Zapnutie automatických možností jazyka

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existujú dve automatické funkcie jazyka na zjednodušenie prepínania medzi jazykmi, keď píšete a upravujete text vo viacerých jazykoch: Automaticky zistiť jazyk a Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

Čo chcete urobiť?

Automaticky zistiť jazyk

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu

Automatické zistenie jazyka

Funkcia Automaticky zistiť jazyk, ktorá je k dispozícii v programoch Microsoft Word a Microsoft Outlook, zistí jazyk, v ktorom píšete text, a zapne nástroje korektúry pre tento jazyk. Výsledok je rovnaký, ako keby ste jazyk nastavili manuálne.

Dôležité   Pred použitím možnosti Automaticky zistiť jazyk s jazykom, ktorý ste zatiaľ v balíku Office nepoužili, treba jazyk povoliť v dialógovom okne Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Zisťovanie jazykov v programe Word alebo Outlook

 1. Otvorte nový dokument alebo novú emailovú správu.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na tlačidlo Jazyk.

 3. Kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 4. V dialógovom okne Jazyk začiarknite políčko Automaticky zistiť jazyk.

 5. Skontrolujte jazyky nad dvojitou čiarou v zozname Jazyk vybratého textu označiť ako. Balík Office môže zisťovať iba jazyky uvedené nad dvojitou čiarou. Ak sa používané jazyky nenachádzajú nad dvojitou čiarou, musíte povoliť jazyk úprav (zapnúť špecifické možnosti jazyka), aby ich balík Office mohol automaticky zisťovať.

  Poznámky   

  • Automatické zisťovanie jazyka vyžaduje vetu textu na presnú identifikáciu správneho jazyka. V závislosti od dĺžky viet je možné, že budete musieť napísať niekoľko viet, aby program Outlook získal dostatok kontextových informácií na zistenie jazyka a použitie správneho slovníka.

  • Slová, ktoré sa píšu rovnakým spôsobom vo viacerých cudzích jazykoch, ako napríklad slovo „centre“ v angličtine (Veľká Británia) a francúzštine (Francúzsko), môžu spôsobiť, že funkcia Automaticky zistiť jazyk nesprávnym spôsobom identifikuje jazyk textu. Ak chcete vyriešiť tento problém, zadajte viac slov v požadovanom jazyku alebo zrušte začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk.

Na začiatok stránky

Automatické prepínanie klávesnice podľa jazyka okolitého textu

Ak používate jazyky s latinským typom písma, môžete použiť funkciu Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu na zmenu jazyka klávesnice tak, aby sa zhodoval s okolitým textom v súbore.

Funkcia Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je dostupná iba v programoch OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Ak je zapnutá možnosť automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu, zmeny rozloženia klávesnice pre jazyk, ktorý sa zhoduje s jazykom textu vedľa kurzora. Napríklad, ak máte súbor obsahujúci odsekov v angličtine a španielčine, a môžete presunúť kurzor z odseku angličtiny do bodu o Španielska, rozloženie klávesnice sa prepne z angličtiny do španielčiny. To má rovnaký výsledok, ako keby ste manuálne prepnúť rozloženie klávesnice z angličtiny do španielčiny pomocou panela jazykov.

Dôležité   Pred použitím možnosti Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu s jazykom, ktorý ste ešte v balíku Office nepoužívali, treba jazyk povoliť v dialógovom okne Nastavenie predvolieb jazyka úprav, zobrazenia a Pomocníka.

Ktorý program balíka Microsoft Office používate?

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

OneNote

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Úprava začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

  Poznámka   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa nezobrazuje táto možnosť, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Program Outlook

 1. V programe Outlook alebo v e-mailovej správe kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. Kliknite na položku Možnosti editora.

 5. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 6. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

  Poznámka   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa nezobrazuje táto možnosť, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

PowerPoint

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

  Poznámka   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa nezobrazuje táto možnosť, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Publisher

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

  Poznámka   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa nezobrazuje táto možnosť, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Word

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

  Poznámka   Začiarkavacie políčko Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu je viditeľné iba vtedy, keď povolíte rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Ak sa nezobrazuje táto možnosť, povoľte rozloženie klávesnice pre požadovaný jazyk.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Language Preferences 2013, Project Standard 2010, OneNote 2016 Preview, PowerPoint 2013, Office 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Word 2016 Preview, Access 2013, PowerPoint 2016 Preview, Project Professional 2013, Outlook 2016 Preview, Excel 2010, Publisher 2016 Preview, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Access 2010, Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk