Zapnutie alebo vypnutie prilepenia

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prilepenie vo Visiu udržiava tvary a spojnice navzájom pripojené, takže môžete tvary premiestňovať spolu s pripojenými spojnicami. Ak chcete tvary premiestniť alebo s nimi pracovať bez toho, aby boli spojnice pripojené, vypnite prilepenie v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

Poznámka : Začiarknutím políčka Prilepenie alebo zrušením jeho začiarknutia sa táto možnosť zapne alebo vypne pre všetky spojnice, ktoré budú pridané. Existujúce spojnice v kresbe (ak ich máte) sa nezmenia. Ak chcete zmeniť existujúce spojnice, treba ich upraviť priamo, ako je popísané v časti Manuálne prilepenie alebo zrušenie prilepenia spojníc ďalej v tejto téme.

Ak chcete deaktivovať lepidla pre novovytvorené spojnice

  1. Na karte Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna v skupine Vizuálne pomôcky.

    .

  2. Na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť zrušte v časti Momentálne aktívne začiarknutie políčka Prilepenie.

    Vypnutie funkcie Prilepiť

Postup aktivácie prilepenia pre nové spojnice je rovnaký ako pri deaktivácii prilepenia.

Ak chcete aktivovať lepidla pre novovytvorené spojnice

  1. Na karte Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna v skupine Vizuálne pomôcky.

  2. Na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť začiarknite v časti Momentálne aktívne políčko Prilepenie.

Poznámka : Ak je možnosť Prilepenie v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť začiarknutá, môžete vybrať časti tvarov, ku ktorým Visio spojnice priliepa (a ktoré sú uvedené v časti Prilepiť k) alebo ich výber zrušiť.

Manuálne prilepenie alebo zrušenie prilepenia spojníc

Vyberte spojnicu a zistite, či je prilepená. Prilepená spojnica má na svojich koncových bodoch zelené bodky alebo kruhy.

Oblasť rozloženia
Vybratá spojnica je prilepená, znázorňujú to zelené koncové body.

Spojnica, ktorá prilepená nie je, má na koncových bodoch biele alebo sivé bodky.

Rozkližují spojnice
Vybratá spojnica nie je prilepená, znázorňujú to biele a sivé koncové body.

Prilepenie jednotlivých spojníc je možné zrušiť presunutím koncového bodu alebo použitím klávesu so šípkou.

Zrušenie prilepenia jedného konca spojnice

Ak chcete prilepenie spojnice zrušiť, presuňte koncový bod spojnice smerom od bodu pripojenia tvaru. Odpojený je len ten koncový bod, ktorý ste presunuli. Ak bol druhý koniec spojnice prilepený, zostane aj naďalej prilepený.

Zrušenie prilepenia oboch koncov spojnice

Ak chcete zrušiť prilepenie oboch koncov spojnice, vyberte spojnicu a stlačte kláves so šípkou.

Ak chcete zrušiť prilepenie viacerých spojníc naraz, pri ich výbere podržte stlačený kláves Ctrl. Potom stlačte kláves so šípkou a následne sa prilepenie všetkých vybratých spojníc z tvarov, ku ktorým sú pripojené, zruší.

Prilepenie spojnice k tvaru

Ak chcete prilepiť spojnicu k tvaru, presuňte jeden z koncových bodov k jednému z bodov prilepenia tvaru. Keď sa spojnica k tvaru prilepí, zobrazí sa zelený štvorec.

Prilepiť spojnice
Spojnica je teda prilepená k bodu pripojenia tvaru.

Tip :  Keď pripojíte tvary k šípkam automatického pripojenia, spojnice sa automaticky prilepia k tvarom, ku ktorým sú pripojené. Ďalšie informácie o funkcii automatického pripojenia nájdete v téme Pridanie spojníc medzi tvary vo Visiu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×