Zdieľať súbory lokality SharePoint alebo priečinkov v službách Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Súbory uložené na lokalite SharePoint sa zvyčajne k dispozícii každému s povoleniami na lokalitu, ale možno budete chcieť zdieľať konkrétne súbory alebo priečinky s ľuďmi, ktorí nemajú inak prístup na lokalitu. Pri zdieľaní súborov a priečinkov, môžete sa rozhodnúť, či a umožnite ľuďom upravovať a kto len Zobraziť ich.

Dôležité : Pri zdieľaní súborov OneDrive for Business, pozrite si tému OneDrive zdieľať súbory a priečinky. Zdieľanie Swaya pre OneDrive for Business sa zmenila a v tomto článku sa teraz zameriava na zdieľanie súborov, ktoré sú uložené na lokalitách SharePoint.

Súbory tiež môžete zdieľať s externými používateľmi (ľuďmi, ktorí nie sú vo vašej sieti) tak, že ich pozvete ako hostí alebo vytvoríte a uverejníte hosťovské prepojenia. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Zdieľanie súborov pomocou možnosti Získať prepojenie

Prepojenie na súbor, ktoré môžu zdieľať aj ďalší používatelia, môžete zdieľať pomocou možnosti Získať prepojenie. Možnosť Získať prepojenie je k dispozícii iba pre jednotlivé súbory, je to však najjednoduchší spôsob, ako zdieľať súbory so všetkými používateľmi vo vašej organizácii alebo zdieľať s ľuďmi externe (pokiaľ je externé zdieľanie na vašich lokalitách povolené).

 1. Prejdite do knižnice lokality obsahujúcej súbor, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Získať prepojenie. Ak sa položka Získať prepojenie nezobrazuje, kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Získať prepojenie.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu použitím možnosti Získať prepojenie
 3. Vyberte typ prepojenia, ktorý chcete vytvoriť.

  Snímka obrazovky výberu prepojenia

  Prepojenia na interné zdieľanie:

  • Prepojenie na úpravy – vyžaduje sa konto Po prihlásení môžu ľudia vo vašej organizácii súbor upraviť, kopírovať alebo stiahnuť.

  • Prepojenie na zobrazenie – vyžaduje sa konto Po prihlásení môžu ľudia vo vašej organizácii súbor zobraziť, kopírovať alebo stiahnuť.

  Hosťovské prepojenia:

  • Úprava prepojenia – bez prihlásenia Ľudí mimo vašej organizácie môžete upraviť súbor a tiež možné kopírovať a stiahnutie súboru. Ľudia musieť prihlásiť pomocou konta Microsoft Ak chcete skopírovať alebo stiahnutie súboru.

  • Zobraziť prepojenie – bez prihlásenia Ľudí mimo vašej organizácie môže zobraziť súbor a tiež možné kopírovať a stiahnutie súboru. Ľudia musieť prihlásiť pomocou konta Microsoft Ak chcete skopírovať alebo stiahnutie súboru.

  Poznámky : Ak sa zobrazí len možnosť obmedzené prepojenie namiesto uvedené možnosti, môžu byť zakázané prepojenie na zdieľanie alebo pravdepodobne nemáte povolenie na používanie ich. Informácie o tom, ako správca môžete povoliť zdieľanie nájdete v téme Video: zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

  Ak je hosťovský prístup zakázaný, zobrazia sa len možnosti vyžadujúce konto.

 4. Ak ste vybrali prepojenie typu Nevyžaduje sa prihlásenie a chcete nastaviť dátum uplynutia platnosti prepojenia, kliknite na položku Nastaviť dátum uplynutia platnosti a potom nastavte dátum uplynutia platnosti prepojenia, napríklad 30 dní. Prepojenia typu Vyžaduje sa konto majú časovo neobmedzenú platnosť, takže pre takéto prepojenia nie je možnosť nastaviť dátum uplynutia platnosti.

  Snímka obrazovky nastavenia uplynutia platnosti hosťovského prepojenia

 5. Ak chcete prepojenie skopírovať do schránky, kliknite na položku Kopírovať.

 6. Prilepte prepojenie do e-mailu a odošlite ho alebo ho uverejnite na príslušnej webovej lokalite, aby bolo k dispozícii pre ľudí, s ktorými chcete toto prepojenie zdieľať.

Poznámky : 

 • Prepojenia vytvorené pomocou možnosti Získať prepojenie nie sú rozpoznateľné pomocou vyhľadávania, takže ich môžu používať iba ľudia, ktorým niekto dané prepojenie poslal.

 • Prepojenia typu Vyžaduje sa konto sú určené na zdieľanie v rámci organizácie. Príjemcovia sa preto musia prihlásiť pomocou svojho mena používateľa a hesla poskytnutého organizáciou. Keď používateľ otvorí prepojenie na zdieľanie, získa povolenia pre danú položku a pridá sa do zoznamu prístupových práv.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie sú hosťovské prepojenia, ktoré sú ideálne na externé zdieľanie. Tieto prepojenia sú v predvolenom nastavení služieb Office 365 k dispozícii, ale správcovia môžu externé zdieľanie na vašich lokalitách zakázať. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

 • Prepojenia typu Nevyžaduje sa prihlásenie môžete kedykoľvek odstrániť v dialógovom okne Zdieľať spomínanom v krokoch uvedených vyššie. Prepojenie ODSTRÁNIŤ nájdete napravo od tlačidla Kopírovať.

 • Správcovia lokality môžu obmedziť zdieľanie tak, aby súbory a lokality mohli zdieľať iba ich vlastníci. Informácie o tom, ako povoliť zdieľanie prepojení, nájdete v tomto videu: Video: Zdieľanie lokality bez žiadosti o prístup.

Na začiatok stránky

Zdieľanie súboru alebo priečinka pozvaním ľudí

Keď možnosť Získať prepojenie nie je k dispozícii, priečinky alebo súbory môžete zdieľať pozvaním ľudí.

 1. Prejdite do knižnice lokality obsahujúcej súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom vyberte položku Zdieľať.

  Snímka obrazovky zdieľania dokumentu kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom položky Zdieľať

 3. V dialógovom okne Zdieľanie zadajte na karte Pozvať ľudí mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete zdieľať súbor alebo priečinok.

  Snímka obrazovky zobrazujúca zdieľanie súboru vo OneDrive for Business

 4. Vyberte nastavenie povolení, napríklad Môže upravovať.

  Vyberte nastavenie povolení pre používateľov pozvaných na zdieľanie dokumentu

 5. Ak chcete, môžete napísať správu, ktorá bude zahrnutá v e-maile odoslanom všetkým pozvaným. Tento e-mail obsahuje prepojenie na zdieľaný súbor.

 6. Ak nechcete odoslať e-mail, zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku (možno bude najskôr potrebné kliknúť na položku Zobraziť možnosti).

 7. Kliknite na položku Zdieľať.

Poznámka : Ak je hosťovský prístup zakázaný, je možné, že možnosť Vyžadovať prihlásenie sa nezobrazí.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Ďalšie informácie o ukladaní a zdieľaní súborov v Office 365

Odporúčania týkajúce sa miesta ukladania súborov v Office 365 a postup na vykonanie nastavení nájdete v téme Nastavenie ukladania a zdieľania súborov v Office 365.

Zobrazenie používateľov, s ktorými zdieľate súbor alebo priečinok

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku zdieľať.

 2. V dialógovom okne Zdieľať kliknite na položku Zdieľané s.

  Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať

 3. Ak zdieľate obsah s viacerými ľuďmi ako tými, ktorých mená sa zmestia na kartu, vyberte prepojenie Viac na konci zoznamu mien. Môžete sa posunúť v zozname nadol, aby sa zobrazili všetky mená.

  Tip : Ak pracujete v knižnici obsahuje stĺpec Zdieľanie, môžete vybrať ikonu ľudí otvoriť dialógové okno zdieľať. Ikona Zdieľať pre dokument zdieľaný s dvomi alebo viacerými osobami

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania súboru alebo priečinka

Ak chcete, aby bol súbor alebo priečinok opäť súkromný, môžete jeho zdieľanie ukončiť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Zdieľať.

 2. Na karte zdieľané s v dialógovom okne zdieľať vyberte Zastaviť zdieľanie pod zoznam ľudí, s ktorou zdieľate.

  Snímka obrazovky s postupom na ukončenie zdieľania so všetkými

  Dôležité : Prepojenie UKONČIŤ ZDIEĽANIE, ktoré odstráni všetkých používateľov naraz, nie je k dispozícii pre priečinky. Ak chcete rýchlo ukončiť zdieľanie priečinka s mnohými používateľmi alebo skupinami, skúste toto: Kliknite na položku ROZŠÍRENÉ, pomocou začiarkavacích políčok vyberte používateľov alebo skupiny, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť povolenia používateľov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×