Zarovnanie alebo usporiadanie obrázka, tvaru, textového poľa, grafického prvku SmartArt alebo objektu WordArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad zarovnaní a usporiadaní obrázkov, tvarov, textových polí, grafických prvkov SmartArt a objektov WordArt

Zarovnanie obrázka, tvaru, textového poľa, grafického prvku SmartArt alebo objektu WordArt

Usporiadanie objektov v rovnakých vzájomných vzdialenostiach

Prehľad zarovnaní a usporiadaní obrázkov, tvarov, textových polí, grafických prvkov SmartArt a objektov WordArt

V programoch Microsoft Office vám pomôže pri zarovnaní objektov, ako sú obrázky, tvary, textové polia, grafické prvky SmartArt a Word Art nasledujúcimi spôsobmi:

 • Podľa iných objektov, napr. zarovnanie podľa strán, stredov alebo horných či dolných hrán objektov.

  Objekty zarovnané v dolnej
  Objekty zarovnané v dolnej časti
 • Vo vzťahu k celému dokumentu, napríklad na horný alebo ľavý okraj dokumentu.

  Objekty zarovnané v hornej časti
  Objekty zarovnané v hornej časti
 • Pomocou vodiacej čiary.

  Objekty zarovnané k vodiacej čiare
  Objekty zarovnané k vodiacej čiare
 • Pomocou mriežka.

  Riadok súčtu v údajovom hárku
  Objekt zarovnaný s rohom mriežky
 • Rozložením objektov tak, aby boli v rovnakej vzdialenosti od seba – buď zvislo alebo vodorovne alebo vo vzťahu k celému dokumentu.

  objekty rovnomerne
  Objekty rozmiestnené v rovnakých vzájomných vzdialenostiach

Na začiatok stránky

Zarovnanie obrázka, tvaru, textového poľa, grafického prvku SmartArt alebo objektu WordArt

Ak chcete zobraziť podrobné pokyny, vyberte program balíka Office z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Vyberte obrázky, tvary, textové polia alebo Word Art, ktoré chcete zarovnať.

  Ak možnosti pre Zarovnanie nie sú k dispozícii, možno budete musieť vybrať ďalšie objekt.

  Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať obrázok, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete zarovnať tvar, textové pole alebo objekt WordArt, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doľava, kliknite na položku Zarovnať doľava.

  • Ak chcete zarovnať objekty zvislo cez ich stredy, kliknite na položku Centrovať.

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doprava, kliknite na položku Zarovnať doprava.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa horného okraja, kliknite na položku Zarovnať nahor.

  • Ak chcete zarovnať objekty vodorovne cez ich stredy, kliknite na položku Zarovnať na stred.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa dolného okraja, kliknite na položku Zarovnať nadol.

   Poznámky : 

   • Keď zarovnávate objekty vzhľadom k ostatným objektom podľa okrajov, jeden z objektov zostane na mieste. Položka Zarovnať doľava napríklad zarovná ľavé okraje všetkých vybratých objektov s ľavým okrajom objektu úplne vľavo, t. j. objekt úplne vľavo zostane na mieste a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho. Ak zarovnáte objekt podľa grafického prvku SmartArt, objekt sa zarovná podľa okraja grafického prvku SmartArt úplne vľavo, a nie podľa tvaru úplne vľavo v grafickom prvku SmartArt.

   • Položka Zarovnať na stred zarovná objekty vodorovne cez stredy objektov a položka Centrovať zarovná objekty zvislo cez stredy objektov. Keď zarovnáte objekty vzhľadom k ostatným podľa ich stredov, objekty sa zarovnajú pozdĺž vodorovnej alebo zvislej čiary, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných umiestnení. Žiadny objekt nemusí zostať na mieste, a všetky objekty sa môžu presunúť.

   • V závislosti od možnosti zarovnania, na ktorú ste klikli, sa objekty presunú nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu zakryť objekt, ktorý sa tam už nachádza. Ak zarovnáte objekty a zistíte, že sú vrstvené nad sebou, môžete zrušiť zarovnanie a potom pred ďalším zarovnaním presunúť objekty na nové miesta.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textové polia, grafický prvok SmartArt alebo Word Art, ktoré chcete zarovnať.

  Ak možnosti pre Zarovnanie nie sú k dispozícii, možno budete musieť vybrať ďalšie objekt.

  Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať obrázok, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete zarovnať tvar, textové pole, grafický prvok SmartArt alebo objekt WordArt, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doľava, kliknite na položku Zarovnať doľava.

  • Ak chcete zarovnať objekty zvislo cez ich stredy, kliknite na položku Centrovať.

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doprava, kliknite na položku Zarovnať doprava.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa horného okraja, kliknite na položku Zarovnať nahor.

  • Ak chcete zarovnať objekty vodorovne cez ich stredy, kliknite na položku Zarovnať na stred.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa dolného okraja, kliknite na položku Zarovnať nadol.

   Poznámky : 

   • Keď zarovnávate objekty vzhľadom k ostatným objektom podľa okrajov, jeden z objektov zostane na mieste. Položka Zarovnať doľava napríklad zarovná ľavé okraje všetkých vybratých objektov s ľavým okrajom objektu úplne vľavo, t. j. objekt úplne vľavo zostane na mieste a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho. Ak zarovnáte objekt podľa grafického prvku SmartArt, objekt sa zarovná podľa okraja grafického prvku SmartArt úplne vľavo, a nie podľa tvaru úplne vľavo v grafickom prvku SmartArt.

   • Položka Zarovnať na stred zarovná objekty vodorovne cez stredy objektov a položka Centrovať zarovná objekty zvislo cez stredy objektov. Keď zarovnáte objekty vzhľadom k ostatným podľa ich stredov, objekty sa zarovnajú pozdĺž vodorovnej alebo zvislej čiary, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných umiestnení. Žiadny objekt nemusí zostať na mieste, a všetky objekty sa môžu presunúť.

   • V závislosti od možnosti zarovnania, na ktorú ste klikli, sa objekty presunú nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu zakryť objekt, ktorý sa tam už nachádza. Ak zarovnáte objekty a zistíte, že sú vrstvené nad sebou, môžete zrušiť zarovnanie a potom pred ďalším zarovnaním presunúť objekty na nové miesta.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textové polia, grafický prvok SmartArt alebo Word Art, ktoré chcete zarovnať.

  Ak možnosti pre Zarovnanie nie sú k dispozícii, možno budete musieť vybrať ďalšie objekt.

  Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať obrázok, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete zarovnať tvar, textové pole, grafický prvok SmartArt alebo objekt WordArt, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doľava, kliknite na položku Zarovnať doľava.

  • Ak chcete zarovnať objekty zvislo cez ich stredy, kliknite na položku Centrovať.

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doprava, kliknite na položku Zarovnať doprava.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa horného okraja, kliknite na položku Zarovnať nahor.

  • Ak chcete zarovnať objekty vodorovne cez ich stredy, kliknite na položku Zarovnať na stred.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa dolného okraja, kliknite na položku Zarovnať nadol.

   Poznámky : 

   • Ak chcete zarovnať jeden objekt podľa snímky, kliknite na položku Zarovnať podľa snímky.

   • Keď zarovnávate objekty vzhľadom k ostatným objektom podľa okrajov, jeden z objektov zostane na mieste. Položka Zarovnať doľava napríklad zarovná ľavé okraje všetkých vybratých objektov s ľavým okrajom objektu úplne vľavo, t. j. objekt úplne vľavo zostane na mieste a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho. Ak zarovnáte objekt podľa grafického prvku SmartArt, objekt sa zarovná podľa okraja grafického prvku SmartArt úplne vľavo, a nie podľa tvaru úplne vľavo v grafickom prvku SmartArt.

   • Položka Zarovnať na stred zarovná objekty vodorovne cez stredy objektov a položka Centrovať zarovná objekty zvislo cez stredy objektov. Keď zarovnáte objekty vzhľadom k ostatným podľa ich stredov, objekty sa zarovnajú pozdĺž vodorovnej alebo zvislej čiary, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných umiestnení. Žiadny objekt nemusí zostať na mieste, a všetky objekty sa môžu presunúť.

   • V závislosti od možnosti zarovnania, na ktorú ste klikli, sa objekty presunú nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu zakryť objekt, ktorý sa tam už nachádza. Ak zarovnáte objekty a zistíte, že sú vrstvené nad sebou, môžete zrušiť zarovnanie a potom pred ďalším zarovnaním presunúť objekty na nové miesta.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textové polia, grafický prvok SmartArt alebo Word Art, ktoré chcete zarovnať.

  Ak možnosti pre Zarovnanie nie sú k dispozícii, možno budete musieť vybrať ďalšie objekt.

  Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zarovnať obrázok, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete zarovnať tvar alebo objekt WordArt, v časti Nástroje na kreslenie (alebo, pokiaľ chcete zarovnávať textové pole, v časti Nástroje textových polí kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doľava, kliknite na položku Zarovnať doľava.

  • Ak chcete zarovnať objekty zvislo cez ich stredy, kliknite na položku Centrovať.

  • Ak chcete zarovnať okraje objektov doprava, kliknite na položku Zarovnať doprava.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa horného okraja, kliknite na položku Zarovnať nahor.

  • Ak chcete zarovnať objekty vodorovne cez ich stredy, kliknite na položku Zarovnať na stred.

  • Ak chcete zarovnať objekty podľa dolného okraja, kliknite na položku Zarovnať nadol.

   Poznámky : 

   • Ak chcete zarovnať objekty podľa strany namiesto zarovnania podľa iných objektov, kliknite na položku Zarovnať k strane.

   • Keď zarovnávate objekty vzhľadom k ostatným objektom podľa okrajov, jeden z objektov zostane na mieste. Položka Zarovnať doľava napríklad zarovná ľavé okraje všetkých vybratých objektov s ľavým okrajom objektu úplne vľavo, t. j. objekt úplne vľavo zostane na mieste a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho. Ak zarovnáte objekt podľa grafického prvku SmartArt, objekt sa zarovná podľa okraja grafického prvku SmartArt úplne vľavo, a nie podľa tvaru úplne vľavo v grafickom prvku SmartArt.

   • Položka Zarovnať na stred zarovná objekty vodorovne cez stredy objektov a položka Centrovať zarovná objekty zvislo cez stredy objektov. Keď zarovnáte objekty vzhľadom k ostatným podľa ich stredov, objekty sa zarovnajú pozdĺž vodorovnej alebo zvislej čiary, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných umiestnení. Žiadny objekt nemusí zostať na mieste, a všetky objekty sa môžu presunúť.

   • V závislosti od možnosti zarovnania, na ktorú ste klikli, sa objekty presunú nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu zakryť objekt, ktorý sa tam už nachádza. Ak zarovnáte objekty a zistíte, že sú vrstvené nad sebou, môžete zrušiť zarovnanie a potom pred ďalším zarovnaním presunúť objekty na nové miesta.

Na začiatok stránky

Usporiadanie objektov v rovnakých vzájomných vzdialenostiach

Môžete usporiadať objekty vodorovne alebo zvislo s rovnakými vzdialenosti medzi nimi.

Ak chcete zobraziť podrobné pokyny, vyberte program balíka Office z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Vyberte aspoň tri objekty, ktoré chcete usporiadať v rovnakej vzdialenosti od seba. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

  Ak chcete vybrať objekty, ktoré sú skryté, vrstvené alebo sa nachádzajú za textom, postupujte takto:

  • Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Nájsť a vybrať, kliknite na položku Vybrať objekty a potom nad objektmi nakreslite rámček.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete usporiadať obrázky rovnomerne, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete usporiadať do skupiny tvary, textové polia alebo objekty WordArt rovnomerne, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred vodorovne, kliknite na položku Rozmiestniť vodorovne.

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred zvisle, kliknite na položku Rozmiestniť zvisle.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte aspoň tri objekty, ktoré chcete usporiadať v rovnakej vzdialenosti od seba. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

  Ak chcete vybrať objekty, ktoré sú skryté, vrstvené alebo sa nachádzajú za textom, postupujte takto:

  • Na karte Formátovať text v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať, kliknite na položku Vybrať objekty a potom nad objektmi nakreslite rámček.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete usporiadať obrázky rovnomerne, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete usporiadať do skupiny tvary, textové polia, grafické prvky SmartArt alebo objekty WordArt rovnomerne, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred vodorovne, kliknite na položku Rozmiestniť vodorovne.

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred zvisle, kliknite na položku Rozmiestniť zvisle.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte aspoň tri objekty, ktoré chcete usporiadať v rovnakej vzdialenosti od seba. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

  Ak chcete vybrať objekty, ktoré sú skryté, vrstvené alebo sa nachádzajú za textom, postupujte takto:

  • Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať, kliknite na položku Vybrať objekty a potom nad objektmi nakreslite rámček.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete usporiadať obrázky rovnomerne, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete usporiadať do skupiny tvary, textové polia, grafické prvky SmartArt alebo objekty WordArt rovnomerne, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred vodorovne, kliknite na položku Rozmiestniť vodorovne.

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred zvisle, kliknite na položku Rozmiestniť zvisle.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte aspoň tri objekty, ktoré chcete usporiadať v rovnakej vzdialenosti od seba. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné objekty.

  Ak chcete vybrať objekty, ktoré sú skryté, vrstvené alebo sa nachádzajú za textom, postupujte takto:

  • Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať, kliknite na položku Vybrať objekty a potom nad objektmi nakreslite rámček.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete usporiadať obrázky rovnomerne, v časti Nástroje obrázka kliknite na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázka

  • Ak chcete usporiadať do skupiny tvary, textové polia alebo objekty WordArt rovnomerne, v časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

   Obrázok karty formát nástrojov kreslenia

 3. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred vodorovne, kliknite na položku Rozmiestniť vodorovne.

  • Ak chcete objekty usporiadať na stred zvisle, kliknite na položku Rozmiestniť zvisle.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×