Zarovnanie objektov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zarovnanie objektu s inými objektami

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte možnosť Zarovnať vybraté objekty.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente vyberte aspoň dva objekty. Možnosť Zarovnať vybraté objekty už k dispozícii bude.

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Zarovnanie objektov na strane

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte možnosť Zarovnať podľa strany.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Zarovnanie objektov v mriežke

Ak chcete zarovnať objekty jednoduchšie, môžete použiť mriežku. Alebo môžete objekty prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stred objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na položku Možnosti mriežky.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete automaticky zarovnať objekty

Vykonajte nasledovné

na mriežke v zobrazení Publikačné rozloženie

V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na mriežku v zobrazení Publikačné rozloženie.

na mriežke v zobrazení Rozloženie pri tlači

V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na mriežku v zobrazení Rozloženie pri tlači.

s mriežkami, ktoré prechádzajú cez iné tvary

V časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Na ostatné objekty.

 1. Tip: Ak ste vybrali nastavenie Zarovnať k mriežke, ale chcete ho na chvíľu zrušiť, kým objektom pohybujete, počas presúvania objektu podržte kláves COMMAND .

Zarovnanie objektov pomocou statických vodiacich čiar

Statické vodiace čiary uľahčujú manuálne zarovnanie textových polí, grafiky a iných objektov presne k určenej oblasti dokumentu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Publikačné rozloženie.

 2. V ponuke Zobraziť sa uistite, že vedľa položky Pravítko je znak začiarknutia.

 3. Podržte ukazovateľ nad modrou časťou vodorovného alebo zvislého pravítka, kým sa ukazovateľ nezmení na obojstrannú šípku.

  Podržanie ukazovateľa nad pravítkom

 4. Presuňte vodiacu čiaru na stranu a umiestnite ju na ľubovoľné miesto.

  Potiahnite vodiacu čiaru na stranu

Pozrite tiež

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Zmena veľkosti objektu

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zarovnanie objektu s inými objektami

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte možnosť Zarovnať vybraté objekty.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Toto nastavenie je predvolene vybraté.

  Ak možnosť Zarovnať vybraté objekty nie je k dispozícii

  V dokumente vyberte aspoň dva objekty. Možnosť Zarovnať vybraté objekty už k dispozícii bude.

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Zarovnanie objektov na snímke

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte možnosť Zarovnať podľa snímky.

  Skupina Usporiadať vo Worde

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

Zapnutie prichytenia k mriežke

Ak chcete objekty zarovnať jednoduchšie, môžete ich prichytiť k mriežke, ktorá prechádza cez vodorovné okraje, zvislé okraje a stredy objektov. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 • V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Prichytiť k mriežke.

Zapnutie prichytenia k tvaru

Ak chcete objekty zarovnať jednoduchšie, môžete ich prichytiť k iným objektom na snímke. Čiara sa zobrazí iba keď presuniete objekt blízko iného objektu.

 • V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Prichytiť k tvaru.

Zarovnanie objektov pomocou statických vodiacich čiar

Statické vodiace čiary uľahčujú manuálne zarovnanie textových polí, grafiky a iných objektov presne k určenej oblasti dokumentu.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Statické vodiace čiary.

 2. Ak chcete pridať ďalšie vodiace čiary, podržte stlačený kláves OPTION a presuňte vodiacu čiaru kamkoľvek chcete.

Zarovnanie objektov pomocou dynamických vodiacich čiar

Dynamické vodiace čiary prechádzajú stredom objektov a stredom snímky a zobrazujú sa, keď presúvate objekt. Dynamické vodiace čiary môžete použiť na zarovnanie objektu vo vzťahu k inému objektu. Alebo vám pomôžu pri zarovnaní objektu vzhľadom na stred snímky.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Vodiace čiary a vyberte položku Dynamické vodiace čiary.

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete zarovnať.

  Tip: Ak chcete vybrať viaceré objekty, podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na požadované objekty.

 3. Presuňte objekt do blízkosti iného objektu, s ktorým ho chcete zarovnať, alebo ho presuňte do stredu strany.

  Poznámka: Ak chcete dočasne skryť dynamické vodiace čiary, podržte počas presúvania objektu kláves COMMAND.

 4. Na získanie požadovaného zarovnania použite čiary mriežky, ktoré sa zobrazia.

Pozrite tiež

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zarovnanie objektu s inými objektami

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na objekty, ktoré chcete zarovnať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na požadované zarovnanie.

  Skupina Usporiadať vo Worde

Pozrite tiež

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×