Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 vy a vaši spolupracovníci môžete zdieľať pracovné údaje, ktoré sú pre vás všetkých dôležité. Ako záznamy v databáza programu Business Contact Manager stále informácie v kontá, obchodných kontaktov, príležitostí alebo obchodných projektov. Autor tejto databázy je tiež vlastník databázy a môžete povoliť alebo zamietnuť prístup priradiť iným používateľom, ktorí sú v tej istej sieti.

Poznámka: Na zaistenie vyššej úrovne zabezpečenia sú všetky údaje, ktoré sa prenášajú medzi zdieľaná databáza a lokálna databáza, zašifrované.

Vlastník databázy môžete zdieľať databázu len s kolegami, ktorých počítače sú v tej istej sieti, v rovnakej pracovnej skupiny alebo domény. Počítače v sieti môžu "vidieť" čo znamená, že spolupracovníkov prístup priečinkov, súborov a tlačiarní v iných používateľov počítačov Ak je zdieľaný priečinok, súbor alebo tlačiareň. Počítače sú pripojené bezdrôtové alebo pomocou fyzické pripojenia. Ďalšie informácie o siete a zdieľanie súborov nájdete v téme Windows pomoc a technická podpora.

Čo vás zaujíma?

Povoliť alebo odmietnuť ostatným používateľom prístup k databáze

Prístup k zdieľanej databáze

Udeliť alebo odmietnuť ostatným používateľom prístup k databáze

Ak ste vlastníkom databázy, môžete udeliť prístup k svojej databáze vybratým používateľom, ktorí už majú prístup k vášmu počítaču alebo sú súčasťou vašej doména. Ak chcete vykonať zmeny v nastavení používateľov s prístupom k databáze doplnku Business Contact Manager, môžete použiť Sprievodcu zdieľaním databázy.

Počítače používateľov môžu byť aj členmi v rovnakej skupine alebo rovnakej sieti. Na zdieľanie databázy nie je potrebná doména.

Používatelia, ktorí majú prístup k databáze môžete aktualizovať záznamy, vytvárať nové záznamy a premiestňovať záznamy do priečinka Odstránené položky. Nedá sa natrvalo odstrániť záznamy.

Ako vlastník databázy môžete:

 • Zvoliť, či budete alebo nebudete zdieľať databázu s ostatnými používateľmi.

 • Udeliť alebo odmietnuť prístup k databáze jednotlivým používateľom.

 • Zmeniť používateľov, ktorí majú prístup k databáze.

 • Odstrániť databázu

 • Zálohovať databázu

 • Obnoviť databázu, ktorú ste predtým zálohovali.

 • Natrvalo odstrániť záznam vyprázdnením priečinka Odstránené položky.

  Ktorýkoľvek používateľ môže obnoviť záznam, ktorý je ešte v priečinku Odstránené položky.

 • Skontrolovať chyby a opraviť databázu

  • Zmena spoločnosť that Opens databázy doplnku Business Contact Manager prostredníctvom svojho účtovný systém.

Ak ste správca počítača alebo domény, môžete:

 • Pridávať nových používateľov do počítača alebo domény.

 • Sprístupniť ktorúkoľvek zdieľanú databázu v počítači alebo v doméne vrátane databáz, ktoré vytvoril niekto iný.

Na presun databázy, prvé zálohovanie údajov doplnku Business Contact Managera potom obnoviť údaje v cieľovom počítači.

Na začiatok stránky

Udelenie alebo odmietnutie prístupu k databáze doplnku Business Contact Manager

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Zdieľať databázu.

 2. Ukončite sprievodcu Zdieľať databázu.

  • Ak chcete udeliť alebo odmietnuť prístup iba niektorým používateľom, vyberte položkuChcem zdieľať svoje údaje a potom na stránke Výber používateľov vykonajte nasledujúce akcie:

   • Začiarknite políčka vedľa mien používateľov, s ktorými chcete zdieľať svoju databázu doplnku Business Contact Manager.

   • Zrušte začiarknutie políčok používateľov, pre ktorých nechcete databázu sprístupniť.

  • Na udelenie prístupu na niekoho, kto sa pripojiť k zdieľanej databáze z iného počítača, Zdieľať databázu, kliknite na položku chcem zdieľať svoje údaje a potom začiarknite políčko s používateľmi pracujúcimi na ostatné počítače v sieti. Ak chcete pridať nového používateľa, ktorého meno nie je uvedený, na stránke Výber používateľov, kliknite na položku Pridať nového používateľa. Je nutné zadať dočasné heslo pre každého používateľa. Heslo nemôže byť prázdne.

   Tip: Nový používateľ musí mať aj používateľské konto s rovnakým menom používateľa v počítači, ku ktorému sa pripája k zdieľanej databáze.

  • Na pripojenie do zdieľanej databázy doplnku Business Contact Manager je nutné, aby bol v každom počítači spustený doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

Zmena (pridanie alebo odstránenie) používateľov s prístupom k databáze doplnku Business Contact Manager

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Zdieľať databázu.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke Výber používateľov vykonajte nasledujúce akcie:

  • Začiarknite políčko pri menách používateľov, s ktorými chcete zdieľať svoju databázu doplnku Business Contact Manager.

   Ak chcete pridať používateľa, ktorý sa nenachádza na stránke, kliknite na tlačidlo Pridať nového používateľa a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Je nutné zadať dočasné heslo pre každého používateľa. Heslo nemôže byť prázdne. Nový používateľ musí mať aj používateľské konto s rovnakým menom používateľa v počítači, ku ktorému sa pripája k zdieľanej databáze.

  • Zrušte začiarknutie políčok vedľa mien používateľov, ktorým nechcete poskytnúť prístup k svojej databáze doplnku Business Contact Manager.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom dokončite prácu so sprievodcom.

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania databázy

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Zdieľať databázu.

 2. Na stránke Zdieľať databázu kliknite na položku Nechcem zdieľať svoje údaje.

  Poznámka: Ak je doplnok Business Contact Manager for Outlook integrovaný s programom Office Accounting, zdieľanie databázy môžete ukončiť až po odstránení integrácie. Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť integráciu, nájdete v Pomocníkovi pre program Office Accounting.

Prístup k zdieľanej databáze

Ak vám vlastník databázy udelil prístup k svojej databáze doplnku Business Contact Manager, môžete sa k nej pripojiť. Zdieľaná databáza sa môže nachádzať v tom istom (lokálnom) počítači alebo v inom (vzdialenom) počítači.

Poznámka: Na pripojenie do zdieľanej databázy doplnku Business Contact Manager je nutné, aby bol v každom počítači spustený doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

Ak ste získali prístup, sa môžu zobraziť položky histórie komunikácie, Aktualizácia záznamov, vytvárať nové záznamy, otváranie účtovné údaje a premiestňovať záznamy z priečinka Odstránené položky.

Poznámka: Jeden záznam môžu súčasne upravovať viaceré osoby, pretože záznam nie je uzamknutý. Ak záznam súčasne upravujú viaceré osoby, zmeny, ktoré sa uložia ako posledné, prepíšu všetky predchádzajúce zmeny.

Ak vám bol udelený prístup k zdieľanej databáze, ktorá sa nachádza v tom istom počítači, je tiež nutné, aby bol doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nakonfigurovaný na váš profil programu Outlook. Ak sa zdieľaná databáza nachádza v inom počítači, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook musí byť nainštalovaný aj vo vašom počítači a musí byť nakonfigurovaný na váš profil programu Outlook. V oboch prípadoch to znamená, že keď spustíte program Outlook, musíte v ňom vykonať príslušné nastavenia prostredníctvom Sprievodcu spustením doplnku Business Contact Manager. Pozrite si nasledujúce postupy, v ktorých nájdete informácie o tom, ako použiť Sprievodcu spustením alebo prejsť na používanie zdieľanej databázy.

Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Prehľad Outlook e-mailových profilov.

Ak chcete získať prístup k zdieľanej databáze, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Ak používate Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook po prvýkrát, postupujte podľa sprievodcu spustením

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vybrať existujúcu databázu.

 2. Do poľa Názov počítača zadajte názov počítača, v ktorom je zdieľaná databáza umiestnená, a potom kliknite na položku Pripojiť.

  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, kontaktujte osobu, ktorá ju vytvorila, aby ste získali tieto informácie.

 3. V poli Názov databázy vyberte databázu.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi spustením.

  Vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Po čase budete vyzvaní, aby ste ho zmenili. Heslo nemôže byť prázdna hodnota.

Ak už máte nainštalovaný a používa Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, prepnite k zdieľanej databáze.

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Vytvoriť alebo vybrať databázu.

 2. Kliknite na položku Vybrať existujúcu databázu.

 3. Do poľa Názov počítača zadajte názov počítača, v ktorom je zdieľaná databáza umiestnená, a potom kliknite na položku Pripojiť.

  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, kontaktujte osobu, ktorá ju vytvorila, aby ste získali tieto informácie.

 4. V poli Názov databázy vyberte databázu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi spustením.

  Vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Po čase budete vyzvaní, aby ste ho zmenili. Heslo nemôže byť prázdna hodnota.

Ak chcete získať ďalšie informácie o určitej stránke, kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×