Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice

Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice

Po zapnutí rozloženia klávesnice pre dva alebo viaceré jazyky v operačnom systéme Windows môžete pomocou panela jazykov prepínať jazyky, ktoré používajú rôzne rozloženie klávesnice.

Poznámky : 

 • Ak chcete jazyk klávesnice nastaviť vo Windowse aj v Office, postupujte podľa pokynov na nastavenie jazyka vo Windowse.

 • Ak chcete vložiť len niekoľko symbolov alebo cudzích znakov a na písanie používate jazyky obsahujúce iba znaky latinky, ako je napríklad angličtina alebo slovenčina, môžete vkladať symboly bez prepnutia na iné rozloženie klávesnice.

Jazyk rozloženia klávesnice určuje znaky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke pri písaní. Pomocou rôznych rozložení môžete zadať všetky znaky vybratého jazyka, vrátane diakritiky, ako je napríklad prehlasované ä v slovenčine alebo ů v češtine.

Po zapnutí rozloženia klávesnice pre konkrétny jazyk môžete pomocou panela jazykov jednoducho prepínať medzi jazykmi klávesnice.

Dôležité : Ak chcete kontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby, je nutné povoliť nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom zadávate text, pričom sa môže požadovať aj jazykový balík alebo balík Language Interface Pack (LIP). Ďalšie informácie nájdete v témach:

Zapnutie rozloženia klávesnice pre iný jazyk:

 1. V programe balíka Office kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 2. V časti Výber jazykov úprav vyberte požadovaný jazyk v poli Pridať ďalšie jazyky úprav a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Zoznam Pridať ďalšie jazyky úprav

 3. Nový jazyk sa zobrazí v zozname vyššie v časti Jazyk úprav.

 4. Ak sa vedľa jazyka v časti Rozloženie klávesnice zobrazuje text Nepovolené, rozloženie klávesnice nie je povolené.

  Jazyk úprav nie je povolený

  Postupujte takto:

  1. Kliknite na položku Nepovolené.

  2. V dialógovom okne Pridanie jazykov, ktoré sa otvorí, kliknite na položku Pridať jazyk, vyberte jazyk v zozname a kliknite na tlačidlo Pridať.

  3. Zavrite dialógové okno Pridanie jazykov. Jazyk by sa mal zobraziť s textom Povolené v stĺpci Rozloženie klávesnice v časti Výber jazykov úprav.

  Ak sa vedľa požadovaného jazyka zobrazí hlásenie Nie je nainštalované, možno potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania (LIP). Ďalšie informácie nájdete v témach:

Pri prepínaní jazykov pomocou panela jazykov sa zmení rozloženie klávesnice na klávesnicu pre daný jazyk.

Panel jazykov používajte v nasledujúcich prípadoch:

 • Chcete prepínať medzi jazykmi používajúcimi latinku, ako napríklad angličtina, slovenčina alebo francúzština, a jazykmi, ktoré nepoužívajú latinku, ako je napríklad arabčina alebo čínština.

 • Chcete prepínať medzi jazykmi, ktoré nepoužívajú latinku, ako je napríklad gréčtina alebo ruština.

 • Uprednostňujete natívne rozloženia klávesnice pri písaní v rôznych jazykoch, ktoré používajú latinku.

Poznámka : Po zapnutí rozloženia klávesnice pre dva alebo viaceré jazyky sa vo väčšine prípadov automaticky zobrazí na paneli úloh alebo pracovnej ploche panel jazykov. Ak sa po zapnutí rozloženia klávesnice panel jazykov nezobrazí automaticky, pozrite si tému Kde sa nachádza panel jazykov?

 1. Po zapnutí požadovaného jazyka klávesnice otvorte dokument a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete v dokumente začať písať text v inom jazyku.

 2. Kliknite na ikonu jazyka Indikátor anglickej klávesnice na paneli jazykov a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete používať.

  Klávesová skratka: Ak chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice, stlačte klávesy ALT+Shift.

  Poznámka : Ikona Indikátor anglickej klávesnice slúži len ako príklad a informuje, že jazykom aktívneho rozloženia klávesnice je angličtina. Ikona zobrazená na vašom počítači závisí od jazyka aktívneho rozloženia klávesnice.

  Ak máte nastavené viaceré rozloženia klávesnice pre jeden jazyk, môžete prepínať medzi rozloženiami tak, že kliknete na ikonu rozloženia klávesnice na paneli jazykov a potom kliknete na rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť. Názov na indikátore sa zmení na aktívne rozloženie klávesnice.

  Ukážka indikátorov klávesnice na paneli jazykov

 3. Ak chcete prepínať jednotlivé jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Tip : Jazyk, ktorý používajú nástroje korektúry v programe, sa dá zobraziť v stavovom riadku programu. Stavový riadok je k dispozícii iba v týchto programoch balíka Microsoft Office: PowerPoint, Visio a Word. Ak chcete zapnúť túto možnosť, kliknite pravým tlačidlom na stavový riadok Stavový riadok a potom kliknite na položku Jazyk. Po jej zapnutí môžete na stavovom riadku kliknúť na príslušnú položku a otvoriť dialógové okno Jazyk, v ktorom nastavíte jazyk vybratého textu.

Na začiatok stránky

Panel jazykov sa vo väčšine prípadov automaticky zobrazí na pracovnej ploche alebo na paneli úloh, keď v operačnom systéme Windows povolíte aspoň dve rozloženia klávesnice. Panel jazykov sa nezobrazuje, ak je skrytý alebo ak je v operačnom systéme Windows zapnuté iba jedno rozloženie klávesnice.

Ak sa vám nezobrazuje Panel jazykov a chcete zistiť, či je skrytý, postupujte takto:

Vo Windowse 10 a Windowse 8

 1. Stlačte kláves s logom Windows+X. Zobrazí sa zoznam príkazov a možností. (Je to vlastne rýchly spôsob otvorenia ovládacieho panela.)

  Office 2016, Windows 8 – ovládací panel

 2. Kliknite na položku Ovládací panel.

 3. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť metódy vstupu.

 4. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 5. V časti Prepnutie metód vstupu začiarknite políčko Používať panel jazykov na pracovnej ploche (ak je k dispozícii) a potom kliknite na tlačidlo Možnosti.

  Office 2016, Windows 8 – zmena metód vstupu

 6. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov a uistite sa, že je vybratá možnosť Pohyblivý na pracovnej ploche alebo Ukotvený na paneli úloh.

  Office 2016, Windows 8 – Textové služby a vstupné jazyky

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov.

  Karta panela jazykov

 5. V časti Panel jazykov skontrolujte, či je vybratá možnosť Skryté. Ak áno, vyberte položku Pohyblivý na pracovnej ploche alebo Ukotvený na paneli úloh.

Vo Windowse Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmena klávesnice alebo iných metód vstupu.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na kartu Panel jazykov.

  Karta panela jazykov

 5. V časti Panel jazykov skontrolujte, či je zvolená možnosť Skryté. Ak áno, kliknite na položku Pohyblivý na pracovnej ploche alebo Ukotvený na paneli úloh.

Vo Windowse XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia, potom na položku Miestne a jazykové nastavenie a nakoniec na položku Pridať ďalší jazyk.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Panel jazykov.

 5. V dialógovom okne Panel jazykov – nastavenie skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť panel jazykov na pracovnej ploche. Ak nie je, začiarknite ho a kliknite na tlačidlo OK. Panel jazykov by sa mal zobraziť na pracovnej ploche.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Zapnutie jazyka rozloženia klávesnice v balíku Office 2007

Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku v balíku Office 2007

Vkladanie symbolov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×