Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontách Microsoft Exchange a postup ako zistiť, ku ktorej verzii servera Exchange sa pripája vaše konto, získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou skvalitňuje prácu, keď používate konto na serveri Microsoft Exchange Server. Kópia poštovej schránky je uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k vašim údajom a poštový server ju pravidelne aktualizuje.

Obsah tohto článku

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Spôsob optimalizácie údajov

Nastavenie množstva odosielaných údajov pri pripojení

Porovnanie automatického a manuálneho výberu pripojenia

Zapnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Vypnutie režimu Exchange svyrovnávacou pamäťou

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Ak pracujete offline, či už ste si tento režim vybrali alebo kvôli problémom s pripojením, údaje máte okamžite k dispozícii bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Ak pripojenie vášho počítača na server Exchange nie je dostupné, program Microsoft Office Outlook 2007 prejde do režimu Prebieha pokus o pripojenie alebo Odpojené. Keď sa spojenie obnoví, program Microsoft Office Outlook 2007 automaticky prejde späť do režimu Pripojené alebo Pripojené (hlavičky). Zmeny, ktoré vykonáte počas odpojenia zo servera, sa automaticky synchronizujú po obnovení pripojenia. Počas synchronizácie zmien môžete ďalej pracovať.

Na začiatok stránky

Spôsob optimalizácie údajov

Pri optimalizácii údajov pre pripojenie na server Exchange sa líši typ položiek, ktoré sa synchronizujú s poštovou schránkou na serveri. Ak napríklad používate rýchle pripojenie, program Office Outlook 2007 kopíruje hlavičku, text a prílohy e-mailovej položky z e-mailového servera na váš počítač. Ak vyberiete pomalšie pripojenie, automaticky sa prevezmú len hlavičky. Text a prílohy sa prevezmú len na vaše požiadanie, alebo ak sú nevyhnutné pre synchronizáciu so zariadením PDA (personal digital assistant), automatickú archiváciu a niektoré pravidlá na strane klienta. V prostredí s pomalším pripojením sa automaticky neaktualizuje ani adresár offline. Máte však možnosť manuálne požiadať o aktualizáciu.

Poznámka : Možnosť prevziať iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení k serveru Exchange Server 2003 alebo programu Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Nastavenie množstva odosielaných údajov pri pripojení

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou využíva možnosť programu Outlook automaticky určiť rýchlosť pripojenia na server Exchange a optimalizuje prenosy údajov pre danú rýchlosť. Ak je vybraté nastavenie Pri pomalom pripojení preberať iba hlavičky, program Outlook ukončí automatické preberanie celých položiek a prílohy tiež necháva na serveri.

Môžete napríklad používať prenosný počítač vo svojej kancelárii a pripojiť sa prostredníctvom sieťového kábla na podnikovú sieť LAN. Získate prístup k hlavičkám aj celým položkám, vrátane príloh. Získate rýchly prístup k serveru s aplikáciou Exchange. Ak odpojíte prenosný počítač od siete LAN, program Outlook sa prepne do stavu Prebieha pokus o pripojenie. To vám umožňuje bez prerušenia pokračovať v práci s údajmi. Ak pripojenie zostane nedostupné, program Outlook sa prepne do režimu Odpojené a pravidelne skúša, či server nie je k dispozícii. Ak máte bezdrôtový prístup, program Outlook môže obnoviť pripojenie a vrátiť sa do stavu Pripojené. Zmena nastavenia alebo reštart programu Outlook sa nepožaduje.

Neskôr v ten deň použijete modem pre telefonický prístup na server Exchange. Program Outlook rozpozná pomalé pripojenie a automaticky sa pre toto pripojenie optimalizuje tak, že preberá len hlavičky a neaktualizuje adresár offline. Vykonajú sa tiež ďalšie optimalizácie s cieľom znížiť množstvo údajov prenášaných pri danom pripojení.

Prostredníctvom rôznych úrovní optimalizácie sa program Outlook dokáže prispôsobiť prostrediu, v ktorom sa mení pripojenie, ako je napríklad odpojenie od podnikovej siete LAN, prechod do režimu offline a obnovenie pripojenia na server pomocou pomalšieho telefonického pripojenia. Pri zmene typu pripojenia na program Exchange — sieť LAN, bezdrôtové pripojenie, mobilným telefónom, GPRS (General Packet Radio Service) a offline — je prenos bezproblémový a nikdy nevyžaduje zmenu nastavenia alebo reštartovanie programu Outlook.

Poznámka : Možnosť prevziať iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení na server Exchange 2003 alebo novší.

Na začiatok stránky

Porovnanie automatického a manuálneho výberu pripojenia

K dispozícii máte vždy možnosť manuálne nastaviť pripojenie. V niektorých prípadoch sa odporúča riadiť typ pripojenia a množstvo prenášaných údajov medzi počítačom a serverom Exchange. Ak ste v kancelárii a ste pripojení na vysokorýchlostnú sieť LAN, najlepšou možnosťou je zrejme Prevziať celé položky. Ak sa pripájate prostredníctvom služby spoplatňovanej podľa množstva odoslaných a prijatých údajov, čo platí v prípade pripojenia prostredníctvom mobilného telefónu a GPRS, vyberte možnosť Prevziať hlavičky. Množstvo údajov odoslaných pri danom pripojení je menšie a čas pripojenia sa skráti. Neskôr môžete zadať požiadavku len na tie celé položky, ktoré potrebujete.

Poznámka : Možnosť prevziať iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení na server Exchange 2003 alebo Exchange 2007.

Na začiatok stránky

Zapnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail kliknite na konto servera Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Microsoft Exchange server, začiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Vo vašom profile programu Microsoft Outlook sa nenachádza e-mailové konto Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil programu Outlook obsahoval e-mailové konto na serveri Exchange.

  • Správca servera Exchange mohol túto funkciu vypnúť     Správcovia servera Exchange majú možnosť vypnúť túto funkciu v programe Outlook. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange. Ďalšie informácie pre správcov sú k dispozícii v súprave Microsoft Office Resource Kit.

  • Máte nainštalované Terminálové služby pre systém Microsoft Windows 2000 Server alebo Windows Server 2003.     Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou používa súbor priečinka offline (.ost). Tento súbor nie je možné použiť, ak máte nainštalované Terminálové služby pre systém Microsoft Windows Server 2003. Inštalácia klienta Terminálových služieb alebo klienta pripojenia vzdialenej plochy nezabraňuje prístupu k tejto funkcii.

 4. Vypnite a znova spustite program Office Outlook 2007.

Keď používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, správa môže zostať v priečinku Pošta na odoslanie až jednu minútu, kým neprebehne ďalšia synchronizácia so serverom s aplikáciou Exchange. Ak chcete správu odoslať ihneď, vykonajte nasledovné:

 • V ponuke Nástroje ukážte na príkaz Odoslať a prijať a potom kliknite na príkaz Odoslať všetko.

Poznámka : Okrem priečinkov programu Exchange pracuje režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou so zdieľanými priečinkami. Zdieľané priečinky sú napríklad priečinky programu Exchange patriace inej osobe, ak používate priečinky prístupu delegátov alebo služby SharePoint. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podporu zdieľaných priečinkov, keď používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, po kroku číslo 2 vo vyššie uvedenom postupe kliknite na položku Ďalšie nastavenia a potom na karte Spresnenie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Prevziať zdieľané priečinky (vrátane priečinkov pošty).

Na začiatok stránky

Vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Microsoft Exchange server, zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 4. Vypnite a znova spustite program Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×