Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie

Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak medzi činnosti vašej organizácie patrí zdieľanie dokumentov alebo priama spolupráca s dodávateľmi, klientmi alebo zákazníkmi, možno chcete používať funkcie externého zdieľania SharePointu Online na zdieľanie obsahu s ľuďmi mimo organizácie, ktorí nemajú licencie na predplatené služby Microsoft Office 365.

Môžete to vykonať troma spôsobmi:

 • Ak chcete zdieľať celú lokalitu, pozvite externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsof alebo pracovného alebo školského konta.

 • Ak chcete zdieľať jednotlivé dokumenty, pozvite externých používateľov, aby sa prihlásili na vašu lokalitu prostredníctvom konta Microsoft alebo pracovného či školského konta.

 • Ak uverejníte alebo odošlete používateľom hosťovské prepojenie, môžu si jednotlivé dokumenty na vašej lokalite prezerať anonymne.

Poznámka : Prostredníctvom vami odoslanej pozvánky sa môže prihlásiť na prístup k vašej lokalite alebo dokumentu len jedna osoba. Osoba, ktorá od vás pozvánku získala, sa však môže rozhodnúť túto pozvánku nevyužiť a môže ju preposlať niekomu inému, kto následne bude môcť použiť svoje konto Microsoft alebo pracovné konto a získať tak prístup na lokalitu alebo k dokumentu.

Poznámka :  Lokality a dokumenty budete môcť zdieľať iba v prípade, že globálny správca povolí externé zdieľanie a nastaví príslušné povolenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Kto je externým používateľom?

Externý používateľ je niekomu mimo vašej organizácie, ktorí majú prístup k lokalitám SharePoint Online a dokumenty, ale nemá licenciu na SharePoint Online alebo Microsoft Office 365 predplatné. Externí používatelia nie sú zamestnancov, dodávateľov alebo agentov na mieste pre vás alebo vaše pobočky.

Poznámka : Ak má vaša organizácia samostatných nájomníkov Office 365, licencovaný používateľ z jedného nájomníka môže externe zdieľať obsah s licencovaným používateľom z iného nájomníka.

Externí používatelia zdedia také práva na používanie, aké má zákazník SharePointu Online, ktorý ich pozve na spoluprácu. Ak má napríklad organizácia zakúpený plán E3 Enterprise a vytvorí lokalitu, ktorá používa podnikové funkcie, získa externý používateľ práva na používanie alebo zobrazovanie podnikových funkcií v rámci lokality, na ktorú je pozvaný. Hoci je možné pozvať externých používateľov ako ďalších členov projektu a môžu tak na lokalite vykonávať množstvo akcií, nebudú mať tie isté možnosti ako členovia s platenou licenciou na úplnú verziu predplatného v rámci vašej organizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Zdieľanie lokality

Ak chcete zdieľať lokalitu s externými používateľmi, odošlite im pozvánku, pomocou ktorej sa prihlásia na vašu lokalitu. Pozvánku môžete odoslať na ľubovoľnú e-mailovú adresu. Keď príjemca pozvánku prijme, môže sa prihlásiť prostredníctvom svojho konta Microsoft alebo pracovného či školského konta. Keď zdieľate lokalitu, môžete vybrať typ povolení, ktoré bude mať daný používateľ na lokalite.

Ak chcete zdieľať lokalitu s externými používateľmi, musíte byť jej vlastníkom alebo mať povolenia na úplný prístup.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Prejdite na lokalitu, ktorú chcete zdieľať s externými používateľmi.

 4. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku Zdieľať.

  Obrázok príkazu Zdieľať v pravej hornej časti obrazovky

 5. Do dialógového okna Zdieľanie zadajte mená externých používateľov, ktorých chcete pozvať, napríklad meno@outlook.com alebo meno@contoso.com.

  Poznámka : Príkaz Zdieľať môžete použiť aj na rýchle udelenie prístupu na lokalitu interným používateľom s licenciou. Ak tak chcete urobiť, jednoducho zadajte mená používateľov, ktorých chcete pozvať.

 6. Kliknite na položku Zdieľať.

  Poznámka : Ak sa po zadaní mena a e-mailovej adresy zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa nezhodného používateľa, na lokalite možno nie je zapnuté povoľovanie externých používateľov. O možnostiach zapnutia sa informujte u správcu.

 7. Zadajte správu, ktorá bude súčasťou pozvánky.

 8. E-mailová pozvánka sa predvolene odosiela automaticky. Ak chcete e-mailovú pozvánku vypnúť, kliknite na položku Zobraziť možnosti a zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku.

Platnosť všetkých pozvánok odoslaných externým používateľom predvolene uplynie po 90 dňoch. Ak pozvaná osoba neprijme pozvanie do 90 dní a budete chcieť, aby táto osoba mala aj naďalej prístup na vašu lokalitu, budete musieť pozvánku odoslať znova.

Keď sa Externí používatelia prijímať ich pozvánky, ich vyberte tlačidlo, ktoré sa im na stránku, kde sa prihláste na lokalitu SharePoint Online pomocou konta Microsoft alebo pracovné alebo školské konto. Ak používatelia nemajú aspoň konto Microsoft, môžete zaregistrovať na bezplatné konto Microsoft.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom uverejnenia alebo odoslania anonymného hosťovského prepojenia

Keď vytvoríte anonymné hosťovské prepojenie, môžete ho zdieľať prostredníctvom média, ktoré vám vyhovuje. Môžete ho napríklad uverejniť na stránke sociálnych médií alebo ho prilepiť do e-mailu. Môžete vytvoriť hosťovské prepojenie s povolením na úpravy alebo povolením iba na zobrazovanie.

Na to, aby ste mohli zdieľať dokument s externými používateľmi, musíte byť vlastníkom lokality alebo mať povolenia na úplný prístup. Okrem toho treba zapnúť funkciu externého zdieľania v nastaveniach služieb Office 365 alebo v Centre spravovania služby SharePoint Online (podľa toho, ktorý plán používate). Externé zdieľanie musí byť zapnuté v celej kolekcii lokalít (platí iba pre podnikové plány).

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Kliknite na tri bodky ... vedľa dokumentu a potom kliknite na položku Zdieľať.

  Začiatok zdieľania dokumentu v knižnici SharePointu

 4. V dialógovom okne Zdieľanie kliknite na položku Získať prepojenie.

 5. Vyberte typ povolenia, ktoré chcete udeliť: Prepojenie na obmedzený prístup, prepojenie na zobrazenie alebo prepojenia na úpravu.
  Vytvorí sa URL adresa hosťovského prepojenia.

 6. Vyberte URL adresu hosťovského prepojenia a skopírujte ju.
  Vytvorenie anonymného hosťovského prepojenia a jeho skopírovanie
  Teraz môžete prilepiť URL adresu hosťovského prepojenia do zvoleného média.

 • Ak sa dokument nachádza v knižnici tímovej lokality, ďalší členovia lokality môžu nájsť v dialógovom okne Zdieľať hosťovské prepojenie a odoslať ho ďalším.

 • Ak je súbor umiestnený v knižnici, ktorá používa funkciu Správy prístupových práv k informáciám, nie je možné zdieľať ho externe.

 • Anonymné hosťovské prepojenia môžu pozvaní preposlať alebo zdieľať s ďalšími používateľmi, ktorí tak môžu tiež zobrazovať a upravovať obsah bez prihlásenia. Pri citlivom obsahu preto radšej nepoužívajte anonymné hosťovské prepojenia.

 • Používatelia, ktorí získajú prístup k dokumentom prostredníctvom anonymných hosťovských prepojení môžu zobraziť a čítať súbory iba v príslušnej aplikácii Office Online. Nebudú môcť otvárať súbory v počítačovej verzii príslušného programu balíka Office.

 • Ak je externé zdieľanie vypnuté globálne v nastaveniach služieb Office 365 alebo v Centre spravovania služby SharePoint Online, všetky zdieľané prepojenia budú nefunkčné. Ak sa funkcia neskôr opäť aktivuje, prepojenia budú znova funkčné. V prípade, že chcete zrušiť prístup ku konkrétnemu dokumentu, môžete tiež vypnúť jednotlivé zdieľané prepojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Vypnutie anonymného hosťovského prepojenia.

 • Ak s používateľmi mimo organizácie zdieľate excelové zošity s hárkami funkcie Power View, tieto hárky nebudú môcť používatelia v zošitoch zobraziť.

 • Ak zdieľate priečinok, je jediným typom povolení môžete udeľovať obmedzením odkaz.

Povolenie pre ostatných na vytváranie hosťovských prepojení na dokumenty, ktoré s nimi zdieľate

Môžete si vychutnávať zdieľanie niektorých dokumentov s každým a dokonca môžete podporovať ľudí, aby ich zdieľali ďalej. V prípade takýchto dokumentov môžete ľuďom umožniť vytváranie anonymných hosťovských prepojení na dokumenty, ktoré s nimi zdieľate.

Ak chcete povoliť túto funkciu, musíte mať povolenie na úplný prístup.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Prejdite do knižnice, kde chcete ľuďom umožniť vytváranie hosťovských prepojení.

 4. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 5. Kliknite na položku Povolenia lokality v časti Používatelia a povolenia.

 6. Kliknite na položku Nastavenia žiadostí o prístup.

  Poznámka : Ak sa položka Nastavenia žiadostí o prístup nezobrazuje, kliknite na možnosť Spravovanie nadradených položiek pod kartou Povolenia a potom kliknite na položku Nastavenia žiadostí o prístup.

  Tlačidlo Nastavenia žiadostí o prístup na karte Povolenia.
 7. V dialógovom okne Nastavenia žiadostí o prístup začiarknite políčko Povoliť členom zdieľať lokalitu aj jednotlivé súbory a priečinky.

 8. Voliteľne môžete začiarknuť políčko Povoliť žiadosti o prístup a pridať e-mailovú adresu, na ktorú sa budú prijímať žiadosti o prístup.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak teraz ľudia vyberú dokumenty, ktoré s nimi zdieľate, a otvoria dialógové okno Zdieľať, budú môcť vytvárať hosťovské prepojenia. Hosťovské prepojenia, ktoré hosťom umožnia upravovať dokument, však budú môcť vytvoriť len vtedy, ak ste im pri prvom zdieľaní dokumentu udelili povolenie na úpravu. Ak majú len povolenie na zobrazovanie, budú môcť vytvoriť iba hosťovské prepojenia s povolením na zobrazovanie.

Poznámka : Ak zrušte začiarknutie políčka Povoliť členom zdieľať lokalitu aj jednotlivé súbory a priečinky na túto možnosť vypnúť, v ponuke zdieľať budú naďalej k dispozícii pre používateľov, ale chybové hlásenie sa zobrazí, keď člen tímu pokúša zdieľať.

Prehľad nastavení žiadostí o prístup nájdete v téme Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

Zdieľanie dokumentu s nutnosťou prihlásenia na lokalitu

Na to, aby ste mohli zdieľať dokument s externými používateľmi, musíte byť vlastníkom lokality alebo mať povolenia na úplný prístup. Okrem toho treba zapnúť funkciu externého zdieľania v nastaveniach služieb Office 365 alebo v Centre spravovania služby SharePoint Online (podľa toho, ktorý plán používate). Externé zdieľanie musí byť zapnuté v celej kolekcii lokalít (platí iba pre podnikové plány).

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Prejdite na lokalitu a dokument, ktorý chcete zdieľať.

 4. Kliknite na tri bodky (...) vedľa dokumentu a potom kliknite na položku Zdieľať.
  Začiatok zdieľania dokumentu v knižnici SharePointu

 5. Kliknite na položku Pozvať ľudí (ak položka ešte nie je vybratá) a zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pozvať na zdieľanie dokumentu. Príklad: meno@outlook.com, meno@gmail.com alebo externypouzivatel@contoso.com.

 6. V rozbaľovacom zozname vyberte úroveň povolenia, ktorú chcete týmto používateľom prideliť: Možnosť upravovania alebo Možnosť zobrazovania.

 7. Môžete zadať správu, ktorá bude súčasťou e-mailu. Správa môže zahŕňať informácie alebo inštrukcie o dokumente, ktorý zdieľate.

 8. Kliknite na položku Zobraziť možnosti.

 9. Začiarknite položku Vyžadovať prihlásenie.

  Na niektorých prispôsobených lokalitách sa položka Vyžadovať prihlásenie nemusí zobrazovať. Ak túto možnosť potrebujete, obráťte sa na správcu lokality.

  Poznámka : Ak nezačiarknete políčko Vyžadovať prihlásenie, e-mail bude obsahovať anonymné hosťovské prepojenie na dokument. Anonymné hosťovské prepojenia môžu pozvané osoby preposlať alebo zdieľať s ďalšími používateľmi, ktorí tak budú môcť zobrazovať a upravovať obsah bez prihlásenia.

 10. Kliknite na položku Odoslať e-mailovú pozvánku.

 11. Kliknite na položku Zdieľať.

Poznámka : Získajte informácie o zmenách e-mailovej adresy na oznámenia SharePointu s cieľom zabrániť presmerovaniu e-mailov do priečinka Nevyžiadaná pošta príjemcu.

Zobrazenie používateľov, ktorí majú prístup ku konkrétnej lokalite alebo k dokumentu

Zoznam používateľov, s ktorými zdieľate dokument, zobrazíte kliknutím na príkaz Zdieľať.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete zobraziť zoznam používateľov s prístupom k lokalite, v pravej hornej časti strany kliknite na príkaz Zdieľať. V dialógovom okne Zdieľanie kliknite na prepojenie za položkou Zdieľané s a zobrazíte zoznam ľudí, ktorí majú prístup na lokalitu.

 • Ak chcete zistiť, kto má prístup k dokumentu, priečinku alebo súprave dokumentov, kliknite na tri bodky ... vedľa dokumentu, kliknite na položku Zdieľať a potom kliknite na položku Zdieľané s.

Zrušenie prístupu používateľa na lokalitu

Ak sa stránka zdieľala s externým používateľom a chcete zrušiť prístup tohto používateľa na lokalitu, môžete to urobiť odstránením jeho povolení pre túto lokalitu.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete odstrániť pozvánku.

 4. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 5. V časti Používatelia a povolenia kliknite na položku Osoby a skupiny.

 6. Vyberte skupinu z panela Rýchle spustenie naľavo od skupiny, z ktorej chcete odstrániť používateľov.

 7. Vyberte používateľov, ktorých chcete odstrániť, kliknite na položku Akcie a potom kliknite na položku Odstrániť používateľov zo skupiny.

  Pohľad na panel Rýchle spustenie so skupinami a otvorenú ponuku Akcie s vybratou položkou Odstrániť používateľov zo skupiny.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie anonymného hosťovského prepojenia

Ak chcete zistiť, či sa dokument zdieľa prostredníctvom hosťovského prepojenia, skontrolujte ponuku vlastností dokumentu.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

 3. Prejdite do knižnice obsahujúcej dokument, ku ktorému chcete odstrániť hosťovské prepojenie.

 4. Kliknite na tri bodky ... vedľa dokumentu a potom kliknite na položku Zdieľať.
  Začiatok zdieľania dokumentu v knižnici SharePointu

 5. V dialógovom okne Zdieľanie kliknite na položku Získať prepojenie.

 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť. (Ak je tlačidlo Odstrániť neaktívne, dokument je pravdepodobne nastavený tak, že povolený prístup majú iba používatelia s používateľským menom a heslom.)

 7. Po zobrazení otázky, či chcete prepojenie vypnúť, kliknite na možnosť Vypnúť prepojenie.

  Dialógové okno s otázkou, či chcete vypnúť hosťovské prepojenie na zdieľaný dokument, aby už nefungovalo.

 8. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Keď sa ľudia mimo vašej organizácie pokúsia získať prístup k obsahu pomocou hosťovského prepojenia, zobrazí sa im hlásenie, že sa nemôžu pripojiť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×