Zaznamenávanie informácií do Denníka

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Denník automaticky zaznamenáva akcie, ktoré ste vybrali, ktoré sa týkajú konkrétne kontakty a vloží akcie v zobrazení časovej osi. Denník môžete použiť na sledovanie Microsoft Outlook položiek, napríklad e-mailové správy alebo schôdze. Môžete sledovať aj iné súbory Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word alebo Excel zošity.

Denník uchová záznam, ktorý chcete nezabudnite interakcie – aj niečo, ktorý sa nenachádza vo vašom počítači, napríklad telefonickej konverzácie alebo papiera písmeno, ktoré odoslaný, či prijatý.

Tip: Rýchly prístup k denníka, môžete pridať tlačidlo Zobraziť Denníknavigačná tabla. V dolnej časti navigačnej tably, kliknite na položku Konfigurovať tlačidlá Button image , a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť tlačidlá a potom kliknite na položku denníka.

Čo vás zaujíma?

Záznam položiek a súborov do denníka

Zaznamenávanie dátumu a času práce s kontaktom

Zmena počiatočného a koncového času záznamov denníka

Vypnutie alebo vyprázdnenie denníka

Na začiatok stránky

Zaznamenávanie položiek a súborov do Denníka

Automatické zaznamenávanie položiek a súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Poznámky a denník.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti Denníka.

 5. V zozname Zaznamenávať aj súbory aplikácií začiarknite políčka pre programy, ktorých súbory sa majú automaticky zaznamenávať do priečinka Denník.

 6. V zozname Pre tieto kontakty začiarknite políčka pre kontakty, ktorých položky sa majú automaticky zaznamenávať.

 7. V poli Automaticky zaznamenávať položky začiarknite políčka pre programy, ktorých súbory chcete automaticky zaznamenávať do priečinka Denník.

Manuálne zaznamenanie položky programu Outlook

 1. Všetky modulu v programe Outlook, na karte domov v skupine nový kliknite na položku Nové položky, ukážte na Ďalšie a potom kliknite na položku Záznam denníka.

 2. Do poľa Predmet zadajte popis.

 3. V rozbaľovacom poli Typ záznamu kliknite na typ záznam denníka, ktorý zaznamenávate.

 4. Vyberte ďalšie požadované možnosti.

Manuálne zaznamenanie súboru iného programu ako program Outlook

 1. Vyhľadajte súbor, ktorý sa má zaznamenať. Môžete použiť program Outlook, Windows Prieskumník alebo pracovnú plochu.

 2. Presuňte položky do denníka.

 3. Vyberte požadované možnosti pre záznam denníka.

Na začiatok stránky

Zaznamenávanie dátumu a času práce s kontaktom

 1. Otvorte kontakt.

 2. Na karte kontakt kliknite v skupine komunikovať kliknite na položku Ďalšie a potom kliknite na položku Záznam denníka.

 3. V hlavičke záznamu denníka sa zobrazí aktuálny dátum a čas. Ak chcete zmeniť dátum alebo čas, kliknite na šípku vedľa polí a potom kliknite na požadovaný výber.

 4. Ak chcete dokumentovať presný počiatočný a koncový čas, na karte Záznam denníka kliknite v skupine Časovač na položku Spustiť časovač.

  V položke Denníka sa zaznamená dátum a dĺžka práce s kontaktom. Ak chcete zastaviť hodiny, kliknite na položku Pozastaviť časovač.

 5. Kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Akcie uložte záznam informácií do Denníka.

Na začiatok stránky

Zmena počiatočného a koncového času záznamov Denníka

Automatická zmena počiatočného a koncového dátumu pre všetky záznamy

 1. V denníku v zobrazení časovej osi, na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie kliknite na položku Nastavenie zobrazenia a potom kliknite na položku stĺpce.

 2. V poli Dostupné polia vybrať z kliknite na požadovanú skupinu polí. Zvyčajne by išlo o skupinu Často používané polia alebo Všetky polia denníka.

 3. V poli Dostupné polia dátumu a času kliknite na pole obsahujúce čas, ktorý sa má použiť ako počiatočný čas položky, a potom kliknite na tlačidlo Začiatok.

 4. V poli Dostupné polia dátumu a času kliknite na pole obsahujúce čas, ktorý sa má použiť ako koncový čas položky, a potom kliknite na tlačidlo Koniec.

Tip: V zobrazení časovej osi sa zobrazuje dátum a čas vytvorenia, uloženia, odoslania, prijatia, otvorenia a upravovania jednotlivých položiek. Pri zmene časových polí použitých na zobrazovanie položiek na časovej osi sa môže zmeniť aj umiestnenie a trvania položiek na časovej osi.

Manuálna zmena počiatočného a koncového času záznamu denníka

 1. Otvorte záznam denníka.

 2. Zadajte nový počiatočný dátum a čas. Ak chcete zmeniť koncový čas, zmeňte číslo v poli Trvanie.

Poznámka: Zmenou časov priradených záznamu denníka sa nezmení počiatočný čas položky, dokumentu ani kontaktu, ktorého sa tento záznam týka.

Na začiatok stránky

Vypnutie alebo vyprázdnenie Denníka

Vypnutie denníka

Ak chcete vypnúť Denník, musíte vymazať viac začiarkavacích políčok v dialógovom okne Možnosti denníka. Žiadne jednu možnosť vypne denníka.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Poznámky a denník.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti Denníka.

 5. V zozname Automaticky zaznamenávať položky zrušte začiarknutie všetkých políčok.

 6. V poli Zaznamenávať aj súbory aplikácií zrušte začiarknutie všetkých políčok.

Poznámka: Začiarknutie políčok v časti Pre tieto kontakty nie je potrebné zrušiť.

Vyprázdnenie denníka

Na vyprázdnenie denníka je potrebné odstrániť jeho záznamy.

 1. V Denníku na karte Domov kliknite v skupine Aktuálne zobrazenie na položku Vstupný zoznam. V tabuľkovom zobrazení sa zobrazia všetky záznamy Denníka.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných postupov:

  • Výber jedného záznamu     Kliknite na požadovaný záznam.

  • Výber viacerých záznamov     Stlačte kláves CTRL a kliknite na požadované záznamy. Ak chcete vybrať skupiny po sebe nasledujúcich záznamov, kliknite na prvý záznam, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na posledný záznam.

  • Výber všetkých záznamov v priečinku     Kliknite na ľubovoľný záznam a potom stlačte klávesy CTRL+A.

 3. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Odstrániť, alebo stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×