Zapojenie do diskusie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Diskusie sú základom každej online komunity. Vymieňajú sa v nich nápady, zdieľajú názory a argumenty. Vo všeobecnosti majú voľnú formu a môžu pokrývať širokú škálu tém. Môžu byť dlhé a s veľkým počtom účastníkov, ale môžu sa aj obmedzovať na niekoľko príspevkov, ktoré si medzi sebou vymenia dvaja členovia.

Obsah tohto článku

Hľadanie diskusií

Použitie súhrnného zobrazenia

Prehľadávanie kategórií komunity

Účasť na diskusiách

Otvorenie diskusie

Odpoveď na diskusiu

Úprava príspevku

Hodnotenie diskusie

Celkové ohodnotenie diskusie

Označenie najlepšej odpovede na váš príspevok

Odstránenie diskusie

Odstránenie odpovede

Sledovanie príspevkov pomocou upozornení

Nastavenie upozornenia

Hľadanie diskusií

Diskusie môžete hľadať viacerými spôsobmi:

 • Prehľadávaním diskusií na domovskej stránke komunity. Väčšina komunít má na domovskej stránke súhrnné zobrazenie najnovších a obľúbených diskusií.

 • Prehľadávaním kategórií komunity. Kategórie vytvára vlastník alebo moderátor komunity. Členovia potom priraďujú svoje diskusie do kategórií, ktoré sa im tematicky najviac približujú.

 • Témy, ktoré vás zaujímajú, môžete hľadať vo vašej komunite alebo na intranetovom portáli. Vyhľadávať možno v diskusiách aj v odpovediach, všetky sa zobrazia vo výsledkoch hľadania.

Použitie súhrnného zobrazenia

 1. Na domovskej stránke komunity kliknite na prepojenia v hornej časti stránky.

 2. Kliknite na položku nedávne zobrazíte len posledné diskusie.

 3. Kliknite na položku , čo je teplé, ak chcete zobraziť naposledy aktívne diskusie.

 4. Kliknite na položku moje diskusie zobrazíte len diskusie, ktoré ste začali vy.

 5. Kliknite na Ponuku otvoriť (...) Ak chcete zobraziť najvýznamnejšie diskusie.

 6. Kliknite na Ponuku otvoriť (...) Ak chcete zobraziť nezodpovedané otázky.

 7. Kliknite na Ponuku otvoriť (...) Ak chcete zobraziť zodpovedané otázky.

Prehľadávanie kategórií komunity

 1. Na ľubovoľnej stránke v rámci komunity, na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku kategórie.

 2. Kategórie prehľadávajte takto:

 3. podľa abecedy kliknutím na prepojenia A – Z alebo Z – A,

 4. podľa miery aktivity kliknutím na položku O čom sa hovorí,

 5. podľa najnovšej aktivity otvorením ponuky Otvoriť () a následným kliknutím na položku Najnovšie,

 6. podľa stránky, keď kategórie zapĺňajú viaceré stránky. Klikaním na šípku v dolnej časti každej stránky sa pohybujte dopredu alebo dozadu.

 7. Kliknite na dlaždicu kategórie, ktorú chcete preskúmať.

 8. Posúvajte sa v zozname diskusií alebo ich zoraďte jedným z týchto spôsobov:

 9. Podľa najnovšej aktivity kliknutím na položku Najnovšie.

 10. Ppodľa miery aktivity kliknutím na položku O čom sa hovorí.

 11. Podľa diskusií, ktoré ste otvorili, alebo na ktoré ste už odpovedali. Kliknite na položku Moje diskusie.

 12. Podľa nezodpovedaných otázok kliknutím na ponuku Otvoriť () a potom na položku Nezodpovedané otázky.

 13. Podľa zodpovedaných otázok kliknutím na ponuku Otvoriť () a potom na položku Zodpovedané otázky.

 14. Podľa popularity kliknutím na ponuku Otvoriť () a potom na položku Najvýznamnejšie.

 15. Kliknutím na názov diskusie si môžete prečítať jej celý obsah vrátane odpovedí.

Na začiatok stránky

Účasť na diskusiách

Účasť na diskusiách vám umožní zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy, a využiť ich odborné znalosti. Účasť na diskusiách vám prináša aj body za úspešnosť, ktoré prispievajú k reputácii člena komunity. Informácie súvisiace s vašou reputáciou, ako napríklad počet diskusií, počet odpovedí, počet najlepších odpovedí a podobne, sa zobrazujú pri vašom mene a fotografii v komunite a pridajú sa aj do informačného kanála s aktualizáciami na vašej osobnej lokalite. Každý, kto vás sleduje, dostane prostredníctvom svojho informačného kanála s aktualizáciami oznámenie vždy, keď otvoríte diskusiu alebo uverejníte odpoveď. (Ak nechcete, aby sa vaša účasť v komunite zdieľala v informačnom kanáli s aktualizáciami, zdieľanie môžete vypnúť úpravou osobného profilu.)

Poznámka :  Ak sa chcete zapojiť do diskusie, musíte byť členom komunity.

Otvorenie diskusie

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo v ľubovoľnej kategórii kliknite na položku Nová diskusia.

 2. Do poľa Predmet napíšte stručný nadpis vášho príspevku. Buďte podľa možnosti čo najkonkrétnejší, pretože tento text sa bude zobrazovať v súhrnnom zobrazení všetkých príspevkov na domovskej stránke komunity a na stránkach jednotlivých kategórií.

 3. Do poľa Text napíšte svoj príspevok. Môžete si vybrať z možností formátovania textu RTF, ktoré nájdete na karte Formátovať text. Do poľa možno vkladať aj tabuľky, obrázky, zvukový obsah či videá, prepojenia a zlomky kódov.

 4. Políčko pri položke Otázka začiarknite v prípade, že od komunity očakávate odpoveď na váš príspevok.

 5. V časti Kategória vyberte najvhodnejšiu kategóriu daného obsahu. Nie je možné pridávať sem nové kategórie.

  Poznámka :  Kategórie môžu pridávať iba vlastníci a moderátori komunity.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odpoveď na diskusiu

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo v ľubovoľnej kategórii kliknite na názov diskusie, na ktorú chcete odpovedať.

 2. Do poľa Pridať odpoveď napíšte vašu odpoveď. Odpovedať možno na pôvodný príspevok aj na ľubovoľnú inú odpoveď.

 3. Kliknite na položku Odpovedať .

Úprava príspevku

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo v ľubovoľnej kategórii kliknite na názov diskusie, ktorú chcete upraviť. Upravovať môžete len vlastné príspevky.

 2. Kliknite na ponuku Otvoriť () a vyberte položku Upraviť.

 3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Hodnotenie diskusie

Hodnotiť môžete hlavný príspevok diskusie alebo ľubovoľnú odpoveď v diskusii. Autor príspevku dostane body za úspešnosť a pomôžete vytvoriť jeho reputáciu. Diskusie možno hodnotiť dvoma spôsobmi, v závislosti od nastavenia komunity jej vlastníkom:

 • Označenia, že sa to používateľom páči    Používatelia môžu označiť, že sa im príspevky páčia alebo nepáčia.

 • Hviezdy    Používatelia prideľujú príspevkom 1 až 5 hviezd.

Celkové ohodnotenie diskusie

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo v ľubovoľnej kategórii kliknite na názov diskusie, ktorú chcete ohodnotiť.

 2. Pod úvodným príspevkom alebo pod ľubovoľnou odpoveďou vykonajte niektorú z týchto akcií:

 3. Kliknite na počet hviezd, ktoré chcete príspevku prideliť. Ak si napríklad myslíte, že si príspevok zaslúži tri hviezdy, kliknite myšou na tretiu hviezdu.

 4. Kliknite na položku Ako je napríklad . Akhodnotenia rozmyslíte, kliknite na položku na rozdiel od.

Označenie najlepšej odpovede na váš príspevok

Ako autor diskusie môžete ľubovoľnú odpoveď v rámci diskusie označiť za najlepšiu. Je to užitočné najmä v prípade, že jedna z odpovedí je mimoriadne zaujímavá, prípadne ponúka explicitnú odpoveď na vašu otázku. Najlepšia odpoveď nielen pomáha zdôrazniť informácie v diskusii, ale prispieva aj k reputácii autora a k reputácii samotnej diskusie. Najlepšie odpovede sa zobrazujú v hornej časti diskusie, hneď pod pôvodným príspevkom. .

 1. Posuňte sa na odpoveď, ktorú chcete označiť. Označovať môžete iba odpovede na vami otvorené diskusie.

 2. Kliknite na ponuku Otvoriť () a potom na položku Najlepšia odpoveď.

 3. Ak si to neskôr rozmyslíte, kliknite na ponuku Otvoriť () a potom položku Odobrať označenie Najlepšia odpoveď.

Odstránenie diskusie

Členovia môžu odstrániť vlastné diskusie, ale nemôžu odstrániť diskusie, ktoré vytvorili iní členovia. Keď raz diskusiu odstránite, všetky súvisiace odpovede a hodnotenia sa vymažú spolu s ňou. Body za úspešnosť sa prepočítajú tak, aby odrážali vykonanú zmenu. Moderátori môžu odstraňovať diskusie a odpovede podľa potreby.

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo v ľubovoľnej kategórii kliknite na názov diskusie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na ponuku Otvoriť () a vyberte položku Odstrániť.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie odpovede

 1. Posuňte sa na odpoveď, ktorú chcete odstrániť. Odstrániť môžete len vlastné odpovede.

 2. Kliknite na ponuku Otvoriť () a vyberte položku Odstrániť.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Sledovanie príspevkov pomocou upozornení

Sledovať rôzne diskusie nie je ľahké, najmä v prípade aktívnej komunity. Zjednodušiť to môžu upozornenia, pretože za vás monitorujú aktivitu v komunite a upozornia vás na odpovede pridané do diskusií, ktoré ste otvorili alebo do ktorých ste prispeli. Upozornenia sa dajú konfigurovať a môžu prichádzať vo forme e-mailu alebo SMS správy.

Nastavenie upozornenia

 1. Na domovskej stránke vašej komunity alebo na ľubovoľnej stránke kategórie kliknite na názov diskusie, ktorú chcete sledovať.

 2. Pri koreni diskusie kliknite na ponuku Otvoriť () a vyberte položku Upozorniť.

 3. Na stránke Nové upozornenie vyplňte všetky príslušné polia.

 4. V Upozornení hlava, overte, či názov zobrazený. Tento názov sa prenášajú z predmet diskusie.

 5. V časti Príjemcovia upozornení zadajte mená všetkých používateľov, ktorí majú dostávať upozornenie. Mená oddeľte bodkočiarkami.

 6. V Spôsob doručenia vyberte možnosť e-mailu alebo Textovej správy. E-mailu a/alebo mobilnú adresu sa prenášajú zo svojho profilu osobnej lokality. Ak neexistuje žiadna adresa, spôsob doručenia sa vypnú.

 7. V Zmeniť typ vyberte typ zmeny, ktoré chcete byť upozornení na všeobecné. Zahŕňajú všetky zmeny, nové položky, zmení na existujúce položky a odstránené položky.

 8. V Upozorňovať na tieto zmeny, konkrétne zmeny upozorňuje na uviesť. Obsahuje tieto zmeny príspevky vytvorené vy, príspevky, ktoré nasleduje, príspevky sa upravil, a tak ďalej.

 9. V pri na upozornenia na odoslanie, vyberte položku frekvencia záznamov. Máte na výber okamžite, denne alebo týždenne.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×