Zarovnanie textu a odsekov vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu, zmeniť zarovnanie textu v dokumentoch. Text môžete rýchlo zarovnať na stred, na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

To, ako je zarovnanie popisované v dokumentoch programu Word 2016, sa môže líšiť v závislosti od čítačky obrazovky. Je možné, ze bude potrebné upraviť nastavenia verbalizmu čítačky obrazovky. Popis zarovnania textu v aplikácii JAWS si napríklad môžete vypočuť, ak stlačíte kombináciu klávesov Insert + F. V Moderátorovi stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + 0. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii čítačky obrazovky.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu doľava

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom klávesy A, L.

Zarovnanie textu doprava

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom klávesy R, A.

Zarovnanie na stred

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. Prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom kláves J.

Zarovnanie textu podľa okrajov

Upozornenie : Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + J.

Prispôsobenie zarovnania odseku

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z ľavého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves Ľ.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vľavo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka : Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Ak chcete zarovnať text na konkrétne miesto, môžete rýchlo odsadiť odseky z ľavého alebo pravého okraja strany.

Vloženie zarážky z pravého okraja

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, kde chcete vložiť zarážku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + L a potom kláves P.

 3. V oblasti Zarážka v poli Vpravo zadajte číslo v cm alebo pomocou klávesov so šípkami ho vyberte v krokoch po 0,1 cm.

  Poznámka : Ak chcete zadať iné jednotky ako centimetre, zadajte číslo a za ním merné jednotky, napríklad 12 pt pre 12 bodov, 1 in pre 1 palec alebo 15 px pre 15 pixelov.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložte.

Zarovnanie textu pomocou poľa Povedzte, čo chcete urobiť

Ak nepoznáte klávesovú skratku alebo ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších možnostiach, pokúste sa použiť pole Povedzte, čo chcete urobiť.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, ktorý chcete zarovnať.

 2. Ak sa chcete premiestniť do poľa Povedzte, čo chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

 3. Zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie súvisiace s úlohou a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol vyberte vo výsledkoch vyhľadávania. Zadajte napríklad zarovnať text pre súvisiace akcie, ako je napríklad tlačidlo Zarovnať doprava. Niektoré výsledky sa môžu zobraziť ako vedľajšie ponuky s ďalšími možnosťami.

 4. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 vo Windowse

Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS zmeniť zarovnanie textu. Word pre Mac zvyčajne zarovnáva text vodorovne na ľavý okraj a ponechá pravý okraj nezarovnaný. Text môžete centrovať, zarovnať na pravý alebo ľavý okraj alebo ho zarovnať podľa okrajov prispôsobením medzier medzi slovami v odseku.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Zarovnanie textu vľavo alebo vpravo, centrovanie textu alebo zarovnanie textu podľa okrajov

Zarovnanie určuje vzhľad a orientáciu okrajov odseku: zarovnané doľava, doprava, zarovnané na stred alebo podľa okrajov textu. Odseky v dokumente môžete rýchlo formátovať na požadované zarovnanie.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete zarovnať.

  Tip : Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete prejsť na niektorú z možností v ponuke Zarovnanie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nahor alebo nadol. Dané možnosti sú oznamované pri presúvaní.

  Nasledujúca tabuľka zahŕňa možnosti, ktoré je možné použiť na formátovanie zarovnania odsekov.

  Požadovaná akcia

  Vyberte položku

  Zarovnanie textu doľava

  Vľavo

  Zarovnanie textu doprava

  Vpravo

  Zarovnanie textu na stred

  Zarovnať na stred

  Zarovnanie textu podľa okrajov

  Podľa okraja

  Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Upozornenie : Čítať text zarovnaný podľa okrajov môže byť pre používateľov so zdravotným postihnutím (napríklad dyslexiou) veľmi náročné. Ovládanie dokumentu zjednodušíte, ak vyberiete iný štýl zarovnania.

 4. Kliknutím na kláves Enter sa vrátite do dokumentu.

Prispôsobenie zarážok odseku

Ak chcete odsadiť text o konkrétne číslo, môžete pridať odsadenie z ľavého alebo pravého okraja strany.

 1. Vyberte v dokumente odseky, ktoré chcete odsadiť.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 3. Pomocou možností v skupine Odsadenie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete pridať zarážku vpravo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Ak chcete nastaviť veľkosť odsadenia, zadajte číslo v palcoch alebo použite klávesy so šípkami nahor alebo nadol na nastavenie zarážok v krokoch s veľkosťou 1/10 palca. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×