Zarovnanie objektov v balíku Office for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo Worde, PowerPointe a Excel pre Mac, môžete jednoducho zarovnať objekty, ako sú napríklad obrázky, tvary, grafické prvky SmartArt a grafy – vo vzťahu k iných objektov, okrajmi strany alebo okrajov.

Word

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať vybraté objekty.

  Zarovnať vybraté objekty

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente, vyberte aspoň dva objekty. Zarovnať vybraté objekty sa stáva zapnutá.

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať na stránku.

  Zarovnanie na stránku

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Ak chcete zarovnať objekty jednoduchšie, môžete použiť mriežku. Alebo môžete objekty prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stred objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

Ak chcete použiť mriežku, je potrebné prvý zapnúť možnosť mriežky.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Pozvanie na zdieľanie v časti vytváranie a nástroje korektúry, kliknite na položku Upraviť.

 3. V dialógovom okne Upraviť kliknite na položku Možnosti mriežky.

 4. V dialógovom okne Možnosti mriežky vyberte typ prichytenia správanie, ktoré chcete:

  • Ak chcete Prichytiť objekty k mriežke, v časti Prichytenie objektov začiarknite do mriežky v zobrazení Rozloženie pri tlači.

  • Ak chcete Prichytiť objekty k iným objektom, v časti Prichytenie objektov, vyberte k iným objektom.

  Možnosti mriežky

 5. (Voliteľné) Môžete nastaviť ďalšie nastavenia mriežky, ako medzery.

 6. Ak chcete Zobraziť mriežku, v časti Zobraziť mriežky, vyberte položku Zobraziť mriežku na obrazovke.

  Poznámka: Mriežka a vypnutie môžete prepnúť aj začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka mriežky na zobrazenie kartu alebo v ponuke Zobraziť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Po výbere možnosti mriežky, zarovnať objekty nasledovným spôsobom.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a vyberte možnosť zarovnania. Ak sa nezobrazuje mriežka, uvidíte, že objekty sú zarovnané v mriežke.

  Tip: Ak ste vybrali nastavenie Zarovnať k mriežke, ale chcete ho na chvíľu zrušiť, kým objektom pohybujete, počas presúvania objektu podržte kláves COMMAND .

PowerPoint

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položku Zarovnať > Zarovnať vybraté objekty.

  Zarovnať vybraté objekty

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente, vyberte aspoň dva objekty. Zarovnať vybraté objekty sa stáva zapnutá.

 3. Kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na položku Zarovnanie.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položku Zarovnať > Zarovnať snímku.

  Zarovnať k snímke

 3. Kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na položku Zarovnanie.

Ak chcete objekty zarovnať jednoduchšie, môžete ich prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stredy objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 • Kliknite na položky Zobraziť > návody >Prichytiť k mriežke.

Dynamické vodiace čiary prechádzajú stredom objektov a stredom snímky a zobrazujú sa, keď presúvate objekt. Dynamické vodiace čiary môžete použiť na zarovnanie objektu vo vzťahu k inému objektu. Alebo vám pomôžu pri zarovnaní objektu vzhľadom na stred snímky.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Vodiace čiary > Dynamické vodiace čiary.

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 3. Presuňte objekt do blízkosti iného objektu, s ktorým ho chcete zarovnať, alebo ho presuňte do stredu strany.

  Poznámka: Dočasne skryť dynamické vodiacich čiar, podržte stlačený kláves Command počas presúvania objektu.

 4. Na získanie požadovaného zarovnania použite čiary mriežky, ktoré sa zobrazia.

Excel

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. Kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na položku Zarovnanie.

Pozrite tiež

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Zmena veľkosti objektu

Word

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať vybraté objekty.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente, vyberte aspoň dva objekty. Zarovnať vybraté objekty sa stáva zapnutá.

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať na stránku.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Ak chcete zarovnať objekty jednoduchšie, môžete použiť mriežku. Alebo môžete objekty prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stred objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > možnosti mriežky.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Ak chcete automaticky zarovnať objekty

  Vykonajte nasledovné

  na mriežke v zobrazení Publikačné rozloženie

  V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na mriežku v zobrazení Publikačné rozloženie.

  na mriežke v zobrazení Rozloženie pri tlači

  V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na mriežku v zobrazení Rozloženie pri tlači.

  s mriežkami, ktoré prechádzajú cez iné tvary

  V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na ostatné objekty.

  Tip: Ak nastavíte preferencie Zarovnať k mriežke, ale chcete pozastaviť Toto nastavenie, pri presúvaní objektu, počas presúvania objektu podržte stlačené COMMAND .

Statické vodiace čiary uľahčujú manuálne zarovnanie textových polí, grafiky a iných objektov presne k určenej oblasti dokumentu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Publikačné rozloženie.

 2. V ponuke Zobraziť sa uistite, že vedľa položky Pravítko je znak začiarknutia.

 3. Umiestnite ukazovateľ myši nad modrej časti vodorovného alebo zvislého pravítka dovtedy, kým sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku.

  Podržanie ukazovateľa nad pravítkom

 4. Presuňte vodiacu čiaru na stranu a umiestnite ju na ľubovoľné miesto.

  Potiahnite vodiacu čiaru na stranu

PowerPoint

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať vybraté objekty.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente, vyberte aspoň dva objekty. Zarovnať vybraté objekty sa stáva zapnutá.

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať > Zarovnať snímku.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Ak chcete objekty zarovnať jednoduchšie, môžete ich prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stredy objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 • V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Prichytiť k mriežke.

Ak chcete objekty zarovnať jednoduchšie, môžete ich prichytiť k iným objektom na snímke. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 • V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Prichytiť k tvaru.

Statické vodiace čiary uľahčujú manuálne zarovnanie textových polí, grafiky a iných objektov presne k určenej oblasti dokumentu.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Statické vodiace čiary.

 2. Ak chcete pridať ďalšie vodiace čiary, stlačte a podržte kláves možnosť a presuňte vodiacu čiaru kdekoľvek chcete.

Dynamické vodiace čiary, riadky, ktoré spustiť prostredníctvom centra iných objektov a formuláre programu InfoPath, sa zobrazia pri presúvaní objektu. Môžete použiť dynamické vodiace čiary na zarovnanie objektu vo vzťahu k iným objektom. Alebo môžete zarovnať objektu vzhľadom na formuláre programu InfoPath.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Dynamické vodiace čiary.

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 3. Presuňte objekt do blízkosti iného objektu, s ktorým ho chcete zarovnať, alebo ho presuňte do stredu strany.

  Poznámka: Dočasne skryť dynamické vodiacich čiar, podržte stlačený kláves Command počas presúvania objektu.

 4. Na získanie požadovaného zarovnania použite čiary mriežky, ktoré sa zobrazia.

Excel

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

  Skupina Usporiadať vo Worde

Pozrite tiež

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Zmena veľkosti objektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×