloku.

Pri zdieľaní poznámkového bloku má každý používateľ s povolením prispievať do knižnice SharePoint prístup k zdieľaným poznámkam v rovnakom čase. OneNote synchronizuje zmeny od všetkých používateľov poznámkového bloku na lokalite SharePoint. OneNote okrem toho uchováva v počítačoch jednotlivých používateľov samostatnú kópiu v režime offline. Účastníci tak môžu poznámky lokálne upravovať aj v čase, keď sú odpojení zo siete. Pri ďalšom pripojení k zdieľanému poznámkovému bloku OneNote automaticky zlúči tieto úpravy so zmenami, ktoré vykonali ostatní používatelia.

Ďalšie informácie o zdieľaných poznámkových blokoch nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového zdieľaného poznámkového bloku v knižnici SharePoint

Po pridaní nového poznámkového bloku do knižnice sa z neho stáva priečinok v knižnici a sekcie sú uložené ako súbory. Pridávať a upravovať obsah môžete podobne, ako keby ste pracovali s poznámkovým blokom v akomkoľvek inom zdieľanom umiestnení.

 1. V ponuke Zdieľať kliknite na položku Vytvoriť zdieľaný poznámkový blok.

  Tip : Zdieľaný poznámkový blok môžete vytvoriť aj tak, že kliknete na položku Nový poznámkový blok v ponuke Súbor.

 2. V Sprievodcovi novým poznámkovým blokom postupujte takto:

  • Do poľa Názov zadajte názov zdieľaného poznámkového bloku (napríklad Týždenné správy o stave tímu alebo Plánovanie produktu).

  • Môžete vybrať aj farbu úvodnej strany poznámkového bloku, ktorá sa zobrazí ako ikona na navigačnom paneli Poznámkové bloky.

  • Ďalej môžete v zozname Zo šablóny vybrať predvolenú šablónu, ktorá sa použije pre strany v zdieľanom poznámkovom bloku.

 3. Kliknite na položku Ďalej.

 4. V časti Kto bude používať tento poznámkový blok? kliknite na položku Poznámkový blok budú zdieľať viacerí používatelia a potom kliknite na položku Na server (knižnica dokumentov SharePoint, zdieľaná sieť alebo iné zdieľané umiestnenie).

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V časti Cesta zadajte webovú adresu knižnice SharePoint, kam chcete uložiť poznámkový blok.

  Adresu knižnice vyhľadáte tak, že kliknete na položku Prehľadávať, nájdete požadovanú lokalitu a knižnicu SharePoint a potom kliknete na položku Vybrať.

 7. Ak chcete ostatných informovať o poznámkovom bloku, políčko Vytvoriť e-mail s prepojením na tento poznámkový blok, ktorý je možné odoslať iným používateľom ponechajte začiarknuté.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

Poznámka : V závislosti od nastavenia siete môže trvať niekoľko minút, kým ostatní uvidia zmeny, ktoré ste vykonali v poznámkovom bloku, a kým sa zmeny synchronizujú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×