Zbalenie prezentácie na disk CD

Systém Microsoft Windows XP alebo novší

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete zbaliť. Ak pracujete s novou prezentáciou, ktorá predtým nebola uložená, odporúčame ju uložiť.

  Poznámka : Pred poskytnutím kópie prezentácie iným osobám sa odporúča skontrolovať osobné a skryté informácie a rozhodnúť, či je vhodné ich zahrnúť do prezentácie. Pred zbalením prezentácie budete pravdepodobne chcieť odstrániť komentáre, poznámky rukou alebo značky.

 2. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD.

  Poznámka : 

  • Budete potrebovať prázdny disk CD-R, prepisovateľný disk CD-RW alebo disk CD-RW s existujúcimi údajmi, ktoré možno prepísať.

  • Ak používate disk CD-R, presvedčite sa, že ste nakopírovali všetky potrebné súbory naraz. Po nakopírovaní súborov na disk CD už nemožno pridávať ďalšie.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Balík pre disk CD.

 4. Do poľa Názov disku CD zadajte názov pre disk CD.

 5. Ak chcete určiť prezentácie, ktoré sa majú zahrnúť a poradie prehrávania, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete pridať ďalšie prezentácie alebo súbory, ktoré nie sú zahrnuté automaticky, kliknite na tlačidlo Pridať súbory. Vyberte súbory, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Prezentácie sú predvolene nastavené na automatické spustenie v poradí, v ktorom sú uvedené v zozname Súbory na skopírovanie. Ak chcete zmeniť poradie prehrávania, vyberte prezentáciu a kliknutím na tlačidlo Šípka nahor alebo Šípka nadol zmeňte pozíciu prezentácie v zozname.

   Poznámka : Aktuálne otvorená prezentácia je na základe predvoleného nastavenia automaticky zaradená do zoznamu Súbory na skopírovanie. Súbory prepojené s touto prezentáciou, napríklad grafické súbory, sú zahrnuté automaticky, ale v zozname Súbory na skopírovanie sa nezobrazujú. Na základe predvoleného nastavenia sa taktiež zahrnie zobrazovač PowerPoint Viewer, aby bolo možné spustiť zbalenú prezentáciu na počítači, na ktorom nie je program Microsoft PowerPoint nainštalovaný.

  • Ak chcete odstrániť prezentáciu, vyberte ju a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 6. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, kliknite na položku Možnosti a vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak nechcete do balíka zahrnúť zobrazovač, zrušte začiarknutie políčka PowerPoint Viewer.

  • Kliknite na preferencie v zozname Vyberte spôsob prehrávania prezentácií v zobrazovači, ak chcete zabrániť automatickému prehrávaniu prezentácie alebo určiť iné nastavenie automatického prehrávania.

  • Ak chcete zahrnúť písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

  • V časti okna Pomôcka pri ochrane súborov programu PowerPoint môžete zadať heslo, ktoré sa má vyžadovať pri otváraní alebo úpravách všetkých zbalených prezentácií.

  • Dialógové okno Možnosti zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Skopírovať na disk CD.

Poznámka : Predchádzajúci postup môžete použiť na zbalenie jednej alebo viacerých prezentácií do priečinka vo vašom počítači alebo do miesta v sieti namiesto skopírovania na disk CD. Kliknite na tlačidlo Kopírovať do priečinka namiesto Skopírovať na disk CD a zadajte informácie o priečinku.

Systémy vydané pred systémom Windows XP

Funkciu Balík pre disk CD môžete použiť na skopírovanie všetkých súborov jedine do priečinka. Súbory nemožno kopírovať priamo na disk CD. Na skopírovanie zbalenej prezentácie na disk CD použite program na napaľovanie diskov CD.

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete zbaliť. Ak pracujete s novou prezentáciou, ktorá predtým nebola uložená, odporúčame ju uložiť.

  Poznámka : Pred poskytnutím kópie prezentácie iným osobám sa odporúča skontrolovať osobné a skryté informácie a rozhodnúť, či je vhodné ich zahrnúť do prezentácie. Pred zbalením prezentácie budete pravdepodobne chcieť odstrániť komentáre, poznámky rukou alebo značky.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Balík pre disk CD.

 3. Ak chcete určiť prezentácie, ktoré sa majú zahrnúť a poradie prehrávania, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete pridať ďalšie prezentácie alebo súbory, ktoré nie sú zahrnuté automaticky, kliknite na tlačidlo Pridať súbory. Vyberte súbory, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Prezentácie sú predvolene nastavené na automatické spustenie v poradí, v ktorom sú uvedené v zozname Súbory na skopírovanie. Ak chcete zmeniť poradie prehrávania, vyberte prezentáciu a kliknutím na tlačidlo Šípka nahor alebo Šípka nadol zmeňte pozíciu prezentácie v zozname.

   Poznámka : Aktuálne otvorená prezentácia je na základe predvoleného nastavenia automaticky zaradená do zoznamu Súbory na skopírovanie. Súbory prepojené s touto prezentáciou, napríklad grafické súbory, sú zahrnuté automaticky, sú zahrnuté automaticky, ale v zozname Súbory na skopírovanie sa nezobrazujú. Na základe predvoleného nastavenia sa taktiež zahrnie zobrazovač Microsoft Office PowerPoint Viewer, aby bolo možné spustiť zbalenú prezentáciu na počítači, na ktorom nie je program Microsoft PowerPoint nainštalovaný.

  • Ak chcete odstrániť prezentáciu, vyberte ju a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, kliknite na položku Možnosti a vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak nechcete do balíka zahrnúť zobrazovač, zrušte začiarknutie políčka PowerPoint Viewer.

  • Zvoľte vlastné preferencie v zozname Vyberte spôsob prehrávania prezentácií v zobrazovači, ak chcete zabrániť automatickému prehrávaniu prezentácie alebo určiť iné nastavenie automatického prehrávania.

  • Ak chcete zahrnúť písma TrueType, začiarknite políčko Vložené písma TrueType.

  • V časti okna Pomôcka pri ochrane súborov programu PowerPoint môžete zadať heslo, ktoré sa má vyžadovať pri otváraní alebo úpravách všetkých zbalených prezentácií.

  • Dialógové okno Možnosti zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Kopírovať do priečinka.

 6. Použite program na napaľovanie diskov CD na skopírovanie obsahu priečinka, bez priečinka samotného, na disk CD.

Poznámka : 

 • Ak zbalíte webovú prezentáciu, táto prezentácia sa skopíruje ako súbor programu Microsoft PowerPoint (.ppt), a nie ako webový súbor (.mht). Iba tie súbory .mht, ktoré boli vytvorené pomocou programu PowerPoint sa prevedú na formát .ppt. Štandardné súbory .mht, ktoré program PowerPoint nevytvára, ostanú vo formáte .mht.

 • Heslá, ktoré nastavíte v okne Balík pre disk CD, sa použijú v balíku na súbory .ppt, .pot, .pps a súbory .mht programu PowerPoint, ktoré sa previedli na súbory .ppt. Heslá, ktoré sa použijú iba na zbalené verzie prezentácií, neovplyvňujú heslá, ktoré ste mohli zadať v pôvodných súboroch.

 • Ak sa rozhodnete vložený objekt písma TrueType, nezabudnite, že program PowerPoint nemôže vložiť písma TrueType, ktoré majú vstavané obmedzenia z dôvodu autorských práv. Ak sa chcete presvedčiť, či prezentácia obsahuje všetky požadované písma, prezentáciu si je vhodné prezrieť pred jej zobrazením.

 • Ak zmeníte súbor po nakopírovaní na disk CD, je potrebné znovu zbaliť súbory na nový disk CD.

 • Táto funkcia sa v predošlých verziách programu PowerPoint nazývala Zbaliť a ísť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×