Zapnutie a vypnutie možností Prichytiť k mriežke a Prichytiť k objektu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď v Exceli, PowerPointe alebo Worde kreslíte či presúvate určitý tvar alebo objekt, prípadne ak meníte jeho veľkosť, môžete ho zarovnať podľa najbližšieho priesečníka mriežka alebo ho k nemu prichytiť (dokonca aj v prípade, že mriežku nevidno). Taktiež ho môžete prichytiť aj k iným tvarom alebo objektom. Možnosti zarovnania a prichytenia však môžete ovládať tým, že ich zapnete alebo vypnete.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje na počítačové verzie programov Excel, PowerPoint a Word pre Windows. Ak hľadáte informácie pre Mac, pozrite si súvisiace prepojenia v dolnej časti stránky.

Excel

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na požadovaný tvar alebo iný objekt a následne kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát na položku Zarovnať.

  Zarovnanie

 2. Použite jeden alebo obidva nasledujúce postupy:

  • Ak chcete prichytiť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, kliknite na položku Prichytiť k mriežke.

   Prichytenie k mriežke alebo tvaru

  • Ak chcete tvary alebo iné objekty prichytiť k čiaram mriežky, ktoré prechádzajú zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov či objektov, kliknite na možnosť Prichytiť k tvaru.

   Prichytiť k tvaru

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na požadovaný tvar alebo iný objekt a následne kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát na položku Zarovnať.

  Zarovnanie

 2. Tieto možnosti vypnite zrušením začiarknutia políčka Prichytiť k mriežke alebo Prichytiť k tvaru.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Zapnutie možností prichytenia

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna Spúšťač dialógového okna .

  Umiestnenie spúšťača dialógového okna

 2. Ak chcete prichytiť tvary alebo iné objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, začiarknite v časti Prichytiť k políčko Prichytiť k mriežke.

  Mriežka a vodiace čiary

Vypnutie možností prichytenia

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna Spúšťač dialógového okna .

  Umiestnenie spúšťača dialógového okna

 2. Zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke.

Na začiatok stránky

Word

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na tvar alebo iný objekt a v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na možnosť Nastavenie mriežky.

  Nastavenia mriežky

 2. Použite jeden alebo obidva nasledujúce postupy:

  • Ak chcete prichytiť tvary alebo iné objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, keď ju nevidno, v časti Zobraziť mriežku začiarknite políčko Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

   Zobraziť mriežku

  • Ak chcete prichytiť tvary alebo iné objekty k čiaram mriežky iných tvarov alebo objektov, v časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Prichytiť objekty k iným objektom.

   Prichytenie tvarov a objektov k iným objektom

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na tvar alebo iný objekt a v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na možnosť Nastavenie mriežky.

  Nastavenia mriežky

 2. Zrušte začiarknutie políčka Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazenáPrichytiť objekty k iným objektom.

Zrušenie začiarknutia možností prichytenia

Na začiatok stránky

Excel

Zapnutie možností prichytenia

 1. V hárku kliknite na tvar alebo objekt.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať kliknite na možnosť Zarovnať.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

  Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar alebo objekt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar alebo objekt.

 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, kliknite na položku Prichytiť k mriežke.

  • Ak chcete tvary alebo objekty umiestniť k čiaram mriežky, ktoré prechádzajú zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov či objektov, kliknite na možnosť Prichytiť k tvaru.

Poznámka: Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania tvaru alebo objektu podržte stlačený kláves ALT.

Vypnutie možností prichytenia

 1. V hárku kliknite na tvar alebo objekt.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať kliknite na možnosť Zarovnať.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

  Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar alebo objekt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na tvar alebo objekt.

 3. V závislosti od príslušných možností kliknite na položku Prichytiť k mriežke alebo Prichytiť k tvaru a vypnite tieto možnosti.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Zapnutie možností prichytenia

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Kreslenie na položku Usporiadať, ukážte na možnosť Zarovnať a potom kliknite na možnosť Nastavenia mriežky.

  Karta Domov v PowerPointe 2010

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť snímky (nie na zástupný objekt) alebo na okraj okolo snímky a potom vybrať možnosť Mriežka a vodiace čiary.

 2. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, začiarknite v časti Prichytiť k políčko Prichytiť k mriežke.

  • Ak chcete tvary alebo objekty umiestniť k čiaram mriežky, ktoré prechádzajú zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov či objektov, začiarknite v časti Prichytiť k políčko Prichytiť objekty k iným objektom.

   Poznámky: 

   • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania tvaru alebo objektu podržte stlačený kláves ALT.

   • Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, nie len pre jednu, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

   • Ak je políčko Prichytiť k mriežke začiarknuté, môžete kresliť v priamkach, ak kreslíte voľný tvar Obrázok tlačidla .

Vypnutie možností prichytenia

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Kreslenie na položku Usporiadať, ukážte na možnosť Zarovnať a potom kliknite na možnosť Nastavenia mriežky.

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť snímky (nie na zástupný objekt) alebo na okraj okolo snímky a potom vybrať možnosť Mriežka a vodiace čiary.

 2. Ak chcete vypnúť možnosť Prichytiť k mriežke alebo Prichytiť objekty k iným objektom, zrušte začiarknutie daného políčka.

  Poznámka: Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, nie len pre jednu, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Na začiatok stránky

Word

Zapnutie možností prichytenia

 1. V dokumente kliknite na tvar alebo objekt.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zarovnať Tlačidlo Zarovnať a potom na položku Nastavenia mriežky.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie vo Worde 2010

  Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste na tvar alebo objekt klikli.

 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky a to aj v prípade, že mriežka nie je zobrazená, v skupine Zobraziť mriežku začiarknite políčko Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

  • Ak chcete tvary alebo objekty umiestniť k čiaram mriežky, ktoré prechádzajú zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov či objektov, začiarknite v časti Prichytenie objektov políčko Prichytiť objekty k iným objektom.

   Poznámky: 

   • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania tvaru alebo objektu podržte stlačený kláves ALT.

   • Ak chcete, aby boli tieto nastavenia predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na možnosť Predvolené.

   • Pri predvolenom nastavení sa tvary a iné objekty prichytia k najbližšiemu priesečníku mriežky iba v prípade, že je mriežka zobrazená. Toto nastavenie môžete zmeniť začiarknutím políčka Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

Vypnutie možností prichytenia

 1. V dokumente kliknite na tvar alebo objekt.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zarovnať Tlačidlo Zarovnať a potom na položku Nastavenia mriežky.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie vo Worde 2010

  Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste na tvar alebo objekt klikli. Na objekt možno budete musieť kliknúť dvakrát. Ak chcete otvoriť karty, na objekt možno budete musieť kliknúť dvakrát.

 3. Ak chcete vypnúť nastavenie Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená alebo Prichytiť objekty k iným objektom, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

  Poznámka: Ak chcete, aby boli tieto nastavenia predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na možnosť Nastaviť ako predvolené.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Zapnutie alebo vypnutie funkcie prichytenia k mriežke v PowerPointe 2016 pre Mac

Zapnutie alebo vypnutie funkcie prichytenia k mriežke vo Worde 2016 pre Mac

Zobrazenie alebo skrytie mriežky vo Worde, v PowerPointe alebo Exceli

Kreslenie a odstraňovanie čiar, spojníc alebo voľných tvarov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×