Zarovnanie objektov

Textové polia, obrázky, automatické tvary a nakreslené objekty môžete usporiadať tak, aby boli zarovnané s vodiacimi čiarami okrajov, vodiacimi čiarami pravítka a vodiacimi čiarami mriežky. Objekty môžete distribuovať vzhľadom k ostatným objektom alebo vzhľadom k vodiacim čiaram okrajov. Automatické zarovnanie alebo distribúcia objektov pre Microsoft Publisher 2010 sa ovláda pomocou rozbaľovacej ponuky Zarovnať v skupine Usporiadať na karte Nástroje tabuliek – návrh, Nástroje obrázkaalebo Nástroje na kreslenie v závislosti od typu alebo typov objektov, ktoré ste vybrali. Objekty môžete zarovnať aj podľa okrajov, vodiacich čiar a iných objektov presunutím objektov. Ďalšie informácie o vodiacich čiarach rozloženia nájdete v téme Zostavenie strany pomocou vodiacich čiar rozloženia.

Automatické zarovnanie alebo distribúcia objektov

Manuálne zarovnanie objektu podľa iného objektu alebo vodiacej čiary

Skupina Usporiadať na zarovnanie objektov v Publisheri 2010

Automatické zarovnanie alebo distribúcia objektov

Objekty môžete automaticky zarovnať vzhľadom k ostatným objektom alebo vzhľadom k vodiacim čiaram okrajov.

Automatické zarovnanie vzhľadom ku skupine vybratých objektov:

 1. Vyberte objekty, ktoré chcete zarovnať.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – návrh, Nástroje obrázka alebo Nástroje na kreslenie v skupine Usporiadať ukážte na položku Zarovnať.
  Možnosti zarovnania objektov v Publisheri 2010

 3. Potom vyberte požadovanú možnosť:
  Zarovnať doľava – Táto možnosť zarovná ľavú stranu objektov s ľavým okrajom ľavého krajného objektu.
  Zarovnať stredy zvislo – Táto možnosť zarovná stred vybratých objektov so zvislým stredom vybratých objektov.
  Zarovnať doprava – Táto možnosť zarovná pravú stranu objektov s pravým okrajom pravého krajného objektu.
  Zarovnať nahor – Táto možnosť zarovná hornú stranu vybratých objektov s horným okrajom objektu, ktorý je najvyššie.
  Zarovnať stredy vodorovne – Táto možnosť zarovná stred vybratých objektov s vodorovným stredom vybratých objektov.
  Zarovnať nadol – Táto možnosť zarovná dolnú stranu objektov s dolným okrajom objektu, ktorý je najnižšie.
  Rozmiestniť vodorovne – Táto možnosť posunie vybraté objekty tak, aby boli rovnomerne vodorovne distribuované.
  Rozmiestniť zvislo -Táto možnosť posunie vybraté objekty tak, aby boli rovnomerne zvislo distribuované.

Automatické zarovnanie vzhľadom k vodiacim čiaram okrajov:

 1. Vyberte objekty, ktoré chcete zarovnať.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – návrh, Nástroje obrázka alebo Nástroje na kreslenie v skupine Usporiadať ukážte na položku Zarovnať a potom vyberte možnosť Vzhľadom k vodiacim čiaram okrajov.
  Možnosti Zarovnať v porovnaní s vodiacimi čiarami okrajov v Publisheri 2010

 3. Potom vyberte požadovanú možnosť:
  Zarovnať doľava – Táto možnosť zarovná ľavú stranu objektov s ľavou krajnou vodiacou čiarou okraja na strane.
  Zarovnať stredy zvislo – Táto možnosť zarovná stred vybratých objektov so zvislým stredom strany.
  Zarovnať doprava – Táto možnosť zarovná pravú stranu objektov s pravou krajnou vodiacou čiarou okraja na strane.
  Zarovnať nahor – Táto možnosť zarovná hornú stranu vybratých objektov s vodiacou čiarou horného okraja na strane.
  Zarovnať stredy vodorovne – Táto možnosť zarovná vybraté objekty s vodorovným stredom na strane.
  Rozmiestniť vodorovne – Táto možnosť posunie vybraté objekty tak, aby boli rovnomerne vodorovne distribuované na strane.
  Rozmiestniť zvislo – Táto možnosť posunie vybraté objekty tak, aby boli rovnomerne zvislo distribuované na strane.

  Tip : Ak chcete zarovnať objekty smerom nadol v strede strany, kliknite na možnosť Vzhľadom k vodiacim čiaram okrajov a potom kliknite na príkaz Zarovnať stredy zvislo.

Na začiatok stránky

Manuálne zarovnanie objektu podľa iného objektu alebo vodiacej čiary

Objekty sa môžu zarovnať podľa svojich okrajov alebo stredových čiar. Prichytávací mechanizmus v predchádzajúcich verziách Publishera bol nahradený novým mechanizmom. Počas presúvania objektu smerom k okraju iného objektu alebo jeho stredovej čiare alebo smerom k vodiacej čiare sa presúvaný objekt začína lepiť pri zarovnaní a zase sa uvoľní, keď s ním prejdete ďalej za úroveň zarovnania.

Presunutím myšou môžete zarovnávať takto:

Okraj objektu

môžete zarovnať so

všetkými vodiacimi čiarami, okrajmi iných objektov a stĺpcami textových polí

Stred objektu

môžete zarovnať so

všetkými vodiacimi čiarami a stredmi iných objektov

Okraj stĺpca textového poľa

môžete zarovnať so

všetkými vodiacimi čiarami a okrajmi iných stĺpcov textových polí

Okraje riadka alebo stĺpca tabuľky

môžete zarovnať so

všetkými vodiacimi čiarami a okrajmi iných riadkov alebo stĺpcov tabuľky

Vodiacu čiara pravítka

môžete zarovnať so

so všetkým, čo je uvedené vyššie

Poznámka :  Skupiny sa považujú za jeden objekt – na zarovnanie sa používajú okraje a stredy samotnej skupiny, nie okraje, stredy alebo stĺpce objektov v rámci skupiny.

Manuálne zarovnanie objektu:

 1. Umiestnite ukazovateľ myši nad objekt. Zobrazí sa ukazovateľ Premiestniť Premiestnenie ukazovateľa .

 2. Presúvajte myšou objekt, kým nebude zarovnaný s vodiacou čiarou alebo objektom, s ktorými chcete daný objekt zarovnať.
  Pole Vyhľadávať ľudí v porovnaní s poľom Prehľadať: Kontakty

  Poznámky : 

  • Objekty sa budú zarovnávať s vodiacimi čiarami, aj keď sú vodiace čiary skryté, pričom tie sa zobrazia, keď objekty nadobudnú zarovnanie.

 3. Manuálne zarovnávanie môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou začiarkavacích políčok Vodiace čiary a Objekty v skupine Rozloženie na karte Návrh strany.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×