Zapojenie do skupinovej konverzácie

Skupinová konverzácia slúži na výmenu informácií s členmi skupiny v reálnom čase. Na stránke konverzácie sa zobrazia všetky správy v zobrazení karty, kde si môžete správy prečítať, odpovedať na ne a vytvárať konverzácie v zobrazení správy. Ak chcete zobraziť jednotlivé správy v priečinku doručenej pošty, môžete sa prihlásiť na odber správ skupiny.

Obsah tohto článku

Čítanie konverzácie

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Outlook. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte položku Outlook.

  Možnosti navigácie v službách Office 365
 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

  Skupinové konverzácie sú zoradené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. V zobrazení karty na ľavej strane sú zhrnuté všetky správy a na pravej strane v zobrazení správ sa zobrazujú jednotlivé správy.

  Čítanie konverzácie
 5. Nové správy v rámci konverzácií, ktoré boli prijaté od vášho posledného prihlásenia do skupiny, sú označené modrým uškom Modrý trojuholník v rohu. Toto označenie vám pomôže byť rýchlo v obraze.

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie konverzácie

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Outlook. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte položku Outlook.

  Možnosti navigácie v službách Office 365
 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

 5. V hornej časti zobrazenia karty vyberte možnosť Začať skupinovú konverzáciu.

  Vytvorenie konverzácie
 6. Ak chcete priložiť súbor, vyberte položku Pridať prílohu Vložiť .

  Ďalšie informácie o prílohách nájdete v téme Práca s prílohami.

 7. Po dokončení vyberte položku Odoslať.

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odpovedanie na konverzáciu

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Outlook. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte položku Outlook.

  Možnosti navigácie v službách Office 365
 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

 5. Ak chcete odpovedať na niektorú správu v konverzácii, vyberte správu, položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie a potom možnosť Odpovedať všetkým.

  Odpovedanie na konverzáciu

  Prvý riadok alebo prvých 100 znakov vašej správy (podľa toho, čo nastane skôr) sa následne použije ako predmet konverzácie.

 6. Ak chcete, môžete v tomto kroku pridať alebo odstrániť osoby v riadku Komu.

 7. Ak chcete priložiť súbor, vyberte položku Pridať prílohu Vložiť .

  Ďalšie informácie o prílohách nájdete v téme Práca s prílohami.

 8. Po dokončení vyberte položku Odoslať.

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Preposlanie konverzácie

Keď prepošlete konverzáciu, kópia konverzácie sa odošle ako e-mailová správa. E-mailovú správu môžete odoslať každému vo svojej organizácii aj mimo nej.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Outlook. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte položku Outlook.

  Možnosti navigácie v službách Office 365
 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

 5. Vyberte správu v konverzácii. Rozsah konverzácie, ktorá sa odošle, závisí od vášho výberu. Správa, ktorú vyberiete, ako aj všetky nasledujúce správy sa skopírujú do e-mailovej správy.

 6. Vyberte položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie a potom vyberte možnosť Preposlať.

  Preposlanie konverzácie
 7. Ak chcete priložiť súbor, vyberte položku Pridať prílohu Vložiť .

  Ďalšie informácie o prílohách nájdete v téme Práca s prílohami.

 8. Po dokončení vyberte položku ODOSLAŤ.

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie konverzácie

Upozornenie: Pri odstraňovaní konverzácie sa nezobrazí výzva na potvrdenie tejto operácie a odstránenú konverzáciu nie je možné obnoviť.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Outlook. Prípadne vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte položku Outlook.

  Možnosti navigácie v službách Office 365
 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

 5. Vyberte správu, ktorú chcete odstrániť.

 6. Vyberte položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie a potom vyberte možnosť Odstrániť konverzáciu.

  Odstránenie konverzácie

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prihlásenie do skupiny

Prihlásením do skupiny vyžadujete, aby sa konverzácie a schôdze prebiehajúce v rámci skupiny odosielali do vášho priečinka doručenej pošty. Zapnutie tejto funkcie je vhodné vtedy, ak uprednostňujete používanie Outlooku pred používaním aplikácie Outlook Web App. Funkcia totiž zabezpečí, že skupinové e-mailové správy a udalosti kalendára sa budú včas prijímať v Outlooku a vy tak budete informovaní o najnovších aktivitách skupiny. Prihlásenie do skupiny je užitočné aj vtedy, keď sa aktívne podieľate na práci v rozličných skupinách a na súvisiacich projektoch a chcete byť prostredníctvom priečinka doručenej pošty informovaní o každej konverzácii a udalosti kalendára. Na konverzácie môžete odpovedať aj z Outlooku a odpovede sa okamžite odošlú do skupinovej konverzácie.

Poznámka: V minulosti sa do ktorejkoľvek skupiny mohlo kedykoľvek prihlásiť maximálne 300 členov. Toto obmedzenie sa odstránilo a momentálne počet členov, ktorí sa do skupiny môžu prihlásiť, nie je obmedzený.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive. Iná možnosť je vybrať spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vybrať položku Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 3. V prípade potreby vyberte položku Viac, čím zobrazíte všetky skupiny.

 4. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a vyberte jej názov.

 5. V hlavičke skupiny vyberte možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom vyberte príkaz Prihlásiť sa na odber.

Poznámka: Ak máte pocit, že do svojho priečinka doručenej pošty prijímate príliš veľa informácií zo skupiny, kedykoľvek sa môžete zo skupiny odhlásiť a znížiť tok informácií prostredníctvom príkazu Zrušiť odber, ktorý je súčasťou ponuky Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie . Konverzácie sú v skupine stále k dispozícii, takže sa k minulým konverzáciám môžete z času na čas opätovne vrátiť. Príkaz Zrušiť odber sa nachádza aj v dolnej časti všetkých skupinových e-mailových správ.

Dolná časť príkazu E-mail

Dôležité: Ak od skupiny dostanete e-mailovú správu s obsahom chráneným pomocou správy prístupových práv k informáciám (IRM), túto správu si nemôžete otvoriť ani prečítať v priečinku doručenej pošty. V takomto prípade otvorte stránku Konverzácie v aplikácii Outlook Web Access.

Tlačidlo Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Informácie o skupinách v Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×