Zapnutie alebo vypnutie obľúbených položiek na navigačnej table

Časť Obľúbené položky, ktorá sa nachádza v hornej časti navigačná tabla, obsahuje odkazy na priečinky, ktoré najčastejšie používate. Časť Obľúbené položky je predvolene zapnutá, môžete ju však vypnúť, ak túto funkciu nepoužívate a chcete získať viac miesta na zobrazenie zoznamu poštových priečinkov na navigačnej table.

Keď zapnete alebo vypnete časť Obľúbené položky, nepridajú sa ani sa neodstránia žiadne priečinky – zmení sa iba zobrazenie tejto časti na navigačnej table. Tento krok taktiež nemá vplyv na priečinky v zozname hlavných priečinkov.

  • V časti Pošta na karte Zobraziť v skupine Rozloženie kliknite na navigačnú tablu a potom kliknite na položku Obľúbené položky.
    Ponuka navigačnej tably

Ak vypnete časť Obľúbené položky a potom ju znova zapnete, zobrazia sa rovnaké priečinky.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk