Zapnutie na alebo vypnutie externého zdieľania pre SharePoint Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak pracujete s dodávateľmi, klientmi a zákazníkmi mimo vašej organizácie, môžete im umožňuje prístup na určité oblasti lokality alebo na konkrétne dokumenty. V tomto článku vám ukážeme, ako zapnutie alebo vypnutie zdieľania pre SharePoint Online zdieľania. Musíte byť globálnym správcom alebo SharePoint správcu v službách Office 365, ak to chcete urobiť.

Externé zdieľanie sa ovláda na úrovni nájomníka (globálnych nastavení, ktoré ovplyvnia všetky SharePoint Online ) a na úrovni kolekcie lokalít. Nastavenie úrovni nájomníka určuje, aké možnosti sú k dispozícii na úrovni kolekcie lokalít.

Nastavenie externého zdieľania v jednotlivých kolekciách lokalít nemôže byť menej obmedzení ako čo je povolené na úrovni nájomníka, ale tieto nastavenia môžete mať viac obmedzením. Ak externé zdieľanie je zapnutá na úrovni nájomníka, ale je obmedzený na umožňuje len overení používatelia a potom to bude len druh externé zdieľanie môžete povoliť v kolekcii lokality. Ak externé zdieľanie prostredníctvom oboch prihlásenia a anonymné hosťovské prepojenia je povolené na úrovni nájomníka, a potom tieto možnosti sú dostupné pre jednotlivé kolekcie lokalít.

Vyberte jednu z zdieľania v SharePoint Online na nižšie uvedené karty.

Externé zdieľanie zapnúť alebo vypnúť globálne pre SharePoint Online

Zapnutie externé zdieľanie na úrovni nájomníka, znamená to, či kolekcie lokalít je potom možné zapnúť zdieľanie. V poradí, lokalitám a dokumentom v kolekcii lokalít, ktoré je povolené pre zdieľanie môžete zapnúť na zdieľanie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na ľavej table kliknite na položku Zdieľanie.

 5. Vyberte niektorú z týchto možností:

  Externé zdieľanie stránky nájomníka

Ktorú možnosť vybrať...

Vyberte túto možnosť:

Požadovaná akcia:

Nepovoliť zdieľanie mimo vašej organizácie.

Zabrániť všetkým používateľom na všetkých lokalitách zdieľanie lokalít alebo zdieľanie obsahu lokalít s externými používateľmi. Aj v prípade týchto používateľov sa už v adresári, používatelia nebudú môcť zdieľať lokality ani obsah s externými používateľmi.

Povoliť zdieľanie iba s externými používateľmi, ktoré už existujú v adresári organizácie

Povoliť zdieľanie len pre externých používateľov, ktorí sa už nachádzajú v adresári. Títo používatelia môžu existovať v adresári, pretože ich predtým prijali pozvánky na zdieľanie alebo boli manuálne importované, ako napríklad spolupracujte Azure B2B. (Zistíte externého používateľa, pretože majú #EXT # v mene používateľa.)

Povoliť používateľom pozvať a zdieľať s externými používateľmi overeného

Pred získaním prístupu k obsahu vyžadovať od externých používateľov, ktorí dostali pozvánku na prezeranie lokalít alebo obsahu, prihlásenie pomocou konta spoločnosti Microsoft.

 • Lokality môžu s externými používateľmi zdieľať vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úrovni úplnej kontroly.

 • Vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úplný prístup na lokality môžete zdieľať dokumenty s externými používateľmi.

 • Všetci externí používatelia budú môcť prezerať externý obsah až po prihlásení.

 • Pozvánky na prezeranie obsahu možno využiť len raz. Po prijatí sa pozvánka nedá zdieľať ani použiť inými používateľmi na získanie prístupu.

Povoliť zdieľanie overených externých používateľov a pomocou anonymného prístupu

(Môžete tiež môžete nastaviť prepojenia uplynie za určitý počet dní, a vyberte, ako príjemcov môžete použiť odkazy.)

Povoliť používateľom lokalít zdieľanie lokalít s ľuďmi, ktorí sa prihlásili ako overení používatelia, no chcete tiež používateľom lokalít povoliť zdieľanie dokumentov pomocou anonymných hosťovských prepojení, ktoré od pozvaných príjemcov nevyžadujú prihlásenie.

 • Lokality môžu s externými používateľmi zdieľať vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úrovni úplnej kontroly.

 • Všetci externí používatelia budú môcť prezerať obsah na zdieľanej lokalite až po prihlásení.

 • Pri zdieľaní dokumentov, vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úplný prístup môžete rozhodnúť vyžadovať prihlásenie alebo odosielať anonymné hosťovské prepojenia.

 • Používatelia môžu počas zdieľania dokumentu externými používateľmi udeliť povolenia na prezeranie alebo úpravy dokumentu.

 • Externí používatelia, ktorí prijali anonymné hosťovské prepojenia môžu zobrazovať alebo upravovať obsah bez prihlásenia.

 • Anonymné hosťovské prepojenia môžu pozvaní preposlať alebo zdieľať s ďalšími používateľmi, ktorí tak môžu tiež zobrazovať a upravovať obsah bez prihlásenia.

Ďalšie nastavenia

Nastavenie predvoleného typu prepojenia

S cieľom zaistenia lepšej správy typu prepojení zdieľaných používateľmi, môžete nastaviť predvolený typ prepojenia, ktorý sa zobrazí, keď používatelia, ktorí chcú zdieľať dokumenty a priečinky, vyberú položku Získať prepojenie.

Dialógové okno Predvolený typ prepojenia

Obmedzujúca typy odkazov, samozrejme, sú anonymný prístup odkazy, ktoré udeliť prístup každému, kto má odkaz. Interné prepojenia môžete použiť iba používatelia vo vašej organizácii a priame prepojenia sú dostupné len pre používateľov, ktorí už majú povolenie na prístup k dokumentu alebo priečinka. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena predvoleného typu prepojenie, keď používatelia získať prepojenia na zdieľanie.

Ďalšie nastavenia

Keď sa rozhodnete povoliť používateľom zdieľanie mimo organizácie, máte niekoľko ďalších spôsobov na povolenie alebo obmedzenie zdieľania.

Ďalšie nastavenia zdieľania

Obmedzenie externého zdieľania pomocou domén: Máte možnosť povoliť alebo obmedziť prístup ku konkrétnym doménam. Ďalšie informácie nájdete v téme Obmedzenie zdieľania domén v SharePoint Online a OneDrive for Business služieb Office 365.

Zabrániť používateľom externé zdieľanie súborov, priečinkov a lokality, ktoré nemajú vlastnú: externých používateľov nič nemajú vlastné nie je možné zdieľať s niekým iným.

Externí používatelia musia prijať pozvánky na zdieľanie pomocou toho istého konta pozvaní od odosielateľa: Externí používatelia nie je možné použiť iné konto než ten, ktorý bol odoslaný pozvanie na zdieľanie na získanie prístupu.

Oznámenia

Pomoc s OneDrive for Business používatelia monitor a ovládací prvok externých používateľov, ktorí majú prístup na svoje súbory, môžete určiť, či vlastníci OneDrive for Business súbory a priečinky sa e-mailom, keď:

 • iný používateľ pozve externých používateľov na prístup k zdieľaným súborom,

 • externý používateľ prijme pozvánku na prístup k súborom.

 • Prepojenie na anonymný prístup sa vytvorili alebo zmenili.

Poznámky: 

 • Ak vypnete externé zdieľanie v celom prostredí a neskôr ho znova zapnete, externí používatelia, ktorí mali predtým prístup k obsahu alebo dokumentom na lokalitách, k nim budú mať znova prístup. Ak viete, že externé zdieľanie bolo predtým zapnuté a v konkrétnej kolekcii lokalít sa používalo, a nechcete, aby mohli externí používatelia po opätovnom globálnom zapnutí externého zdieľania znova získať prístup, odporúčame vám najskôr externé zdieľanie v týchto konkrétnych kolekciách lokalít vypnúť.

 • Ak zakážete externý prístup alebo externý prístup väčšmi obmedzíte, externí používatelia obvykle stratia prístup do jednej hodiny od vykonania tejto zmeny.

 • Ak zakážete externý prístup, prístup k zdrojom sa zablokuje aj pre hosťovských členov skupín v Office 365.

Zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania v jednotlivých kolekciách lokalít

Externé zdieľanie jednotlivých kolekcií lokalít môže konfigurovať iba správca SharePointu Online. Správcovia kolekcií lokalít nemajú povolenie na zmenu konfigurácií externého zdieľania.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na ľavej table kliknite na položku kolekcie lokalít.

 5. Začiarknite políčko vedľa kolekcií lokalít, ktorých nastavenie zdieľania chcete zapnúť alebo vypnúť.

 6. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Zdieľanie.

  pás s nástrojmi Centra spravovania SharePointu Online so zvýrazneným tlačidlom Zdieľanie

 7. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Možnosti na zdieľanie s externými používateľmi

Ktorú možnosť vybrať...

Vyberte túto možnosť:

Požadovaná akcia:

Nepovoliť zdieľanie mimo organizácie

Zabrániť všetkým používateľom na všetkých lokalitách zdieľanie lokalít alebo zdieľanie obsahu lokalít s externými používateľmi. Aj v prípade týchto používateľov sa už v adresári, používatelia nebudú môcť zdieľať lokality ani obsah s externými používateľmi.

Povoliť zdieľanie len s externými používateľmi, ktorí sa už nachádzajú v adresári vašej organizácie

Povoliť zdieľanie len pre externých používateľov, ktorí sa už nachádzajú v adresári. Títo používatelia môžu existovať v adresári, pretože ich predtým prijali pozvánky na zdieľanie alebo boli manuálne importovať. (Zistíte externého používateľa, pretože majú #EXT # v mene používateľa.)

Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie a prihlasujú sa ako overení používatelia

Pred získaním prístupu k obsahu vyžadovať od externých používateľov, ktorí dostali pozvánku na prezeranie lokalít alebo obsahu, prihlásenie pomocou konta spoločnosti Microsoft.

 • Lokality môžu s externými používateľmi zdieľať vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úrovni úplnej kontroly.

 • Vlastníci lokalít a iní používatelia s povoleniami na úplný prístup na lokalitu môžu od externých používateľov vyžadovať prihlásenie a zdieľať s nimi dokumenty.

 • Všetci externí používatelia budú môcť prezerať externý obsah až po prihlásení.

 • Pozvánky na prezeranie obsahu možno využiť len raz. Po prijatí sa pozvánka nedá zdieľať ani použiť inými používateľmi na získanie prístupu.

Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie, aj hosťovské prepojenia

Povoliť používateľom lokalít zdieľanie lokalít s ľuďmi, ktorí sa prihlásili ako overení používatelia, no chcete tiež používateľom lokalít povoliť zdieľanie dokumentov pomocou anonymných hosťovských prepojení, ktoré od pozvaných príjemcov nevyžadujú prihlásenie.

 • Lokality môžu s externými používateľmi zdieľať vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úrovni úplnej kontroly.

 • Všetci externí používatelia budú môcť prezerať obsah na zdieľanej lokalite až po prihlásení.

 • Pri zdieľaní dokumentov, vlastníci lokalít alebo iní používatelia s povoleniami na úplný prístup môžete rozhodnúť vyžadovať prihlásenie alebo odosielať anonymné hosťovské prepojenia.

 • Používatelia môžu počas zdieľania dokumentu externými používateľmi udeliť povolenia na prezeranie alebo úpravy dokumentu.

 • Externí používatelia, ktorí prijali anonymné hosťovské prepojenia môžu zobrazovať alebo upravovať obsah bez prihlásenia.

 • Anonymné hosťovské prepojenia môžu pozvaní preposlať alebo zdieľať s ďalšími používateľmi, ktorí tak môžu tiež zobrazovať a upravovať obsah bez prihlásenia.

Poznámky: 

 • Ak zmeníte nastavenie externého zdieľania v kolekcii lokalít Osobná lokalita, tieto zmeny sa použijú na všetkých existujúcich alebo novovytvorených osobných lokalitách.

 • Je možné, že zdieľate obsah lokality so skupinou v Office 365, ktorá má hosťovských členov, a nastavenia skupiny bránia hosťovským členom v prístupe k zdrojom skupiny. V tomto prípade aj pri zapnutí externého zdieľania kolekcie lokalít možno hostia skupiny nebudú môcť získať prístup k obsahu lokality. Ak chcete povoliť alebo zakázať prístup hosťovským členom skupiny v Office 365, pozrite si tému Povolenie hosťovského prístupu k skupinám v Office 365 pre externých používateľov.

 • Ak je externé zdieľanie globálne vypnuté v Centre spravovania služby SharePoint Online, všetky zdieľané prepojenia prestanú fungovať. Ak sa funkcia neskôr znova aktivuje, tieto prepojenia budú opäť funkčné. Ak chcete natrvalo zrušiť prístup ku konkrétnemu dokumentu, môžete tiež jednotlivé zdieľané prepojenia zakázať.

Správa externého zdieľania v kolekciách lokalít skupiny služieb Office 365

Na základe predvoleného nastavenia všetky SharePoint kolekcie lokalít, ktoré sú súčasťou skupiny služieb Office 365 majú rovnaké zdieľania nastavenie ako nastavenia pre celú organizáciu, pokiaľ nastavenia pre celú organizáciu umožňuje anonymný prístup odkazy. V tomto prípade zdieľania pre tieto lokality je nastavená na povolenie externých používateľov, ktorí prijatie pozvánky na zdieľanie a prihláste sa ako overení používatelia. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, môžete použiť Microsoft PowerShell.

Pre SharingOption, použite jeden z nasledujúcich parametrov:

Parameter

Popis

Vypnuté

Nepovoliť zdieľanie mimo vašej organizácie.

ExistingExternalUserSharingOnly

Povoliť zdieľanie iba s externými používateľmi, ktoré už existujú v adresári organizácie.

ExternalUserSharingOnly

Povoliť externých používateľov, ktorí prijmú pozvánky na zdieľanie a prihlasujú sa ako overení používatelia.

ExternalUserAndGuestSharing

Povoliť zdieľanie všetkých externých používateľov a pomocou prepojenia anonymný prístup.

Informácie o tejto rutiny typu cmdlet nájdete v téme Lokalita Set-SPOSite. Ak chcete zobraziť existujúce nastavenie zdieľania, použite rutinu cmdlet Get-lokalita SPOSite .

Príklad:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Aktualizácia nastavenia zdieľania pre všetky lokality v nájomníkovi   

Ak chcete aktualizovať nastavenia zdieľania pre všetky lokality môžete použiť nasledujúci skript:

$userCredential = Get-Credential
Connect-SPOService -Url https://TenantName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential
$sites = Get-sposite -template GROUP#0 -includepersonalsite:$false
Foreach($site in $sites)
{
Set-SPOSite -Identity $site.Url -SharingCapability SharingOption
}
Write-Host("External Sharing Capability updated for all sites.")

Premenné:

 • TenantName - názov Office 365 nájomníka.

 • SharingOption - možnosti zdieľania, ktoré chcete použiť v tabuľke vyššie.

Zadajte poverenia správcu SharePoint Online po zobrazení výzvy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×